NieuwsUpdate sport en corona

27/06/2021
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/02/corona-update-e1617227958262.jpg

Update Corona en sport

Hieronder een overzicht van alle updates rondom corona en sport.

Heb je een vraag? Neem dan contact op via inlichtingen@sportutrecht.nl

 • Spelregels voor de sport
 • Utrechtse Sportzomer en Utrechtse Beweegweek van 17 t/m 26 september
  Stimuleringsbudget beschikbaar voor sportaanbieders die wervings- en kennismakingsactiviteiten organiseren.
 • VvA bijeenkomst 23 september

Protocol Verantwoord Sporten per 26 juni

Het landelijk protocol verantwoord sporten en de FAQ van NOC*NSF zijn geüpdatet naar aanleiding van de persconferentie van vrijdag 18 juni. 

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/06/protocol_26juni.png

Update Coronamaatregelen 18 juni

Het kabinet heeft vrijdagavond 18 juni bekendgemaakt per 26 juni de volgende stappen in het heropeningsplan te zetten. Voor de sport betekent dit onder andere dat wedstrijden vanaf 26 juni voor iedereen zijn toegestaan en dat publiek bij amateurwedstrijden en -trainingen weer welkom is, met inachtneming van de anderhalve meter afstand en met vaste zitplaatsen.

Sportlocaties mogen per 26 juni weer honderd procent van hun capaciteit op anderhalve meter afstand gebruiken en niemand hoeft tijdens het sporten onderling afstand te houden als dit de sportbeoefening in de weg staat.

Sportkantines en evenementen

Voor sportkantines gelden weer reguliere openingstijden en vervallen bijna alle beperkingen voor binnen en buiten, maar blijven wel enkele voorwaarden van kracht.

Naast de basisregels blijven voor (sport)evenementen wel aangepaste maatregelen gelden.

Lees alle maatregelen na op de website van de Rijksoverheid

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/06/2021-06-26-overzicht_spelregels_voor_sporten.png
 • Versoepelingen voor de hele sport
  • groepslessen weer toegestaan
  • kantines en kleedkamers open
 • Gemeente Utrecht zet in op herstel sportsector met subsidie voor sportclubs
 • Toolkit materialen sport en corona
 • Op de agenda
  • 10 juni: Beursvloer Utrecht
  • 24 juni VvA
 • juni & juli: wijksportbijeenkomsten
 • Vragenlijst sportaanbieders

Nieuwsbericht 8 juni:

Gemeente Utrecht zet in op herstel sportsector

De gemeente Utrecht biedt 1,1 miljoen euro financiële hulp aan Utrechtse sportclubs die door de coronacrisis geraakt zijn. Er is 0,6 miljoen euro ‘impulssubsidie’ beschikbaar om activiteiten weer op te starten en nieuwe leden en vrijwilligers te werven, en 0,5 miljoen euro noodsteun voor sportclubs die onvoldoende geld op de bank of in de kas hebben om de vaste lasten te kunnen betalen.

De deadline voor het indienen van een aanvraag is 1 juli 2021. Sportclubs die deze deadline hebben gemist kunnen hun subsidieaanvraag doen in de tweede inschrijfperiode (deadline 1 november 2021).  De aanvragen worden in twee termijnen beoordeeld direct na de sluitingstermijnen.

Noodsteun voor sportclubs die de rekeningen niet meer kunnen betalen
Sportclubs en kleine sportaanbieders die onvoldoende geld op de bank of in de kas hebben (of dit verwachten binnen 3 maanden) om de vaste lasten te kunnen betalen kunnen noodsteun aanvragen. De noodsteunregeling die het college in december 2020 heeft vastgesteld wordt verlengd tot eind 2021.  Om noodsteunsubsidie aan te vragen: klik hier.

Let op: Om subsidie aan te vragen maakt u gebruik van eHerkenning. Het aanvragen van eHerkenning kost enkele dagen tijd. Klik hier voor meer informatie.

