NieuwsNieuwsberichtMeer plezier door betere talentherkenning

02/03/2022
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2022/03/3.png

Meer plezier, participatie en prestatie door een betere talentherkenning

SportUtrecht gunt alle Utrechtse kinderen sportsucces en een leven lang sportplezier. Dit begint met alle kinderen gelijke kansen te geven. Jong geleerd is oud gedaan gaat zeker op als het gaat om leren bewegen en sporten. Ieder kind verdient het een sport te vinden en beoefenen die bij hem/ haar past en daar onder goede begeleiding zich met plezier in te blijven ontwikkelen.

—————–
Talentherkenning; het begint
bij alle (Utrechtse) kinderen
—————–

De waarde van sport
Gelukkig beoefenen vele duizenden kinderen in Utrecht en omgeving wekelijks sport. Ze doen dat op school, in de buurt en bij de sportvereniging. Sommige kids zijn erg fanatiek en hebben aanleg voor sport en bewegen. SportUtrecht wil deze kinderen (of jongeren) graag de kansen bieden zich verder te ontwikkelen in hun favoriete sport. De uitdaging is echter hoe deze kids te herkennen die graag willen en kunnen en ook hoe het onderwijs, de buurt en de sportvereniging aan elkaar verbonden worden zodat elk kind ook daadwerkelijk die kans krijgt.

Kinderen die graag willen en kunnen
Kinderen in de basisschoolleeftijd goed en op eigen niveau leren bewegen is van belang voor de gezondheid en voor de sportcarrière van kinderen. Met name vanuit het perspectief van talentherkenning is het van belang dat alle kinderen op jonge leeftijd dezelfde kansen krijgen zich te ontwikkelen. Waarom? Omdat op jonge leeftijd het niet te voorspellen is wie wel of niet een toekomstige topper gaat worden. Uit onderzoek is bekend dat bij jonge kinderen het belangrijk is dat hun fundamentele beweegvaardigheden (o.a. lopen, springen, gooien, vangen, rollen, schieten) goed ontwikkeld worden. Door veel verschillende activiteiten te beoefenen in een speelse omgeving en op jonge leeftijd veel buiten te spelen kunnen deze fundamentele beweegvaardigheden goed ontwikkeld worden. Ondanks een goede intentie om kinderen te laten sporten werkt de sportvereniging dit vaak tegen. Hoe? Door jonge kinderen al vaak te vroeg en te veel te laten trainen en ook vaak te vroeg al te werken met selecties, op basis van vaak sportspecifieke vaardigheden. Dit leidt tot het ontnemen van kansen voor alle kinderen en ‘dwingt’ kinderen tot een vroege specialisatie met nadelige gevolgen als een hogere drop-out, meer blessures en korte sportcarrière. Dat is onnodig.

—————–
Uit onderzoek is bekend dat bij jonge kinderen het belangrijk is
dat hun fundamentele beweegvaardigheden goed ontwikkeld worden.
—————–

Verbinding onderwijs, buurt en sportvereniging
Het proces van talentherkenning kan sterk verbeterd worden als het onderwijs, de buurt en de sportvereniging meer met elkaar worden verbonden. Daar liggen kansen die nog niet ten volle worden benut. Op de eerste plaats speelt de vakdocent bewegingsonderwijs een belangrijke rol bij het leren bewegen van kinderen. Hij / zij is ook bij uitstek de persoon die kinderen met meer dan bovengemiddelde aanleg voor bewegen kan uitdagen zich nog meer te ontwikkelen. Naast het ontwikkelen van de fundamentele beweegvaardigheden is het op jonge leeftijd minstens zo belangrijk te leren ‘leren’ bewegen en sporten. Daar heeft met name de docent bewegingsonderwijs kennis en kunde in. De kinderen die goed leren ‘leren’, door onder meer een sterke werkhouding en groot sportief leervermogen, zijn juist de kinderen met veel sportieve mogelijkheden.

Het proces van talentherkenning vindt nu bijna geheel plaats bij de sportvereniging terwijl niet elk kind lid wordt of is van een vereniging. Daarom is de fase van sport oriëntatie, een belangrijk maar vaak vergeten onderdeel van talentherkenning, juist cruciaal. Buurtsportcoaches spelen een belangrijke rol in de doorverwijzing naar passend aanbod. Onder meer met behulp van een applicatie (I Like) kunnen kinderen gericht in aanraking worden gebracht met sportclinics. Als kinderen merken dat ze de sport leuk vinden, vaak omdat ze er ook enige aanleg voor hebben, kan de buurtsportcoach deze kinderen helpen naar een passende sportvereniging te gaan. Bij de sportvereniging is vervolgens expertise aanwezig om kinderen meer vaardig te maken in de sport. En juist daarom zou er samenwerking moeten zijn tussen sportvereniging, buurtsportcoach en docent bewegingsonderwijs: in gezamenlijkheid kan worden vastgesteld op welke plek een kind het beste tot zijn/ haar recht komt.

@copyright SportUtrecht 2022

Top