NieuwsUpdate sport en corona

01/12/2021
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/02/corona-update-e1617227958262.jpg

Update Corona en sport

Hieronder een overzicht van alle updates rondom corona en sport.

Heb je een vraag? Neem dan contact op via inlichtingen@sportutrecht.nl

Update 1 december | Vergoeding sportclubs controle CTB

Via de website van de gemeente Utrecht is het vanaf 1 december mogelijk om een financiele vergoeding aan te vragen voor kosten die sportaanbieders maken bij het controleren op het Corona Toegangs Bewijs. Bijvoorbeeld kosten die gemaakt worden voor inhuur personeel, extra vergoedingen voor vrijwilligers die de controle uitvoeren, aanschaf van polsbandjes en inrichten van ruimte met bijvoorbeeld hekken en afzetlinten.

De vergoeding bedraagt maximaal €3500 en heeft betrekking op de periode van de periode van 6 november tot en met 19 december 2021.

Klik hier voor meer informatie over deze regeling en doe direct een aanvraag.

Hulp nodig? Neem dan contact op via inlichtingen@sportutrecht.nl

Update 26 november | Maatregelen vanaf zondag 28 november 5.00 uur

Op vrijdagavond 26 november kondigde het kabinet nieuwe maatregelen rondom het coronavirus aan. Deze maatregelen gelden ook voor het gebruik van binnen- en buitensportlocaties. Wat betekent dit voor jouw sportclub?

Vanaf zondag 28 november 5.00 uur gelden er nieuwe coronamaatregelen, bovenop de maatregelen die al golden. Hieronder de maatregelen voor de sport:

 1. Alle binnen- en sportlocaties zijn gesloten tussen 17:00 en 05:00 uur. Dit geldt ook voor de horeca/sportkantines.
 2. Voor en na het sporten is het verplicht 1,5 m afstand te houden. Tijdens het sporten hoeft dit niet.
 3. Bij het betreden van een binnensportlocatie is een coronatoegangsbewijs verplicht voor iedereen van 18 jaar en ouder. Dit geldt voor alle binnensportlocaties en ook voor kleedruimtes, toiletten, kantines en de buitenterrassen van sportlocaties. Voor het controleren van de toegangsbewijzen download de app CoronaCheck.
 4. Voor mensen met een functie op of in de sportaccommodatie geldt de verplichting van het coronatoegangsbewijs niet. Zoals onderhoudsprofessionals, trainers of coaches (ook van uitclubs) en vrijwilligers. Begeleiders die meerijden naar uitwedstrijden moeten wel een coronatoegangsbewijs tonen.
 5. Draag binnen voor en na het sporten een mondkapje.
 6. Er mag geen publiek aanwezig zijn bij trainingen en wedstrijden.

Vergoeding voor kosten coronatoegangscontrole

De invoering van de verplichte controle op het Corona Toegangs Bewijs (CTB) heeft een grote impact op sportaanbieders. Daarom kan vanaf 1 december 12 uur via de website van de gemeente Utrecht een aanvraag worden gedaan voor een financiële tegemoetkoming in de kosten van deze toegangscontroles. Denk bijvoorbeeld aan de inhuur van beveiligers, vrijwilligersvergoedingen of de inkoop van polsbandjes, hekwerk of afzetlint. De vergoeding bedraagt maximaal €3500 en heeft betrekking op de periode van de periode van 6 november tot en met 19 december 2021.
De aanvraag kan worden gedaan via deze link: www.utrecht.nl/vergoedingctbsport

Alternatief sportaanbod
SportUtrecht staat nog steeds voor het eerder afgegeven statement: houd de sport toegankelijk voor iedereen. Dreigen sporters bij jouw sportclub uit te vallen door de verplichting van het coronatoegangsbewijs? Wij komen graag in gesprek jou over mogelijkheden om deze doelgroep toch aan het sporten en bewegen te houden middels alternatief sportaanbod. Neem contact op met jouw contactpersoon bij SportUtrecht of mail naar inlichtingen@sportutrecht.nl.

Online spreekuur
Woensdag 1 december vanaf 19:30 uur is een online spreekuur van SportUtrecht en Gemeente Utrecht. Tijdens dit spreekuur worden de huidige maatregelen besproken en wat dit betekent voor de Utrechtse sportaanbieders. Tijdens het spreekuur is voldoende ruimte om vragen te stellen.
Aanmelden via inlichtingen@sportutrecht.nl

Huurkosten gemeentelijke sportaccommodaties
De gemeente Utrecht zal alle boekingen vanaf 17.00 uur in de periode vanaf zondag 28 november t/m 19 december annuleren. De eventueel betaalde kosten voor deze boekingen worden terug betaald. Meer info via vastgoed@utrecht.nl

Meer informatie of vragen
Bekijk hieronder de antwoorden op veelgestelde vragen.

Andere vraag? Mail dan naar inlichtingen@sportutrecht.nl

Update 19 november | Berichtgeving vanuit Gemeente Utrecht 

Financiële tegemoetkoming coronacheck
De invoering van de verplichte coronatoegangsbewijzen per 6 november heeft een vergaande impact op de sport en alle Utrechtse sportaanbieders. Vanaf volgende week kunnen sportaanbieders daarom bij de gemeente Utrecht een tegemoetkoming aanvragen voor kosten die te maken hebben met de toegangscontroles.

