NieuwsberichtOndersteuning WBTR

05/05/2021
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/05/43-Erik-den-Burger-_foto2_website-1280x700.jpg

Ondersteuning bij Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR)

Verenigingen en stichtingen opgelet! De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) is 10 november 2020 aangenomen in de Eerste Kamer en zal formeel in werking treden op 1 juli 2021. Dat heeft ook gevolgen voor bestuurders van verenigingen en stichtingen in de sportbranche.

Met de WBTR wordt de regeling voor bestuur en toezicht bij de vereniging en de stichting aangevuld, verduidelijkt en zo veel mogelijk in lijn gebracht met de regelingen die al gelden voor de BV en de NV. De wet is dan ook vooral bedoeld om ‘behoorlijk’ bestuur te bevorderen en ‘onbehoorlijk’ bestuur te voorkomen.

Veel van wat nu in de WBTR extra wordt vastgelegd als verplichting is gelukkig nu al gangbaar in de praktijk. De gevolgen vallen voor lokale verenigingen en stichtingen dus best mee. Zie ook ons eerdere artikel: Wat betekent de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) voor mijn sportclub?

In dit artikel vind je informatie over:

  • welke acties je dient te ondernemen;
  • een stappenplan om te voldoen aan de WBTR;
  • ondersteunende partijen;
  • veel gestelde vragen en antwoorden.

Welke acties moet ik ondernemen?

De wet is vanaf 1 juli 2021 van toepassing. Sportverenigingen zullen vanaf die dag volgens de wet moeten handelen. De statuten hoeven niet direct te worden aangepast. Sportclubs worden bij een eerstvolgende wijziging van de statuten geacht deze in lijn te brengen met de WBTR.

Het advies is wel om hier niet te lang mee te wachten. De wet gaat namelijk wel gelden vanaf 1 juli en het is niet handig als bij bijvoorbeeld problemen rondom besluitvorming je statuten afwijken van de wet.

Stappenplan

Als u de stappen van dit stappenplan doorloopt, dan voldoet uw organisatie in elk geval aan de verplichtingen die de wetswijziging oplegt.

Ook heeft de Stichting Vereniging en Recht modelstatuten gepubliceerd waar de bepalingen van de WBTR in zijn opgenomen:

  • Klik hier voor de modelstatuten vereniging
  • Klik hier voor de modelstatuten stichting

Ondersteuning

Voor externe ondersteuning om te voldoen aan de WBTR beveelt SportUtrecht de Nederlandse Stichting voor Vereniging en Recht aan. Hiervoor zijn twee opties:

1) Aansluiten bij Vereniging en Recht

Verenigingen en stichtingen die zich aansluiten bij Vereniging en Recht worden geholpen met aanpassing van de tekst van de statuten aan de WBTR. Door de samenwerking van Vereniging en Recht met Ohmann Notariaat is het ook mogelijk de nieuwe statuten tegen gereduceerd tarief in een notariële akte te laten vastleggen.

Sportclubs die zich aansluiten bij Vereniging en Recht (jaarbijdrage € 95,00 excl. btw) kunnen ook altijd gratis een jurist raadplegen en worden actief geïnformeerd over veranderingen in wet- en regelgeving. Voor alle aangesloten organisaties is er ook de mogelijkheid om – zonder meerkosten! – het Predicaat Goed Bestuurd te verkrijgen. Het predicaat Goed Bestuurd is exclusief voor de bij de Vereniging en Recht aangesloten organisaties waarvan met een screening is vastgesteld dat zij voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder natuurlijk ook de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.

Met het predicaat weet u of u aan alle wet- en regelgeving voldoet en kunt u dat ook duidelijk aantonen.

2) Eenmalige ondersteuning via Vereniging en Recht

Aansluiten bij Vereniging en Recht is niet noodzakelijk. Verenigingen en stichtingen kunnen gebruik maken van eenmalige ondersteuning bij de aanpassing van de statuten aan de nieuwe wet. Dit kan al voor een eenmalig bedrag vanaf € 125 (excl. btw en notariskosten).

Voor vragen over de ondersteuning door de Nederlandse Stichting voor Vereniging een Recht kunt u contact opnemen met Arthur van der Hoeff.

Klik hier een overzicht van gestelde vragen en antwoorden over de WBTR.

Meer over de WBTR

Klik hier voor het volledige wetsartikel.

Ook zijn er de afgelopen periode diverse partijen die ondersteuning en duiding/uitleg geven van de nieuwe WBTR wet aan verenigingen en stichtingen in Nederland. Onderstaande webinars kunnen een nuttige tool zijn voor meer informatie over de wet.

Vragen? 

Neem dan contact op met:

@copyright SportUtrecht 2022

Top