Update Coronamaatregelen 5 juni

Vrijdagavond 28 mei heeft het kabinet aangekondigd over te gaan op stap 3 van het openingsplan

Kinderen tot en met 17 jaar

 • Binnen en buiten gezamenlijk sporten toegestaan. 1,5m afstand houden is niet meer verplicht
 • Wedstrijden onderling en tegen andere clubs zijn weer toegestaan. Hierbij mag geen publiek aanwezig zijn

Vanaf 18 jaar

 • Binnen en buiten gezamenlijk sporten toegestaan in alle ruimtes. Als het nodig is voor de sportbeoefening is 1,5m afstand houden niet verplicht. Na het sporten moet men wel weer 1,5m afstand houden.
 • Maximale groepsgrootte van 50 personen per ruimte (exclusief personeel)
 • Onderlinge wedstrijden tussen sporters van dezelfde club toegestaan
 • Geen publiek

Algemene regels:

 • Kleedkamers en douches zijn open. Hier dient men ook 1,5m afstand te houden
 • Binnen is het dragen van een mondkapje verplicht. Deze mag af tijdens het sporten
 • Sportkantines zijn weer open (tot 22:00 uur)
 • Reserveren, registratie en gezondheidscheck zijn verplicht. Er mag voor maximaal 4 personen tegelijk worden gereserveerd. Dit is met uitzondering van kinderen tot en met 17 jaar en personen uit hetzelfde huishouden.

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/06/rijksoverheid_5-juni.png

Toolkit met basismaterialen

Stap voor stap gaan we terug naar “normaal”. Ondanks deze positieve ontwikkeling is het van belang dat iedereen de basisregels blijft volgen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. De gemeente Utrecht heeft een toolkit samengesteld met hierin allerlei materialen om te gebruiken: posters en online.

Hiernaast een aantal van deze materialen om te downloaden en te gebruiken om op te hangen in het clubhuis en/of te verspreiden via de website en social mediakanalen.

Op het kantoor van SportUtrecht kunnen – op afspraak – de posters worden afgehaald.

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/06/210129-gu-basismaatregelen-corona_digi_sport_facebook-en-instagram-1080x1080-def-640x640.jpg
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/06/210129-gu-basismaatregelen-corona_digi_sport_facebook-en-instagram-1080x1920-def-1-640x1138.jpg
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/06/210129-gu-basismaatregelen-corona_digi_bidon_facebook-en-instagram-1080x1080-def-640x640.jpg
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/06/210129-GU-Basismaatregelen-corona_Digi_Story-zwembril_Facebook-en-Instagram-1080x1920-DEF-640x1138.jpg
 • Binnensport weer open
 • Versoepelingen voor buitensport
 • Financiële hulp voor sportclubs en sportbedrijven, waaronder:
  • compensatie huurkosten
  • noodsteun corona
  • challenge Utrechts Sportakkoord €750
  • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid
  • Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties
  • Tegemoetkoming Vaste Lasten
  • Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19
 • Privé spreekuur met sportclubadviseur

Update Coronamaatregelen n.a.v. persconferentie 28 maart

Op 23 maart heeft het demissionaire kabinet tijdens de persconferentie aangekondigd dat er slechts een kleine stap gezet wordt in de versoepeling van de maatregelen. Deze versoepeling is ook positief voor de sport. De overige regels van de lockdown blijven in ieder geval geldig tot en met 23 april.