Wat houdt de tegemoetkoming in?

Verenigingen en sportaanbieders die coronatoegangsbewijzen moeten controleren op hun sportlocatie, kunnen (een deel van de) kosten declareren. De kosten moeten direct betrekking hebben op het controleren van de Corona Toegangs Bewijs (CTB). Denk hierbij aan:

 • inhuur van beveiligers
 • vrijwilligersvergoedingen voor specifiek deze taak
 • inkoop van bijvoorbeeld polsbandjes
 • inrichting van de doorstroom rond een controlepunt (bijvoorbeeld hekwerk of afzetlint).

Deze eenmalige tegemoetkoming geldt voor de periode van 6 november t/m 4 december 2021 bedraagt maximaal € 2.500.  Deze periode omvat in totaal vijf sportweekenden.

Nadere informatie over deze regeling wordt zo spoedig mogelijk gedeeld via de website van de gemeente Utrecht. 

De gemeente Utrecht stelt ondersteuningspakket voor sportaanbieders beschikbaar om sportaanbieders tegemoet te komen voor de kosten die betrekking hebben op de controle van het Corona Toegangsbewijs (CTB). In de periode van 6 november t/m 4 december worden de kosten die direct betrekking hebben op het controleren van de CTB’s (deels) vergoed tot een maximum bedrag van €2500. 

Officiële berichtgeving vanuit de gemeente volgt naar verwachting vrijdag 19 november. Deze zal ook worden gedeeld via deze website.

Update 13 november

Het demissionair kabinet heeft per 13 november 18.00 uur nieuwe maatregelen aangekondigd voor de sport. Hieronder de maatregelen op een rij:

 • De belangrijkste basisregels blijven van kracht, waaronder het dringende advies om voor en na het sporten 1,5 meter afstand van anderen te houden;
 • Daar waar geen CTB-plicht geldt, is het houden van 1,5 meter afstand verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar en ouder;
 • Sportbeoefening voor alle leeftijden blijft mogelijk, inclusief wedstrijden voor zowel professionele- als amateursport;
 • Publiek bij trainingen en wedstrijden van professionele- en amateursport is niet toegestaan;
 • Kantines zijn gelijkgesteld aan de “gewone” horeca. Dat betekent dat ook deze om 20.00 uur gesloten dienen te worden. Zij mogen overigens vanaf 06.00 ’s ochtends open zijn;
 • Bij het betreden van een binnenlocatie op een sportlocatie geldt dat een Corona Toegangsbewijs (CTB) verplicht is vanaf 18 jaar;
 • Dit geldt dus voor de volledige binnensport en ook voor kleedkamers, toiletten en kantines én de buitenterrassen van buitensportlocaties.
 • Placering in kantines en op buitenterrassen is verplicht;
 • De CTB-verplichting geldt niet voor sporters op buitenlocaties en ook niet voor personen op of in de sportaccommodatie die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten. Dat laatste betreft o.a. onderhoud professionals, trainers/coaches (ook van de uitclubs), vrijwilligers, etc.;
 • Afhalen van consumpties in de kantine van een buitenlocatie valt niet onder de CTB-plicht, maar een mondkapje is dan wel verplicht;
 • Strikt noodzakelijke “rijouders” van uitspelende teams zijn zogenaamd functioneel. Zij hoeven daarom geen CTB te laten zien. Echter bij het betreden van de horeca wel;
 • Bij sporten in accommodaties is de hoofdfunctie van de locatie leidend. Welzijnsaccommodaties moeten om 18.00 uur sluiten, horecavoorzieningen om 20.00 uur en voor formele sportaccommodaties geldt geen eindtijd;
 • Ouders of begeleiders van zwemleskinderen mogen mee naar binnen en helpen bij het omkleden op vertoon van een CTB. Zij mogen niet mee de zwemzaal in, maar wel geplaceerd wachten in de horeca.

Zie ook bericht van 3 november hieronder voor de coronamaatregelen die sinds 6 november van kracht zijn.

Update 12 november

Bekijk hieronder de vragen en antwoorden die tijdens het coronaspreekuur op 12 november aan de orde zijn gekomen.

Ook een vraag?

via inlichtingen@sportutrecht.nl
Maandag 15 november om 19:30 uur

Vragen en antwoorden

Is er een mogelijkheid tot financiële steun vanuit de gemeente voor mijn vereniging/aanbod?

