NieuwsberichtStart BLOC-Test & I Like app

11/12/2021
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/12/BLOCtestNieuwsBanner-1280x697.jpg

Start met BLOC-Test & I like app in het Utrechts bewegingsonderwijs

De volgende stap in de ambitie ‘Sportsucces voor alle Utrechtse kinderen’ is een feit. Woensdag 1 december  is bij alle eerstejaars leerlingen van VOLT! Toekomstmakers als éérste Utrechtse school gestart met de BLOC-test en I-like app . Met behulp van deze app en test krijgen de leerlingen meer inzicht in hun motorische vaardigheden en sportvoorkeur(en). Schooljaar 21/22 worden de tools voor het eerst in Utrecht uitgerold met een pilot voor de wijk Leidsche Rijn. De ambitie is om in de toekomst (bijna) alle kinderen in de stad te bereiken.

Alle Utrechtse kinderen
In Utrecht gunnen we alle Utrechtse kinderen sportsucces en een leven lang sportplezier! Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat de kans dat je ‘een leven lang sportplezier’ vindt groter is als je iets doet waar je relatief goed in bent en wat je echt leuk vindt om te doen. Daarmee zetten wij er op in dat kinderen ervaren waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden. ‘’We hebben de ambitie om ieder Utrechts kind in staat te stellen om op zijn/haar eigen niveau talenten te ontdekken en ontwikkelen en daarmee plezier te beleven in sport. Om dit te bereiken werken we samen met het onderwijs als meest belangrijke partner. Ook scholen willen aansprekend bewegingsonderwijs bieden en bovendien vinden we op school (bijna) alle kinderen en dus juist ook de nog-niet sportende kinderen, soms in kwetsbare posities.’’ aldus Menno Hornman, manager SportUtrecht.

—————–
We hebben de ambitie om ieder Utrechts kind in staat te stellen om
op zijn/haar eigen niveau talenten te ontdekken en ontwikkelen
en daarmee plezier te beleven in sport

—————– 

Vaardig in bewegen
Kinderen in de basisschoolleeftijd goed en op eigen niveau leren bewegen is van belang voor de algemene fysieke en mentale gezondheid (‘een gewoon gezond leven’) en ook de beste basis voor de sportcarrière van kinderen. Kinderen die kunnen bewegen gaan namelijk ook bewegen. Goed leren bewegen betekent op jonge leeftijd vooral het ontwikkelen van de fundamentele bewegingsvaardigheden. De Hogeschool van Arnhem Nijmegen (HAN) heeft samen met partners tools ontwikkeld waarmee de fundamentele beweegvaardigheden en de gedragsvaardigheden kunnen worden gemonitord. Daarnaast is er een tool waarmee in kaart kan worden gebracht welke sportvoorkeuren een kind heeft. De tools kunnen worden gebruikt door docenten bewegingsonderwijs, buurtsportcoaches, sporttrainers, maar ook door bijvoorbeeld fysiotherapeuten.

Opname van de kick-off van de Pilot ‘Sportsucces voor alle Utrechtse kinderen/BLOC-test’ op 22 september

—————–
De basis voor een leven lang sporten zou in onze ogen gemaakt moeten
worden voor, in of gedurende het (basis)onderwijs
—————–

Kwaliteit van doorstroom
’De basis voor een leven lang sporten zou in onze ogen gemaakt moeten worden voor, in of gedurende het (basis)onderwijs. Dat is de plek waar alle Utrechtse kinderen de verschillende motorische basisvaardigheden onder de knie krijgen die essentieel zijn voor sportbeoefening. Daar kunnen ze ontdekken welke sport het beste bij ze past. Maar vervolgens moet er ook aandacht zijn voor kwaliteit van doorstroom, en dat mist nog.’’, licht Hornman toe. Het kunnen maken van de juiste sportkeuze speelt hier een belangrijke rol in. Daarbij inzetten op sportkeuze(advies), de rol van de buurtsportcoaches en de samenwerking met en tussen sportclubs (proeflessen, duo-lidmaatschap, flexibel lidmaatschap, laat differentiëren, Breed Motorisch Ontwikkelen op verenigingen) om de kinderen daadwerkelijk de juiste keuze (op termijn) te laten maken en te begeleiden naar de betreffende sport. 

De Utrechtse Positieve Sportcultuur
In Utrecht gaat veel aandacht uit naar het creëren van een gezamenlijke positieve sportcultuur. Dit betekent investeren in Utrechtse (sport)professionals, vrijwilligers en organisaties. Met de Vreedzame en OPA methode werken we samen aan een gezamenlijke pedagogische leerlijn. Hornman: “We willen meer en beter investeren in het breed motorisch ontwikkelen van Utrechtse kinderen. Daarbij hebben we bovendien speciaal aandacht voor de juiste pedagogische en didactische skills. Dit zijn cruciale factoren in blijvend sportplezier. En dat gunnen we natuurlijk alle Utrechtse jeugd. De inzet van de BLOC-test en I-Like app is puur als middel. Het moet niet tot een nieuw, beter onderbouwd cijfer op het rapport leiden; het moet vooral inzicht geven waar natuurlijke vaardigheden en plezier elkaar vinden en daarmee input zijn voor geschikte lessen om kinderen te stimuleren te gaan sporten. De pilot in Leidsche Rijn is voor ons een belangrijke kans om de thema’s binnen positieve sportcultuur vanuit onderwijs en sport beter aan elkaar te verbinden en te versterken.”

—————–
We willen meer en beter investeren in het breed
motorisch ontwikkelen van Utrechtse kinderen
—————–

Samenwerking
Het realiseren van de ambitie om alle kinderen te bereiken vraagt per definitie om een aanpak en samenwerking over de eigen grenzen heen. Hornman: SportUtrecht ziet zichzelf als aanjager van deze ambitie en neemt voor de pilot een coördinerende rol op zich. Het eigenaarschap en daarmee het succes moet echter vanuit de kinderen zelf en het onderwijs als start komen. Alleen op die manier doen we effectief samen. Scholengemeenschap KSU is daarin ambassadeur van het eerste uur en heeft de wens voor brede uitrol onder alle KSU-scholen. Daarnaast volgen enkele scholen vanuit het SPOU en VO-scholengemeenschap NUOVO in de slipstream. De gemeente Utrecht en ROC Midden Nederland zijn belangrijke partners, waarbij laatstgenoemde met studenten Sport & Bewegen vakdocenten helpt met de uitvoer in de praktijk.

@copyright SportUtrecht 2022

Top