NieuwsberichtToegang tot sport voor iedereen: juist nu!

04/11/2021
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/11/Statement_Gerard-van-Dieren-1280x698.jpg

Toegang tot sport voor iedereen: juist nu!

Met frisse tegenzin maken wij u deelgenoot van onze zorgen naar aanleiding van de laatst aangekondigde coronamaatregelen. Zorgen die zijn versterkt door een korte inventarisatie onder de ruim 350 amateursportverenigingen die Utrecht rijk is, het grote aantal anders georganiseerde sportclubs en daarnaast ook buurthuizen, beweegmakelaars en buurtsportcoaches. Kortom een doorsnee van sportend en bewegend Utrecht.

Wij zijn ons er van bewust dat de aangekondigde maatregelen voor buitensporten zijn ingetrokken, maar daarmee zijn onze zorgen voor de binnensport én voor eventueel aanvullende maatregelen in de komende weken onverminderd groot. Wij onderschrijven de zorgen en de noodzaak om het stijgende aantal besmettingen en ziekenhuisopnames te keren. Maar als deze crisis ons iets geleerd heeft, dan is dat het belang van het blijven sporten en bewegen voor iedereen.

In de afgelopen periode zijn veel sporters gestopt en over het algemeen waren dat juist mensen die toch al een grotere afstand tot het sporten en bewegen hebben. De afstand tussen mensen die wel of niet meedoen is in de corona-periode alleen maar vergroot. Bij de huidige maatregelen vrezen wij eenzelfde effect. Nu al, bij de aankondiging van de maatregelen, hebben aanbieders in onze meest kwetsbare wijken te maken met opzeggingen van lidmaatschap. De hoop dat we creatieve oplossingen kunnen vinden door bijvoorbeeld mobiele vaccinatielocaties te plaatsen op dit soort plekken, is mooi en wellicht voor een deel van de doelgroep ook werkend. Maar wij zijn ervan overtuigd dat we in de sport wéér mensen kwijtraken. Terwijl Nederland juist nu gebaat is bij het blijven sporten en bewegen.

Naast onze zorgen over de gezondheidseffecten op korte en lange termijn, hebben wij bij onze eerste inventarisatie al signalen ontvangen van sportaanbieders die aangeven dat ze deze slag niet zullen overleven en overwegen de deuren (definitief) te sluiten. Het betreft sportaanbieders die met hun laagdrempelig sportaanbod ook mensen in kwetsbare posities weten te bereiken en die we juist keihard nodig hebben om iedereen in beweging te krijgen en houden.

Naast deze zorgen om sporters en specifieke sportclubs, vragen we ons in de basis af in hoeverre de maatregelen voor de sport praktisch uitvoerbaar zijn. Het is volstrekt onrealistisch te veronderstellen dat clubs dit met de toch al overbelaste, steeds kleiner wordende groep vrijwilligers georganiseerd krijgen. Veel clubs zullen in de praktijk tekort schieten, met alle risico’s en gevolgen van dien. De ene club kiest uit voorzorg toch maar de deuren te sluiten, en de andere hoopt dat de regels niet gecontroleerd worden. Dit gaat niet zomaar op brede schaal werken. Door de invoering van de huidige maatregelen doen we een te groot beroep op een te beperkt aantal mensen, dat hier niet voor is opgeleid noch hier voor heeft gekozen.

Bottom line is: ga niet in dezelfde ‘fout’ als eerder door sportlocaties te sluiten of de toegang te beperken. En zorg dat daar waar maatregelen genomen moeten worden, voldoende professionele ondersteuning is om de maatregelen uit te voeren. Laat de sportclubs blijven doen waar zij goed in zijn: het organiseren van passend sportaanbod om op die manier een belangrijke bijdrage te leveren aan weerbare, gezonde en ook mentaal sterke bewoners. Sport betekent niet alleen bewegen, maar zorgt juist in barre tijden voor verbinding.

@copyright SportUtrecht 2022

Top