Clubs kunnen nog altijd een beroep doen op de onderstaande regelingen:

 • Noodsteun
  Deze regeling is bedoeld voor sportaanbieders die financiële steun nodig
  hebben om te blijven bestaan – bijvoorbeeld vanwege teruglopende inkomsten door
  lidmaatschappen die zijn opgezegd.
 • challenge sportaanbieders
  Deze challenge is aan te vragen door sportaanbieders voor extra gemaakte kosten
  voor de uitvoering van de coronamaatregelen. Denk hierbij aan aanschaf van
  communicatiemiddelen, hygiënische handgel, hekken. Het betreft een bedrag van
  €750 euro.
 • Extra ondersteuning controle CTB
  Dinsdag 16 november heeft het college van B&W ingestemd met een ondersteuningspakket voor sportaanbieders met betrekking tot de controle van het Corona Toegangsbewijs (CTB). In de periode van 6 november t/m 4 december – gelijk aan de periode die nu bekend is waarvoor de controle van het CTB geldt – worden de kosten die direct betrekking hebben op het controleren van de CTB’s (deels) vergoed tot een maximum bedrag van €2500. Te denken valt aan:

  • inhuur van beveiligers,
  • vrijwilligersvergoedingen voor deze specifieke taak
  • inkoop van bijvoorbeeld polsbandjes
  • inrichting van toegang / doorstroom rond een controlepunt (bijvoorbeeld hekwerk).


  Indien de periode van CTB verplichting worden verlengd, dan wordt de periode van deze financiële ondersteuning hierop aangepast. Er volgt nog nadere informatie over
  de aanvraagprocedure.

 • De gemeente onderzoekt eveneens de mogelijkheden voor een ondersteuningsvoorstel voor sportaanbieders met leden die lidmaatschappen opzeggen en/of sportaanbieders met laagdrempelig sportaanbod voor doelgroepen die juist gebaat zijn bij het blijven sporten en bewegen. Zodra hier meer over bekend is volgt nadere berichtgeving.

  LET OP: Bij het aanvragen van steunmaatregelen, zoals de noodsteun, dienen sportaanbieders te beschikken over E-herkenning. Het is bekend bij de gemeente dat dit voor aantal clubs een hoge drempel is. Er wordt daarom onderzocht of de aanvraag ook op andere manier mogelijk is.
We hebben met de vereniging te maken met een locatie waar meerdere sportaanbieders in zitten, wie controleert dan wie?

Waar een beheerder is kan de beheerder mogelijk helpen met controleren van het CTB. Advies is wel om dit vooral samen en in goed overleg te doen. SportUtrecht en Gemeente Utrecht zijn blij met het goede voorbeeld van Sportcentrum Galgenwaard in het weekend van 6 en 7 november.

Hoe ga je om met mensen die niet mee willen werken?

SportUtrecht en gemeente Utrecht herkennen dit als een lastige situatie. Er is nog overleg gaande hoe op de verschillende locaties een werkbare situatie te creëren, bijvoorbeeld door de inzet van extra handhaving. Dit is echter per locatie verschillend en vereist niet alleen maatwerk maar ook de inzet en medewerking van clubs. SportUtrecht en gemeente Utrecht zijn blij met de bereidheid van clubs om zich hiervoor in te zetten en samen te werken.
Zodra hier meer over bekend is, volgt nadere berichtgeving richting de clubs die hier vragen over gesteld hebben.

Last van agressie of weerstand binnen je vereniging en wil je hiervoor een online weerbaarheidstraining volgen?

SportUtrecht is in overleg met de gemeente Utrecht aan het kijken naar de mogelijkheden voor clubs voor het aanbieden van een speciale weerbaarheidstraining.

Clubs kunnen hun interesse kenbaar maken via inlichtingen@sportutrecht.nl

Bij veel sportclubs is er sprake van rollenwissel: in de ochtend is een persoon trainer en in de middag speler. Hoe kan worden omgegaan met deze wisseling van rol?

Trainers worden gezien als personen die beroepsmatig of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten voor de club en deze zijn uitgezonderd van de CTB verplichting. Zodra zij geen taak meer vervullen, moeten zij de sportlocatie verlaten.

Op het moment dat een trainer de switch maakt de rol van speler, dan geldt dat hij/zij wel gecontroleerd moet worden op een CTB bij het betreden van een binnensportlocatie en/of een binnenruimte (zoals kleedkamer, toilet of bestuurskamer) van een buitensportlocatie. De CTB is ook vereist voor het betreden van de sportkantine en op het buitenterras.

Het controleren op CTB is een tijdrovende handeling, die voor beide partijen (controleur + sporter) als vervelend kan worden ervaren. Je kunt als sportclub het aantal momenten waarop een CTB moet worden getoond verlagen, door na de eerste controle een polsbandje uit te delen of stempel te zetten. Het wordt daarmee gemakkelijker om tussentijds te controleren. Dit is ook een effectief middel om met rolwisselingen om te gaan; als vrijwilliger mag je zonder CTB de sporthal betreden, maar word je sporter dan heb je wel een CTB nodig. Communiceer deze rolwisseling ook bij  vrijwilligers en leden.

Hoe kunnen de verenigingen makkelijk controleren wie er al gecheckt is?

In het overleg tussen SportUtrecht en de gemeente Utrecht is gekeken naar het mogelijk gebruik naar de mogelijkheden van een polsbandjes/stempel systeem, zoals in de horeca. Aantal clubs hebben hier al goede ervaring mee. Aan het gebruik van een polsbandje zit wel de voorwaarde verbonden dat deze  beperkt gebruikt mag worden en niet aan iemand anders gegeven mag worden. Indien gebruik wordt gemaakt van een stempel dan dient hier een datum op te staan.

