NieuwsNieuwsberichtSubsidie voor Utrechtse sportaanbieders

01/03/2022
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2022/02/2022-bericht-steunpakket_naamsvermelding-Dees-van-de-Berg-e1646165845385.png

Inzending fotowedstrijd Sportprijs Utrecht 2021. Fotograaf: Dees van den Berg

Gemeente Utrecht stelt €520.000 beschikbaar aan sportaanbieders

In navolging van het Utrechts Herstel & Innovatie pakket voor Cultuur, Erfgoed, Sport & Welzijn wordt nogmaals €520.000 beschikbaar gesteld om sportaanbieders te ondersteunen bij hun herstel van lockdown(s) en andere beperkingen in verband met corona. Met deze regelingen worden sportaanbieders tegemoetgekomen in de extra kosten die zij moeten maken om sportactiviteiten weer op te starten, deze onder de aandacht te brengen en om nieuwe leden en vrijwilligers te werven.

Rachel Streefland, wethouder sport: “Gelukkig zijn de meeste sportactiviteiten weer opgestart en gelden er voor de sport op het moment minder beperkende corona maatregelen. Toch staan Utrechtse sport- en beweegaanbieders voor soms grote uitdagingen. Ze hebben mogelijk nog niet de tijd gehad om zich voldoende te kunnen herstellen van de beperkingen. Daarom komt de gemeente met extra financiële steun.”

De drie subsidieregels waarmee de sportclubs ondersteund werden in de schade die zij opliepen vanwege de coronamaatregelen eindigden op 31 december 2021. Met de actualisering van deze drie subsidieregels voor de eerste helft van 2022 wordt bijgedragen aan stabiliteit en behoud van essentiële sportvoorzieningen in Utrecht. De subsidies kunnen aangevraagd worden via het Subsidieloket van de Gemeente Utrecht.

Joscha de Vries, directeur SportUtrecht: “We zijn verheugd dat vanaf 25 februari de sport weer écht open is voor iedere Utrechter en men de weg terugvindt naar de sportclubs. Dat geldt niet alleen voor de sporters, maar ook voor de vrijwilligers en supporters. De uitdagingen voor de sportclubs zijn na de heropening van de sport niet voorbij, maar er is tijd nodig om weer naar het oude ledenniveau toe te groeien en de vrijwilligersorganisatie op orde te krijgen. De financiële steun die de gemeente Utrecht beschikbaar stelt is dan ook welverdiend en zeer welkom. Van voetbalclub tot dansschool of basketbalvereniging tot martial arts stichting. Bekijk de regelingen en vraag deze aan, want ze zijn er ook voor jou.” 

Noodsteun Sportclubs

Een noodsteun om de komende drie maanden de rekeningen te kunnen voldoen. De hoogte van de subsidie hangt af van het tekort in de begroting.

Sterker uit de crisis

Een subsidie om sport- en beweegactiviteiten weer op te starten en te promoten. Deze subsidie kan ook worden ingezet voor het werven van nieuwe leden en vrijwilligers.

Vergoeding CTB-controle

Een vergoeding voor kosten die de club in de afgelopen maanden heeft gemaakt in verband met de controle op Controle Toegangsbewijzen (CTB). Bijvoorbeeld voor inhuur van personeel of vrijwilligers of aanschaf van materialen.

Naast deze drie subsidies is de regeling ‘steunmaatregelen voor de huurders van gemeentelijk vastgoed zonder subsidie‘ tot en met 30 juni 2022 verlengd. Deze regeling geldt ook voor sportondernemers met een huurovereenkomst in een van de accommodaties van de Gemeente Utrecht. 

Tot slot is er ook nog de mogelijkheid om de challenge sportaanbieders van €750 aan te vragen vanuit het Utrechts Sportakkoord. Deze kan eveneens worden ingezet voor vergoeding extra kosten vanwege corona maar ook voor bijvoorbeeld het waarderen van vrijwilligers, kosten VOG-aanvraag en opzetten flexibele lidmaatschapsvormen. 

eHerkenning

Om subsidie aan te vragen is eHerkenning met betrouwbaarheid EH2+ nodig. Houd er rekening mee dat aanvragen van eHerkenning enkele dagen tijd in beslag neemt en geld kost.

Vragen of hulp nodig?
Neem dan contact op met:

Irene Mobachirene.mobach@sportutrecht.nl
(06) 22 05 05 28

@copyright SportUtrecht 2022

Top