NieuwsNieuwsberichtHulp Utrechtse sportsector

08/06/2021
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/06/subsidie-corona-1280x697.jpg

Utrecht zet in op herstel van de Utrechtse sportsector

Gemeente Utrecht biedt 1,1 miljoen euro financiële hulp aan Utrechtse sportclubs die door de coronacrisis geraakt zijn. Dit is één van de maatregelen waarmee Utrecht investeert in de kwaliteit en toekomst van de stad om snel en sterk uit de coronacrisis te komen. De subsidieaanvragen worden versneld beoordeeld zodat sportaanbieders hier zo snel mogelijk over kunnen beschikken.

“Sportclubs hebben te lijden gehad onder de coronamaatregelen, maar ondanks de omstandigheden veel veerkracht laten zien,” aldus wethouder sport Maarten van Ooijen. “Er is veel gedaan om de verbinding met sporters te behouden. Maar de sportclubs zijn ook ingeteerd op hun reserves, hebben leden of vrijwilligers verloren, en moeten soms alles op alles zetten om hun sport te kunnen blijven aanbieden. We beseffen dat met de steun vanuit de gemeente niet alle zorgen weg zijn, maar de subsidie biedt sportclubs wel de ruimte om hun activiteiten weer op te starten en nieuwe leden en vrijwilligers te werven.” Met deze subsidie wordt onder andere gewerkt aan het Aanvalsplan Utrecht sportzomer 2021.

Impuls voor sportclubs die het hardst zijn geraakt
Het geld gaat onder meer naar sportclubs met leden met een U-pas. Deze Utrechters met een laag inkomen zijn vaak als eerste afgehaakt omdat zij andere keuzes moesten maken, met als gevolg wegvallende inkomsten voor de sportclub. Ook sportclubs met een eigen kantine of een eigen (binnen)sportruimte zijn financieel hard geraakt vanwege doorlopende hypotheeklasten en andere kosten. Evenals de huurders bij particuliere sportruimte-aanbieders die geen compensatie hebben gekregen komen voor deze subsidie in aanmerking.

Puntensysteem
Subsidie wordt toegekend aan de hand van een puntensysteem:

  • aantal U-pasleden x 1,5 punt (met een minimum van 5 U-pasleden in 2019-2020)
  • een eigen kantine: 25 punten
  • een eigen binnensportruimte: 25 punten
  • Geen huurcompensatie van de verhuurder: 10 of 20 punten afhankelijk van aantal uren.

Het maximale bedrag per punt is € 65. Dit kan minder zijn als er veel aanvragen worden ingediend. Het totaal aantal punten van alle subsidieaanvragen per inschrijfperiode bepaalt de hoogte van de subsidie per sportclub.

Aanvragen via subsidieloket gemeente Utrecht
Sportclubs kunnen via het subsidieloket van de gemeente hun subsidieaanvraag indienen. De deadline voor het indienen van een aanvraag is 1 juli 2021. Voor sportclubs die deze deadline hebben gemist is er een tweede deadline op 1 november 2021. De subsidie kan hier worden aangevraagd: www.utrecht.nl/sportclubssterker.

Verschil met al bestaande noodsteunregeling
De impulssubsidie verschilt van de al bestaande noodsteunregeling die het college in december 2020 vaststelde. Bij deze regeling kunnen sportclubs, kleine sportondernemers en anders georganiseerde sportaanbieders een beroep doen op noodsteun wanneer zij dreigen om te vallen. Deze wordt verlengd tot eind 2021. De impulssubsidie die nu beschikbaar komt is gericht op het hervatten van sportactiviteiten na de versoepeling van de maatregelen.

Het indienen van een aanvraag kan via het subsidieloket. SportUtrecht kan aanvragers indien gewenst ondersteunen.

eHerkenning

Om subsidie aan te vragen is eHerkenning met betrouwbaarheid EH2+ nodig. Houd er rekening mee dat aanvragen van eHerkenning enkele dagen tijd in beslag neemt en geld kost.

@copyright SportUtrecht 2022

Top