Als vrijwilligers de CTB controleren, gaat dit dan niet tegen de AVG-regels in?

Het levert geen informatie op m.b.t. wel / niet gevaccineerd. CTB geeft aan of iemand gevaccineerd, genezen of getest is, niet welke van deze 3.   

Door verenigingen worden er vaak vergaderingen georganiseerd in het clubgebouw van de vereniging, maar de horeca sluit om 20:00. Mogen deze vergaderingen doorgaan?

Het is op dit moment niet verboden, er zijn nog geen beperkingen qua vergaderingen en groepsgrootte binnen. Maar na 20.00 uur mag de horeca in het gebouw niet meer gebruikt worden. Advies is: als de vergadering niet noodzakelijk is, probeer het dan zoveel mogelijk te vermijden en maak verantwoorde keuzes. Belangrijk hierbij is dat er tijdens een vergadering geen CTB-controle is, zorg dan voor 1,5m afstand. 

Update 3 november

Per 6 november heeft het demissionair kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd voor de sport. Bij sporten op binnensportlocaties is er voor publiek en sporters vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs vereist. Voor de buitensport geldt dat alleen voor de binnenruimtes van de sportlocatie (zoals kleedkamer, toilet, bestuurskamer, sportkantine) en het buitenterras.

Let op: er is een uitzondering voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers. Zij hoeven geen CTB te tonen. Denk hierbij aan trainers, coaches, leiders, onderhoudsprofessionals, alle vrijwilligers. Dit geldt niet voor ouders die meerijden naar uitwedstrijden, zij moeten bij binnenlocaties wel een CTB tonen.

Deze maatregelen gaan in per 6 november, maar de overheid heeft er begrip voor dat de praktische invoering tijd kost.

Lees alle nieuwe maatregelen per 6 november op de website van de Rijksoverheid.

Zie ook ook artikel op website NOC*NSF ‘Geen coronapas nodig voor sporten in buitenlucht, binnen wel.’

De gemeente Utrecht en SportUtrecht onderzoeken de mogelijkheden om de Utrechtse sport waar mogelijk en nodig ondersteuning te bieden: met advies, met eventuele extra mankracht, met eventueel een financiële bijdrage via bijvoorbeeld subsidie Sportclubs sterker uit de coronacrisis of via het Utrecht Sportakkoord. Zodra hier meer over bekend is, zal berichtgeving hierover volgen. 
SportUtrecht organiseert i.s.m. gemeente Utrecht op twee momenten een online spreekuur voor sportclubs waar aandacht is voor de impact van de nieuwe coronamaatregelen.

 • Vrijdag 12 november van 9 – 10 uur: hierbij sluit deels de wethouder aan om mee te luisteren
 • Maandag 15 november van 19:30 – 20:30 uur

Ook meepraten? Meld je dan aan via inlichtingen@sportutrecht.nl

Update 23 september: overzicht wijziging m.i.v. 25 september

Vanaf 25 september vervalt de anderhalve meter regel en daarmee veel beperkingen. Hieronder een aantal aandachtspunten en uitzonderingen:

 • Bij de sportkantines is het verplicht om een coronatoegangsbewijs (CTB) te tonen voor iedereen vanaf 13 jaar. Voor de sportkantines gelden namelijk dezelfde regels als voor de horeca.
 • Op het terras en bij het afhaalloket hoeven bezoekers het toegangsbewijs niet te tonen.
 • Sportclubs mogen een deel van de sportkantine/horeca afscheiden van de rest van de ruimte zodat de sportkantine gebruikt kan blijven worden ook zonder coronatoegangsbewijs. Belangrijk hierbij is dat er een duidelijk afgescheiden gedeelte voor de horeca zichtbaar moet zijn met bijv. een lint, tape of een plantenbak.
 • Het nuttigen van afgehaald eten en drinken is dus niet toegestaan in de kantine. Het horecagedeelte is in dit geval alleen bedoeld als afhaalfunctie waarbij je na het afhalen door loopt naar een andere plek zodat ook de doorstroom van het afhalen goed mogelijk blijft. De sportkantine zonder CTB kan gebruikt blijven worden voor alle andere sportactiviteiten zoals wedstrijdafhandeling, afhalen van ijs voor blessure  etc. Het nuttigen van afgehaald eten en drinken kan langs het sportveld, op het terras buiten of elders op de accommodatie plaatsvinden als er geen gebruikt wordt gemaakt van een CTB.
 • Publiek is toegestaan en hoeft geen afstand te houden.
 • Alleen voor publiek bij professionele sportwedstrijden en topcompetities geldt dat een coronatoegangsbewijs (QR-code) verplicht is voor iedereen van 13 jaar en ouder.
 • Kleedkamers en douches zijn geopend.
 • Sportlocaties mogen 100% van de capaciteit gebruiken.

