NieuwsberichtSportadvies op maat

01/05/2021
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/05/13.-Cees-Snel_foto1_voor-website-1280x698.jpg

Aangepast sporten: kijken wat wel mogelijk is

Sinds januari 2021 werkt de afdeling Aangepast Sporten van koepel SportUtrecht nauw samen met Uniek Sporten: het landelijke online platform voor mensen met een beperking. Deze samenwerking is gerealiseerd om betere zichtbaarheid in de stad te creëren en om de doelgroep in beweging te krijgen, bijdragend aan de ambitie van SportUtrecht om álle Utrechters in beweging te krijgen. De consulenten van Aangepast Sporten bieden sportadvies op maat en denken mee wat wél kan. Aan het woord zijn Femke Cordova Bellido, John van Hoeven en Petra Kühr van het team dat dagelijks klaar staat voor mensen met een beperking. Meedenken en zoeken naar mogelijkheden, dat is hun dagelijks werk.

Wat is jullie ambitie als het gaat om aangepast sporten? 

Femke: ‘Dat is toch wel alle Utrechters met een beperking aan het sporten en bewegen te krijgen. Wij vinden het belangrijk dat ook mensen met een beperking kunnen genieten van sporten en bewegen. We merken helaas vaak dat ouders en kinderen niet weten wat er allemaal mogelijk is. Terwijl veel kan en sporten heel belangrijk is. Niet alleen voor de gezondheid, maar ook voor de sociale contacten. Sporten is goed voor je zelfvertrouwen en is bovendien vooral leuk om te doen.’

Er zijn natuurlijk beperkingen in alle soorten en maten; hoe zorgen jullie voor een passend aanbod? 

Femke: ‘Als consulenten aangepast sporten geven wij gratis sportadvies op maat. Dat houdt in dat we met de ouder(s) en kind of volwassenen om de tafel gaan en bespreken wat de mogelijkheden zijn. Wat vindt iemand leuk om te doen? Plezier staat namelijk voorop. En waar moet de trainer rekening mee houden? Maar ook; zijn er hulpmiddelen nodig, ondersteuning wat betreft financiën of sportattributen en hoe zit het met vervoer? Soms gaan we ook mee naar een eerste proeftraining als dat veiliger of vertrouwd voelt. We doen wat helpt, zonder de regie over te nemen.’

John: ‘Voor ons sportadvies maken wij dus ook gebruik van het platform Uniek Sporten. Op een website en app is het aangepast sportaanbod per gemeente te vinden, met een overzicht van sportevenementen, interessante nieuwsitems, advies over sporthulpmiddelen en nog veel meer. En gelukkig zijn er binnen de gemeente Utrecht meer dan 65 sport- en beweegaanbieders die aangepast sportaanbod hebben. Soms is het ook mogelijk om bij regulier sportaanbod mee te doen. En staat de sport nog niet onze lijst, dan gaan we kijken wat we kunnen regelen.’

 “Elke persoon die wij helpen met het vinden van een sport is voor mij een succes. Dat is een persoonlijke stap naar gezondheid, plezier, fit zijn en nieuwe contacten opdoen.”

Heb je voorbeelden op welke manier jullie werk tot succes leidt?

Femke: ‘We helpen op jaarbasis ongeveer 200 mensen met een beperking met hun sport en beweegvragen. Dat zijn zowel kinderen als volwassenen, waarbij op dit moment de aanvragen van kinderen en jongeren sterk toeneemt. We hopen dat na corona de aanvragen voor volwassenen weer groeien. Tijdens de lockdown hebben we wel 1 op 1 sporten aangeboden onder begeleiding van een buurtsportcoach of maatje. Helaas was het animo hiervoor niet heel groot. Het blijft lastig om de doelgroep te bereiken en vaak weten ze niet wat de mogelijkheden zijn. We zien dat alle sport aanvragen via een professional tot stand komen.

Petra: ‘Het helpt dat we in de stad het netwerk Utrecht Sport Op Maat hebben. Hierin zetten verschillende organisaties zich in voor een zo groot mogelijke sportparticipatie van mensen met een beperking. Juist ook door de contacten binnen dit netwerk en dankzij ondersteuning vanuit het Utrechts Sportakkoord gaan binnenkort een aantal aanbieders van start met nieuw aangepast sportaanbod. Zo kunnen FysioHolland en Fighting4Power niet wachten om te beginnen met de Boxercise trainingen en gaan hopelijk ook de deuren van het FDC Center snel open voor de wekelijkse sportmix (thaiboksen en dansen) voor kids tussen de 10-16 jaar uit het speciaal onderwijs. In het speciaal onderwijs laten we leerlingen kennismaken met passend sportaanbod door middel van het sportstimuleringsprogramma. Via onder andere sportclinics hopen we leerlingen te enthousiasmeren voor sport- en beweegaanbod.’

John: ‘Elke persoon die wij helpen met het vinden van een sport is voor mij een succes. Dat is een persoonlijke stap naar gezondheid, plezier, fit zijn en nieuwe contacten opdoen.’

Welke verbeteringen zien jullie nog?

Femke: ’Het zou mooi zijn als er een betere verdeling komt in het aangepast sportaanbod over de gehele gemeente. Bijvoorbeeld in Overvecht en Kanaleneiland is er op dit moment nog maar weinig aangepast sportaanbod. Juist voor mensen met een beperking is het lastiger om naar de andere kant van Utrecht te reizen, en dus is een aanbod in elke wijk des te relevanter.’

Petra: ‘Ik zou graag willen dat iedereen met een beperking goed de weg weet te vinden naar passend sportaanbod. Of dat nu is via een professional, via ons of zelfstandig door een zoekopdracht op het platform Uniek Sporten.’

Heb je ook een vraag?

Femke: ‘Iedereen die een vraag heeft over aangepast sporten nodig ik uit om contact op te nemen. Of het nu gaat om een sport- of beweegvraag of over nieuw aangepast sportaanbod, wij denken graag mee over de mogelijkheden. Wij weten een ding zeker: samen komen we eruit. Wij gunnen iedereen dat sportplezier.’

© Foto: Cees Snel – inzending Sportfoto Utrecht

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/01/Petra-Kuhr.jpg

Beweeg- en vitaliteitsmakelaar speciaal onderwijsPetra Kühr

petra.kuhr@sportutrecht.nl
(06) 52 37 25 03

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/01/Larissa-Grandiek-1.png

projectmedewerker sport- en beweegstimuleringLarissa Grandiek

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/11/Tom-Lissen.png

Consulent aangepast sporten volwassenenTom Linssen

@copyright SportUtrecht 2022

Top