NieuwsberichtSociale veiligheid belangrijk item bij Protos

16/12/2021
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2022/02/2021_11-Protos-foto_website.png

Sociale veiligheid belangrijk item bij Protos

Bij volleybalvereniging Protos in Utrecht is de kick-off bijeenkomst van de campagne ‘Blijf je stil of praat je erover?’, die SportUtrecht op 10 november 2021 organiseerde, een eyeopener geweest. ‘Als bestuur van Protos hebben wij als doel om nieuwe leden te wijzen op waar we voor staan. Wij hebben binnen de vereniging drie vertrouwenscontactpersonen, het is goed dat mensen weten dat ze daar terecht kunnen’, geeft Heleen Nederlof aan.

Net als deelnemers van andere sportclubs schrokken ze bij Protos in Utrecht ook van de cijfers die ze te horen kregen tijdens de kick-off van de campagne ‘Blijf je stil of praat je erover?’. Ruim 20% van de jeugdsporters in Nederland heeft te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag, waarvan 1 op de 8 sporters slachtoffer is van seksueel grensoverschrijdend gedrag. ‘Eigenlijk zijn er bij ons nooit meldingen geweest. Het ideaalbeeld is dat iedereen zich daar meteen over zou kunnen uiten bij elkaar. Wij zijn als Protos een veilige community met veel wederzijds respect naar elkaar’, geeft de 23-jarige Heleen aan. Samen met voorzitter Kellie Crooijmans en Annefien Tiggeler maakt zij deel uit van het bestuur dat in totaal uit zes personen bestaat. ‘Wij zijn een volleybalvereniging voor studenten met veelal leden vanuit dezelfde leeftijdsgroep. Er wordt onderling wel eens een opmerking gemaakt, dat wordt dan direct in het team besproken. Met het team heb je een vertrouwensband’, geeft de 23-jarige voorzitter aan.

Aan het denken
Het thema van de campagne heeft het bestuur wel aan het denken gezet. ‘Bij Protos wisselt de samenstelling van het bestuur sneller dan bij een andere vereniging aangezien we een studentenvereniging zijn. Wel is er uiteraard een uitgebreide overdracht geweest voordat wij als bestuur zijn ingestapt’, geeft de 21-jarige Annefien Tiggeler aan. Zij is Commissaris Zaalwacht en Arbitrage.

—————–
‘‘Tijdens de ledenavonden wordt er
gesproken over een veilig sportklimaat.’
—————–

‘Tijdens de ledenavonden, Protos heeft 230 leden, wordt er gesproken over een veilig sportklimaat. Dat is een speerpunt binnen onze vereniging’, geeft ze aan. Voorzitter Kellie Crooijmans beaamt dat en vult aan dat er drie vertrouwenscontactpersonen zijn. ‘Eén vanuit Protos zelf, maar ook een oud-lid van Protos en een extern iemand. Zo is het laagdrempelig en voor iedereen benaderbaar. In onze bestuursperiode zijn er geen meldingen geweest van ongewenst gedrag’, geeft de voorzitter aan. ‘Wij hebben, zeker in de tijd dat het nog mocht, wel eens een feestje hier bij Olympos. Wanneer iemand dan te veel gedronken heeft, is er nog altijd wel wederzijds respect. Wel ben ik me door de campagne nog meer bewust geworden dat er wel iets kan zijn. Daarom is het ook belangrijk om voor een veilige omgeving te zorgen en dat mensen weten dat er drie vertrouwenscontactpersonen zijn. Wij willen een vereniging zijn waarin mensen kunnen maar ook durven aan te geven als ze met ongewenst gedrag te maken hebben. Dat ze kunnen zeggen; ik vind het niet fijn dat je aan me zit’.

Alert zijn
Door middel van inclusiviteits– en diversiteitstrainingen wil het bestuur van Protos zorgen dat eenieder alert is en blijft. ‘Wij wilden dit jaar een zwembadfeest organiseren, dat heeft echter geen doorgang kunnen vinden naar aanleiding van de coronamaatregelen. In aanloop naar het zwembadfeest hebben wij als bestuur wel eens geluiden gehoord van leden die er niet helemaal zeker van waren en zich daar fijn bij voelden. Als respons daarop hebben wij een bericht naar de leden gestuurd over dat we iedereen respecteren zoals ze zijn en niemand verplicht is om in badkleding te komen. Met daarbij een reminder dat de vertrouwenscontactpersonen altijd benaderbaar zijn als er iets is’, geeft Kellie Crooijmans aan.

Werken aan zichtbaarheid en uniformiteit
De drie bestuursleden vinden het van groot belang dat grensoverschrijdend gedrag wordt herkend. ‘Daarnaast ook dat het bespreekbaar is en moet zijn en dat iedereen daar ook van op de hoogte is. Voor de één zal het makkelijker zijn om zich uit te spreken dan voor de ander. Als Protos zijn wij een community building waar tijd is voor gezelligheid maar waar wij er ook bewust van zijn dat je als bestuur moet weten wat er speelt binnen je vereniging’, geeft Annefien aan.

—————–
‘‘Als bestuur moet je weten
wat er speelt binnen je vereniging”
—————–

Zo denkt Protos er ook over na om contact op te nemen met de NeVoBo, de volleybalbond, betreffende de spelregels met uniforme broekjes die speelsters moeten dragen tijdens wedstrijden. ‘Ik heb wel eens een opmerking gehoord van mannen uit een ander team daarover. Waarom zouden wij niet zelf mogen kiezen of we in een korte broek spelen wanneer we dat willen’, vraagt Kellie zich af. Wanneer het weer kan en mag dan wil Protos een ‘Mental Health Week’ organiseren. ‘Dat er geen meldingen zijn, dat vinden we kwalijk. Mensen moeten het durven aan te geven wanneer er iets is maar ook weten dat erover gesproken mag worden’, besluit Annefien. Protos denkt aan een extern iemand die zijn verhaal komt doen. ‘We moeten de themaweek niet te zwaar maken. Wel op een manier dat mensen zich er bewust van worden en wellicht denken van hé, ik heb iets vergelijkbaars meegemaakt’, vult Heleen aan. Het zijn geen makkelijke tijden voor de bestuursleden die zeker 20 uur per week voor Protos actief zijn. ‘Op 18 december is er weer een ‘thuisdag’. Wij hopen dat die door kan gaan. Nu worden er clinics gegeven en denken we vooral in oplossingen in het belang van de gezondheid van de studenten.’

© Tekst: Roberto Cancian

Campagne 'Blijf je stil of praat je erover'

SportUtrecht sluit zich aan bij de landelijke campagne ‘Blijf je stil of praat je erover?’ van Centrum Veilige Sport. Deze campagne richt zich op het bevorderen van de sociale veiligheid binnen de Nederlandse sportwereld.

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/10/2021-10-kick-off-bijeenkomst.jpg

Ondersteuning vanuit SportUtrecht

Zie website met informatie hoe jouw sportclub zelfstandig aan de slag kan gaan met het vergroten van sociale veiligheid.
Bekijk campagnekalender voor overzicht van trainingen en workshops voor sportclubbestuurders, VCP-ers en trainers.
Stuur mail voor het aanvragen van een (kosteloos) verenigingstraject om hulp te krijgen hij het opzetten en implementeren van beleid sociale veiligheid.

@copyright SportUtrecht 2022

Top