Protocollen (bijgewerkt 23 september 2021)

Update 27 augustus – Toolkit coronamaatregelen

Binnen de sport zijn er nog veel coronamaatregelen waar je als club mee te maken hebt. Met een eenduidige inrichting en slimme gedragsmaatregelen is het voor mensen eenvoudig om coronamaatregelen op te volgen. In deze interactieve toolkit zijn per ruimte tips, posters en stickers te vinden voor clubs en sportaccommodaties om het nieuwe seizoen coronaproof van start te gaan. Zodat iedereen zich weer kan richten op waar het écht over gaat: lekker sporten.

Update 18 augustus

Corona en sport (waaronder zwemmen, groepslessen en sportevenementen)

Iedereen mag weer binnen en buiten sporten. Sportwedstrijden zijn toegestaan. En onder voorwaarden is ook publiek bij die wedstrijden toegestaan.

Spelregels voor sport

Iedereen mag weer binnen en buiten sporten. De basismaatregelen moeten de kans op besmettingen voorkomen. Er geldt:

 • Binnen en buiten gelden geen beperkingen. Sporten in groepsverband is toegestaan.
 • Wedstrijden zijn toegestaan. Het gaat zowel om wedstrijden onderling en wedstrijden tegen andere clubs.
 • Als het nodig is voor de sportbeoefening is 1,5 meter afstand voor personen vanaf 18 jaar niet verplicht. Na het sporten is 1,5 meter afstand houden wel verplicht.
 • Houdt u verder aan de basisregels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Regels voor publiek bij sportwedstrijden

 • Bij professionele sport en amateursport is publiek toegestaan, zowel bij wedstrijden als bij trainingen.
 • Publiek heeft een vaste plek op 1,5 meter afstand van elkaar. Als het bieden van een vaste zitplaats niet mogelijk is, is staan op een afgebakende plek op 1,5 m afstand van elkaar toegestaan.
 • Registratie en gezondheidscheck zijn verplicht; voor zowel spelers als publiek. De vragen die je stelt zijn hier te vinden.
 • Bij gebruik van het coronatoegangsbewijs (testen voor toegang) hoeft het publiek geen 1,5 meter afstand te houden. Iedereen moet wel een vaste zitplaats hebben. Daarnaast mag maximaal twee derde van de ruimte voor publiek (dus bijvoorbeeld twee derde van de tribune) worden gebruikt.
  Zie ook:  coronatoegangsbewijzen voor evenementen
 • Een toegangstest voor een coronatoegangsbewijs is per dinsdag 13 juli 24 uur geldig. Dit was 40 uur.

Update 3 augustus

Regeling Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties

Verhuurt u een sportaccommodatie aan een amateursportorganisatie? En heeft u deze organisatie (een deel van) de huursom van het tweede kwartaal van 2021 kwijtgescholden vanwege de gedwongen sluiting van de sportaccommodatie door de coronamaatregelen? Dan komt u in aanmerking voor een tegemoetkoming voor de gederfde huurinkomsten.

De tegemoetkoming wordt aangevraagd door verhuurders, zoals gemeenten, sportbedrijven of particuliere verhuurders.

De aanvraagperiode loopt van 26 juli tot en met 19 september 2021. Als uw aanvraag compleet is, ontvangt u uiterlijk 20 december 2021 de uitbetaling.

Nieuwe aanvraagronde TASO voor 2e kwartaal 2021

De coronamaatregelen hadden veel impact op de sportsector. Amateursportorganisaties die vanwege deze regels financiële schade opliepen in het tweede kwartaal van 2021 kunnen weer TASO aanvragen.

De TASO is bedoeld voor amateursportorganisaties zonder winstoogmerk die ten minste 10% omzetverlies hadden en financiële schade leden van ten minste € 1.000. Het gaat om omzetverlies en financiële schade in tweede kwartaal van 2021.

De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn niet hetzelfde als de eerdere ronden. De aanvraagperiode voor TASO Q2 2021 loopt van 26 juli 2021 tot en met 19 september 2021.

In de beslisboom TASO Q2 kunt u controleren of u in aanmerking komt voor een tegemoetkoming.

Update 12 juli

Per 10 juli zijn vanwege de toenemende besmettingen nieuwe maatregelen aangekondigd tegen de verspreiding van het coronavirus. Na overleg met sportbonden en NOC*NSF is de conclusie dat de aanpassingen op de sport zelf geen invloed hebben. Iedereen mag blijven trainen en wedstrijden blijven spelen met andere clubs. Tijdens het sporten hoeven sporters onderling geen 1.5 meter afstand te houden.

Evenementen
De aangescherpte maatregelen kunnen voor sportverenigingen wel van invloed zijn op het organiseren van evenementen.

 • Bij eendaagse evenementen zonder coronatoegangsbewijzen blijven de 1,5 meter afstand én een vaste zitplaats verplicht.
 • Bij sportevenementen met coronatoegangsbewijzen mag tweederde van de capaciteit gebruikt worden. Bezoekers hoeven dan geen 1,5 meter afstand te houden, maar iedereen heeft wel een vaste zitplaats.
 • Meerdaagse evenementen, dus evenementen met een overnachting, zijn nu niet mogelijk en dat blijft zo tot in elk geval 14 augustus.

Lees hier meer over de maatregelen rond evenementen

Sportkantines
Voor sportkantines gelden de regels zoals die voor de horeca gelden.

