NieuwsberichtStijgende energieprijzen

24/04/2022
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2022/04/energiemaatregelen.png

Stijgende energieprijzen

De sterk gestegen energieprijzen hebben ook voor de sportclubs in Utrecht (financiële) gevolgen. Dit is daarom het moment om het energieverbruik eens goed tegen het licht te houden en na te denken over het treffen van energiemaatregelen van de accommodatie. Welke energiebesparende en energieopwekkende maatregelen (korte en lange termijn) zijn er mogelijk?

Het beste antwoord op stijgende energielasten? Energiebesparing!
Het besparen van energie begint bij jezelf en de omgang met energie. Het licht uitzetten wanneer je een ruimte verlaat of het sluiten van ramen wanneer de verwarming aan staat zijn logische stappen. Maar voor sportaccommodaties kan het een uitdaging zijn om hier continu op te letten. Er lopen namelijk ontzettend veel mensen in en uit de accommodatie en dat op verschillende tijden. Een belangrijk onderdeel van energiebesparing is daarom bewustwording bij de leden. Door een bewustere omgang met energie kan al tot 10% bespaard worden.

<Dit artikel is opgesteld in samenwerking met Kenniscentrum Sport & Bewegen om sportverenigingen te ondersteunen bij dit vraagstuk. Wil je liever persoonlijk in contact komen met een sportclubadviseur van SportUtrecht? Dat kan via de contactgegevens onderaan het artikel.>

Korte termijn maatregelen

De volgende actiepunten vormen in het algemeen de leidraad:

 • Krijg inzicht in het huidige totale energieverbruik.
 • Inventariseer gedrags- en beheersmaatregelen om bewuster om te gaan met energie.
 • Inventariseer laagdrempelige en goedkope bezuinigingsmaatregelen.
 • Voer de technische maatregelen (stap voor stap) uit.
 • Maak afspraken over de gedragsmaatregelen, met meerdere personen op de club. Spreek de leden en elkaar aan op sluiten van deuren, lager zetten van thermostaat, verlichting uitdoen na gebruik van ruimte of velden.
 • Check de tarieven van de huidige energieleverancier en bekijk de mogelijkheden om over te stappen naar een andere energieleverancier.
 • Bij grootverbruiksaansluiting: Check de transportkosten van de netbeheerder (Stedin) en vergelijk het werkelijke piekverbruik met het gecontracteerde vermogen. Het komt regelmatig voor dat de transportkosten onnodig hoog zijn.
 • Clusteren van meerdere energieaansluitingen kan ook tot flinke financiële besparingen leiden, vanwege de hogere energiebelasting over de eerste 10.000 kWh

Lange termijn maatregelen

Naast genoemde maatregelen voor de korte termijn is het voor sportverenigingen raadzaam om maximaal in te zetten op het versneld verduurzamen van sportaccommodaties om op lange termijn het verschil te maken. Dit zorgt voor een flinke energie- en kostenbesparing en met de beschikbare subsidies is de terugverdientijd vaak gunstig. Zo kan op de meeste duurzaamheidsmaatregelen 30% subsidie worden verkregen, en soms meer. Voorbeelden van investeringen voor de lange termijn zijn:

 • Led veldverlichting
 • Zonnepanelen, eventueel gecombineerd met energieopslag
 • Isolatie van het clubhuis
 • HR++ glas
 • Led binnenverlichting
 • Warmtepomp voor verwarming en/of warm water
 • Zonneboiler
 • Infraroodpanelen met thermostaat en bewegingsmelder

Begeleidingstrajecten

Om sportverenigingen te ondersteunen en ontzorgen op het gebied van duurzaamheid, kunnen clubs gebruik maken van een speciaal begeleidingstraject van koepelorganisatie NOC*NSF. In dit traject krijgen verenigingen kosteloos professionele ondersteuning bij het verduurzamen van de sportaccommodatie. Dit begeleidingstraject staat ook open voor commerciële sportaanbieders zoals fitnesscentra en maneges.

Vragen of hulp nodig?
Neem dan contact op met:

Irene Mobachirene.mobach@sportutrecht.nl
(06) 22 05 05 28

@copyright SportUtrecht 2022

Top