Belangrijkste aanpassing geldig vanaf 1 april:

 • De avondklok wordt met 1 uur opgeschoven en geldt dus van 22.00 uur ‘s avonds tot 4.30 uur ‘s morgens.
 • Naast zwemles (mogelijk voor kinderen tot en met 12 jaar, zodat zij hun A-, B- of C-diploma kunnen halen) is ook het schoolzwemmen weer toegestaan.
 • Voor het sporten in openbare ruimten gelden dezelfde regels als voor de buitensportaccommodaties met dien verstande dat er wel extra stappen verricht moeten worden door de vereniging/club (zie hieronder). Dit heeft ermee te maken dat de Gemeente het belang van sport en bewegen onderschrijft en dit zo goed mogelijk wil faciliteren: juist in deze tijd is het belangrijk dat mensen voldoende beweging krijgen en in de buitenlucht kunnen we dat mogelijk maken. Tegelijkertijd wil de Gemeente voorkomen dat er in de parken vrij kan worden gesport, terwijl we mensen die daar zitten, erop aangesproken worden als zij zich niet aan de 1,5 meter houden. Daarom heeft de afdeling sport (MO) een aantal locaties verspreid over de stad, geselecteerd waar buitensporten is toegestaan.

Verzoek m.b.t. sportactiviteiten/training in openbare ruimten door verenigingen of clubs!

Indien je in de openbare ruimte wilt sporten conform de regels die gelden tijdens deze coronaperiode (in ieder geval tot en met 23 april) dien je dit aan te geven bij SportUtrecht via het mailadres: inlichtingen@sportutrecht.nl. In  dit korte bericht graag aangeven:

 • dat je graag wilt sporten in een openbare ruimte;
 • de locatie waar je wilt gaan sporten;
 • de datum waarop je wilt gaan sporten.

SportUtrecht zal z.s.m. reageren op je verzoek met de melding of je toestemming hebt om daar met jong volwassenen (18 t/m 26 jaar) in teamverband te sporten, zonder de 1,5 meter afstand in acht te nemen, of met volwassenen (27+) in viertallen met 1,5 meter afstand. Uiteraard met inachtneming van alle overige maatregelen.

Uitzonderingen:

 • Dansen, toneelspelen en muziek maken in de openbare ruimte is toegestaan (met 1,5 meter afstand), zonder beperkingen aan de groepsgrootte.
 • Het Voortgezet Onderwijs mag gebruik maken van externe locaties voor zover dat binnen hun reguliere curriculum valt (d.w.z. zoals ze dat altijd al deden).
 • Het MBO heeft nog geen toestemming om uit te wijken naar externe locaties.

Geldig blijven verder de volgende regels m.b.t. sporten:  

De algemene sportregels

 • Sporten mag alleen buiten; alle binnensportlocaties zoals sportscholen, zwembaden, sporthallen etc zijn dicht.
 • Op sportlocaties (buiten) mag maximaal met vier personen (vanaf 27 jaar) gesport worden (exclusief instructeur), zolang er minimaal 1,5 meter afstand tussen de sporters is.
 • Jeugd, jongeren en jong volwassenen tot en met 26 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden wanneer de activiteit op een buiten sportaccommodatie (sportvereniging, door de gemeente aangewezen sportvelden) plaatsvindt.
 • Groepslessen buiten zijn niet toegestaan.
 • Voor gezinnen/huishoudens geldt geen maximum van 2 personen. Als huishouden mag je dus met alle personen, behorend tot het gezin/huishouden, buiten sporten.

Sporten op de buitensportaccommodaties

 • Jeugd, jongeren en jong volwassenen tot en met 26 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden wanneer de activiteit op een sportaccommodatie/dan wel openbare ruimte plaatsvindt.
 • Wedstrijden dan wel competities tegen andere verenigingen zijn niet toegestaan. Onderlinge trainingswedstrijdjes tusse teams van dezelfde vereniging mogen wel. Kinderen met klachten blijven thuis.
 • Verenigingen (breedtesport) dienen hun programmering voor trainingen aan te passen zodat sporters, trainers en vrijwilligers om 21:00 uur thuis kunnen zijn. Avondtrainingen verplaatsen naar overdag in het weekeinde kunnen hiervoor een oplossing bieden.
 • Kleedkamers en douches zijn dicht.
 • Er mag geen publiek komen kijken, uitgezonderd ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking.