Inmiddels is het algemeen sportprotocol dat geldt per 10 juli te vinden op de pagina van NOC*NSF.

 • Spelregels voor de sport
 • Utrechtse Sportzomer en Utrechtse Beweegweek van 17 t/m 26 september
  Stimuleringsbudget beschikbaar voor sportaanbieders die wervings- en kennismakingsactiviteiten organiseren.
 • VvA bijeenkomst 23 september

Protocol Verantwoord Sporten per 26 juni

Het landelijk protocol verantwoord sporten en de FAQ van NOC*NSF zijn geüpdatet naar aanleiding van de persconferentie van vrijdag 18 juni. 

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/06/protocol_26juni.png

Update Coronamaatregelen 18 juni

Het kabinet heeft vrijdagavond 18 juni bekendgemaakt per 26 juni de volgende stappen in het heropeningsplan te zetten. Voor de sport betekent dit onder andere dat wedstrijden vanaf 26 juni voor iedereen zijn toegestaan en dat publiek bij amateurwedstrijden en -trainingen weer welkom is, met inachtneming van de anderhalve meter afstand en met vaste zitplaatsen.

Sportlocaties mogen per 26 juni weer honderd procent van hun capaciteit op anderhalve meter afstand gebruiken en niemand hoeft tijdens het sporten onderling afstand te houden als dit de sportbeoefening in de weg staat.

Sportkantines en evenementen

Voor sportkantines gelden weer reguliere openingstijden en vervallen bijna alle beperkingen voor binnen en buiten, maar blijven wel enkele voorwaarden van kracht.

Naast de basisregels blijven voor (sport)evenementen wel aangepaste maatregelen gelden.

Lees alle maatregelen na op de website van de Rijksoverheid

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-26-overzicht_spelregels_voor_sporten.png
 • Versoepelingen voor de hele sport
  • groepslessen weer toegestaan
  • kantines en kleedkamers open
 • Gemeente Utrecht zet in op herstel sportsector met subsidie voor sportclubs
 • Toolkit materialen sport en corona
 • Op de agenda
  • 10 juni: Beursvloer Utrecht
  • 24 juni VvA
 • juni & juli: wijksportbijeenkomsten
 • Vragenlijst sportaanbieders

Nieuwsbericht 8 juni:

Gemeente Utrecht zet in op herstel sportsector

De gemeente Utrecht biedt 1,1 miljoen euro financiële hulp aan Utrechtse sportclubs die door de coronacrisis geraakt zijn. Er is 0,6 miljoen euro ‘impulssubsidie’ beschikbaar om activiteiten weer op te starten en nieuwe leden en vrijwilligers te werven, en 0,5 miljoen euro noodsteun voor sportclubs die onvoldoende geld op de bank of in de kas hebben om de vaste lasten te kunnen betalen.

De deadline voor het indienen van een aanvraag is 1 juli 2021. Sportclubs die deze deadline hebben gemist kunnen hun subsidieaanvraag doen in de tweede inschrijfperiode (deadline 1 november 2021).  De aanvragen worden in twee termijnen beoordeeld direct na de sluitingstermijnen.

Noodsteun voor sportclubs die de rekeningen niet meer kunnen betalen
Sportclubs en kleine sportaanbieders die onvoldoende geld op de bank of in de kas hebben (of dit verwachten binnen 3 maanden) om de vaste lasten te kunnen betalen kunnen noodsteun aanvragen. De noodsteunregeling die het college in december 2020 heeft vastgesteld wordt verlengd tot eind 2021.  Om noodsteunsubsidie aan te vragen: klik hier.

Let op: Om subsidie aan te vragen maakt u gebruik van eHerkenning. Het aanvragen van eHerkenning kost enkele dagen tijd. Klik hier voor meer informatie.

Update Coronamaatregelen 5 juni

Vrijdagavond 28 mei heeft het kabinet aangekondigd over te gaan op stap 3 van het openingsplan

Kinderen tot en met 17 jaar

 • Binnen en buiten gezamenlijk sporten toegestaan. 1,5m afstand houden is niet meer verplicht
 • Wedstrijden onderling en tegen andere clubs zijn weer toegestaan. Hierbij mag geen publiek aanwezig zijn

Vanaf 18 jaar

 • Binnen en buiten gezamenlijk sporten toegestaan in alle ruimtes. Als het nodig is voor de sportbeoefening is 1,5m afstand houden niet verplicht. Na het sporten moet men wel weer 1,5m afstand houden.
 • Maximale groepsgrootte van 50 personen per ruimte (exclusief personeel)
 • Onderlinge wedstrijden tussen sporters van dezelfde club toegestaan
 • Geen publiek

Algemene regels:

 • Kleedkamers en douches zijn open. Hier dient men ook 1,5m afstand te houden
 • Binnen is het dragen van een mondkapje verplicht. Deze mag af tijdens het sporten
 • Sportkantines zijn weer open (tot 22:00 uur)
 • Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. Er mag voor maximaal 4 personen tegelijk worden gereserveerd. Dit is met uitzondering van kinderen tot en met 17 jaar en personen uit hetzelfde huishouden.

