NieuwsVoordrachten Sportprijs geopend

04/11/2021
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/11/sportprijs.jpg

© Fotograaf Pjotr Wiese | Sportprijs Utrecht 2019
Op de foto het damesrugbyteam van RUS met de medailles die zij hadden ontvangen tijdens de kampioensborrel voorafgaand aan de Sportprijs Utrecht 2019.

Voordrachten Sportprijs Utrecht 2021 geopend

Nadat de wereld anderhalf jaar lang stil lag door het coronavirus, is de sportwereld weer voorzichtig in beweging gekomen. Dit is een goede reden voor een feestelijke editie van de Sportprijs Utrecht 2021!  

Op 16 februari 2022 vindt de Sportprijs van Utrecht 2021 plaats in de Jaarbeurs. Tijdens deze avond staan de schijnwerpers op de bijzondere prestaties van Utrechtse sporters, coaches, vrijwilligers én is aandacht voor succesvolle sportaanbieders en –initiatieven uit 2021. Na de online editie van vorig jaar kan dit feestje weer fysiek plaatsvinden.

Met het thema ‘Sport Verbindt’ wordt de veerkracht van sport als community gevierd in nasleep van de coronacrisis, maar ook de waarde ervan voor de stad als geheel. Want sport heeft juist de afgelopen tijd weer laten zien onmisbaar te zijn. Het geeft plezier en verbindt, verbroedert en stimuleert mensen tot samenwerking. Door deel te nemen vergroot je je wereld en je vriendenkring. En dát mag gevierd worden!

Voor drie categorieën  – te weten sportvrijwilliger, sportaanbieder en de nieuwe categorie sportcompliment – kan iedereen zijn/haar favoriet voordragen. Het sportcompliment is een aanmoedigingsprijs voor een Utrechter of een Utrechts initiatief dat een compliment verdiend vanwege een bijzondere of unieke bijdrage in 2021 voor de sport, een wijk of de stad als geheel. De sportvrijwilliger moet woonachtig zijn in de gemeente Utrecht of betrokken zijn bij een Utrechtse sportclub. Voor de categorie sportaanbieder geldt uiteraard dat zij in Utrecht gevestigd moet zijn.

Ook is de zoektocht naar de mooiste Sportfoto van 2021 weer van start gegaan. Iedereen die in 2021 een mooie sportfoto heeft gemaakt kan deze insturen via fotowedstrijd@sportutrecht.nl

Voor de andere categorieën Sporter, Sporttalent, Sportcoach en Sportploeg wordt gekeken naar de geleverde prestaties zoals vermeld in het kampioenenoverzicht.

Vul dus snel de voordracht in om op 16 februari jouw voordracht terug te zien bij de Sportprijs Utrecht 2021.

Meer weten? Zie dan sportprijs-utrecht.nl

Weet jij op wie er op 16 februari in de schijnwerpers moeten staan?

Meld dan voor 29 november jouw favoriet aan!

@copyright SportUtrecht 2022

Top