Betaald voetbal en topclubs

 • Het betaalde voetbal gaat door tijdens de ‘lockdown’; in de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en de Vrouwen Eredivisie wordt de komende weken doorgespeeld.
 • Topclubs uit de hoogste landelijke competities en individuele topsporters dienen zich ook zoveel mogelijk aan de avondklok te houden en hun tijden van trainingen en wedstrijden aan te passen aan de avondklok. Indien dit niet lukt, zorg dan voor een “eigenverklaring” en een “werkgeversverklaring” (via de vereniging) nodig die via www.rijksoverheid.nl is te downloaden. Dit geldt natuurlijk ook voor de hierbij betrokken vrijwilligers en het begeleidend kader (juryleden, arbiters etc.).

Vragen en antwoorden

Hieronder een aantal veelgestelde vragen en antwoorden.

Geldt de avondklok ook voor de sport?

De avondklok geldt ook voor de sport, uitgezonderd de sporters die deelnemen aan trainingen en wedstrijden die al eerder zijn uitgezonderd voor zover de activiteiten in de avond moeten plaatsvinden. Naast de sporters zijn eveneens de noodzakelijke personen om de training en of wedstrijd mogelijk te maken uitgezonderd. Iedereen dient wel de juiste papieren bij zich te hebben. Overigens is het streven zondermeer om ook in de uitzonderingssituaties zoveel mogelijk de uren van de avondklok in acht te nemen.

Zijn er specifieke regels voor viertallen?

Ja, maar tijdens het buiten sporten zijn die alleen van toepassing voor senioren van 27 jaar en ouder:De tweetallen mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen. De onderlinge afstand tussen de sporters van een tweetal is tenminste 1,5 meter. De afstand tussen de verschillende viertallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming. Om instructie te geven aan een viertal mag een trainer van viertal naar viertal, mits tenminste 1,5 afstand van ieder viertal wordt gehouden. Personen tot en met 26 jaar zijn uitgezonderd van groepjes van vier.

Mogen ouders naar de trainingen van kinderen komen kijken?

Nee. Dat mag niet. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken.Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking, mogen wel worden toegelaten.Een ouder/begeleider die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een sporter met een beperking, mogen aanwezig zijn bij de sportactiviteit.

Mag er bij sporters met een beperking wel een ouder/begeleider aanwezig zijn?

Een ouder/begeleider die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een sporter met een beperking, mogen aanwezig zijn bij de sportactiviteit.

Heb je ook een vraag? Mail naar inlichtingen@sportutrecht.nl

Financiële compensatie

Er zijn verschillende overheidsregelingen beschikbaar die sportclubs steun kunnen bieden om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. NOC*NSF heeft een mooi overzicht gemaakt waardoor je snel ontdekt voor welke regeling(en) jouw club in aanmerking komt door te klikken op de begroting of de loketten en vraag financiële compensatie aan voor jouw sportclub!

Klik hier voor het overzicht.

 • Coronaregels vanaf 3 maart
 • Onderzoek Utrechtse Sportaanbieders – resultaten:
  • SportUtrecht Scan
  • Anders georganiseerde sport
 • Vragenlijst financiële situatie sportaanbieders
 • Financiële hulp voor sportclubs en sportbedrijven, waaronder:
  • compensatie huurkosten
  • noodsteun corona
  • challenge Utrechts Sportakkoord €750
  • Tijdelijke overbruggingslening zelfstandig ondernemers
  • Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties
  • Tegemoetkoming Vaste Lasten
  • Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19
 • Beter Bewegen met Yael
 • Ruimtelijke Strategie Utrecht
 • Coronamaatregelen vanaf 15 december
 • Noodsteun Sportclubs
 • Noodsteun voor sportaanbieders
 • Overige financiële regelingen voor sportverenigingen
 • Nieuwe maatregelen voor binnen- en buitensport

@copyright SportUtrecht 2018

Top