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/06/rijksoverheid_5-juni.png

Toolkit met basismaterialen

Stap voor stap gaan we terug naar “normaal”. Ondanks deze positieve ontwikkeling is het van belang dat iedereen de basisregels blijft volgen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De gemeente Utrecht heeft een toolkit samengesteld met hierin allerlei materialen om te gebruiken: posters en online.

Hiernaast een aantal van deze materialen om te downloaden en te gebruiken om op te hangen in het clubhuis en/of te verspreiden via de website en social mediakanalen.

Op het kantoor van SportUtrecht kunnen – op afspraak – de posters worden afgehaald.

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/06/210129-gu-basismaatregelen-corona_digi_sport_facebook-en-instagram-1080x1080-def-640x640.jpg
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/06/210129-gu-basismaatregelen-corona_digi_sport_facebook-en-instagram-1080x1920-def-1-640x1138.jpg
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/06/210129-gu-basismaatregelen-corona_digi_bidon_facebook-en-instagram-1080x1080-def-640x640.jpg
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/06/210129-GU-Basismaatregelen-corona_Digi_Story-zwembril_Facebook-en-Instagram-1080x1920-DEF-640x1138.jpg
 • Binnensport weer open
 • Versoepelingen voor buitensport
 • Financiële hulp voor sportclubs en sportbedrijven, waaronder:
  • compensatie huurkosten
  • noodsteun corona
  • challenge Utrechts Sportakkoord €750
  • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid
  • Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties
  • Tegemoetkoming Vaste Lasten
  • Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19
 • Privé spreekuur met sportclubadviseur

Update Coronamaatregelen n.a.v. persconferentie 28 maart

Op 23 maart heeft het demissionaire kabinet tijdens de persconferentie aangekondigd dat er slechts een kleine stap gezet wordt in de versoepeling van de maatregelen. Deze versoepeling is ook positief voor de sport. De overige regels van de lockdown blijven in ieder geval geldig tot en met 23 april.

Belangrijkste aanpassing geldig vanaf 1 april:

 • De avondklok wordt met 1 uur opgeschoven en geldt dus van 22.00 uur ‘s avonds tot 4.30 uur ‘s morgens.
 • Naast zwemles (mogelijk voor kinderen tot en met 12 jaar, zodat zij hun A-, B- of C-diploma kunnen halen) is ook het schoolzwemmen weer toegestaan.
 • Voor het sporten in openbare ruimten gelden dezelfde regels als voor de buitensportaccommodaties met dien verstande dat er wel extra stappen verricht moeten worden door de vereniging/club (zie hieronder). Dit heeft ermee te maken dat de Gemeente het belang van sport en bewegen onderschrijft en dit zo goed mogelijk wil faciliteren: juist in deze tijd is het belangrijk dat mensen voldoende beweging krijgen en in de buitenlucht kunnen we dat mogelijk maken. Tegelijkertijd wil de Gemeente voorkomen dat er in de parken vrij kan worden gesport, terwijl we mensen die daar zitten, erop aangesproken worden als zij zich niet aan de 1,5 meter houden. Daarom heeft de afdeling sport (MO) een aantal locaties verspreid over de stad, geselecteerd waar buitensporten is toegestaan.

Verzoek m.b.t. sportactiviteiten/training in openbare ruimten door verenigingen of clubs!

Indien je in de openbare ruimte wilt sporten conform de regels die gelden tijdens deze coronaperiode (in ieder geval tot en met 23 april) dien je dit aan te geven bij SportUtrecht via het mailadres: inlichtingen@sportutrecht.nl. In  dit korte bericht graag aangeven:

 • dat je graag wilt sporten in een openbare ruimte;
 • de locatie waar je wilt gaan sporten;
 • de datum waarop je wilt gaan sporten.

SportUtrecht zal z.s.m. reageren op je verzoek met de melding of je toestemming hebt om daar met jong volwassenen (18 t/m 26 jaar) in teamverband te sporten, zonder de 1,5 meter afstand in acht te nemen, of met volwassenen (27+) in viertallen met 1,5 meter afstand. Uiteraard met inachtneming van alle overige maatregelen.

Uitzonderingen:

 • Dansen, toneelspelen en muziek maken in de openbare ruimte is toegestaan (met 1,5 meter afstand), zonder beperkingen aan de groepsgrootte.
 • Het Voortgezet Onderwijs mag gebruik maken van externe locaties voor zover dat binnen hun reguliere curriculum valt (d.w.z. zoals ze dat altijd al deden).
 • Het MBO heeft nog geen toestemming om uit te wijken naar externe locaties.

Geldig blijven verder de volgende regels m.b.t. sporten:  

De algemene sportregels

 • Sporten mag alleen buiten; alle binnensportlocaties zoals sportscholen, zwembaden, sporthallen etc zijn dicht.
 • Op sportlocaties (buiten) mag maximaal met vier personen (vanaf 27 jaar) gesport worden (exclusief instructeur), zolang er minimaal 1,5 meter afstand tussen de sporters is.
 • Jeugd, jongeren en jong volwassenen tot en met 26 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden wanneer de activiteit op een buiten sportaccommodatie (sportvereniging, door de gemeente aangewezen sportvelden) plaatsvindt.
 • Groepslessen buiten zijn niet toegestaan.
 • Voor gezinnen/huishoudens geldt geen maximum van 2 personen. Als huishouden mag je dus met alle personen, behorend tot het gezin/huishouden, buiten sporten.

Sporten op de buitensportaccommodaties

 • Jeugd, jongeren en jong volwassenen tot en met 26 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden wanneer de activiteit op een sportaccommodatie/dan wel openbare ruimte plaatsvindt.
 • Wedstrijden dan wel competities tegen andere verenigingen zijn niet toegestaan. Onderlinge trainingswedstrijdjes tusse teams van dezelfde vereniging mogen wel. Kinderen met klachten blijven thuis.
 • Verenigingen (breedtesport) dienen hun programmering voor trainingen aan te passen zodat sporters, trainers en vrijwilligers om 21:00 uur thuis kunnen zijn. Avondtrainingen verplaatsen naar overdag in het weekeinde kunnen hiervoor een oplossing bieden.
 • Kleedkamers en douches zijn dicht.
 • Er mag geen publiek komen kijken, uitgezonderd ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking.

Betaald voetbal en topclubs

 • Het betaalde voetbal gaat door tijdens de ‘lockdown’; in de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en de Vrouwen Eredivisie wordt de komende weken doorgespeeld.
 • Topclubs uit de hoogste landelijke competities en individuele topsporters dienen zich ook zoveel mogelijk aan de avondklok te houden en hun tijden van trainingen en wedstrijden aan te passen aan de avondklok. Indien dit niet lukt, zorg dan voor een “eigenverklaring” en een “werkgeversverklaring” (via de vereniging) nodig die via www.rijksoverheid.nl is te downloaden. Dit geldt natuurlijk ook voor de hierbij betrokken vrijwilligers en het begeleidend kader (juryleden, arbiters etc.).

Vragen en antwoorden

Hieronder een aantal veelgestelde vragen en antwoorden.

Geldt de avondklok ook voor de sport?

De avondklok geldt ook voor de sport, uitgezonderd de sporters die deelnemen aan trainingen en wedstrijden die al eerder zijn uitgezonderd voor zover de activiteiten in de avond moeten plaatsvinden. Naast de sporters zijn eveneens de noodzakelijke personen om de training en of wedstrijd mogelijk te maken uitgezonderd. Iedereen dient wel de juiste papieren bij zich te hebben. Overigens is het streven zondermeer om ook in de uitzonderingssituaties zoveel mogelijk de uren van de avondklok in acht te nemen.

Zijn er specifieke regels voor viertallen?

Ja, maar tijdens het buiten sporten zijn die alleen van toepassing voor senioren van 27 jaar en ouder:De tweetallen mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen. De onderlinge afstand tussen de sporters van een tweetal is tenminste 1,5 meter. De afstand tussen de verschillende viertallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming. Om instructie te geven aan een viertal mag een trainer van viertal naar viertal, mits tenminste 1,5 afstand van ieder viertal wordt gehouden. Personen tot en met 26 jaar zijn uitgezonderd van groepjes van vier.

Mogen ouders naar de trainingen van kinderen komen kijken?

Nee. Dat mag niet. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken.Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking, mogen wel worden toegelaten.Een ouder/begeleider die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een sporter met een beperking, mogen aanwezig zijn bij de sportactiviteit.

Mag er bij sporters met een beperking wel een ouder/begeleider aanwezig zijn?

Een ouder/begeleider die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een sporter met een beperking, mogen aanwezig zijn bij de sportactiviteit.

Heb je ook een vraag? Mail naar inlichtingen@sportutrecht.nl

Financiële compensatie

Er zijn verschillende overheidsregelingen beschikbaar die sportclubs steun kunnen bieden om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. NOC*NSF heeft een mooi overzicht gemaakt waardoor je snel ontdekt voor welke regeling(en) jouw club in aanmerking komt door te klikken op de begroting of de loketten en vraag financiële compensatie aan voor jouw sportclub!

Klik hier voor het overzicht.

 • Coronaregels vanaf 3 maart
 • Onderzoek Utrechtse Sportaanbieders – resultaten:
  • SportUtrecht Scan
  • Anders georganiseerde sport
 • Vragenlijst financiële situatie sportaanbieders
 • Financiële hulp voor sportclubs en sportbedrijven, waaronder:
  • compensatie huurkosten
  • noodsteun corona
  • challenge Utrechts Sportakkoord €750
  • Tijdelijke overbruggingslening zelfstandig ondernemers
  • Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties
  • Tegemoetkoming Vaste Lasten
  • Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19
 • Beter Bewegen met Yael
 • Ruimtelijke Strategie Utrecht
 • Coronamaatregelen vanaf 15 december
 • Noodsteun Sportclubs
 • Noodsteun voor sportaanbieders
 • Overige financiële regelingen voor sportverenigingen
 • Nieuwe maatregelen voor binnen- en buitensport

@copyright SportUtrecht 2021

Top