NieuwsberichtUtrechtse Sportagenda

01/04/2021
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/04/Utrechtse-sportagenda_voorkant-e1617228573976-1280x696.jpg

Utrecht zet in op bereikbaar sporten voor iedereen met de Utrechtse sportagenda

De gemeente Utrecht werkt met de Utrechtse sportagenda aan het creëren van mogelijkheden om te sporten en te bewegen voor iedereen. Met de groei van de gemeente naar ruim 450.000 inwoners in 2040 en een veranderende sportbehoefte van veel inwoners, is het nodig om in nauwe samenwerking met allerlei partijen in de stad te blijven werken aan een goed sportaanbod.

Maarten van Ooijen, wethouder sport: “Utrechters sporten graag. Sterker nog, Utrecht is een van de sportiefste steden van Nederland, zo bleek onlangs uit de Atlas voor gemeenten, de jaarlijkse ranglijst waarin de vijftig grootste gemeenten van het land met elkaar worden vergeleken. Sporten verbindt: tijdens het sporten treffen mensen elkaar, en net als elders in Nederland zien we ook in Utrecht de ontwikkeling dat sporten zich niet beperkt tot de sporthal, het hockeyveld of de tennisbaan. Steeds meer zien we ook sportieve activiteiten op plaatsen als het park, op de openbare weg of in of rond openbaar water. Dat vraagt om extra inzet en een nauwe samenwerking met partners in de stad, om aan de behoefte van de Utrechters te blijven voldoen.”

Thema’s
Met de sportagenda zorgen we dat iedereen in Utrecht met plezier kan blijven sporten en bewegen in een groeiende stad met veranderende sportbehoeften. Ook de Utrechters voor wie sporten minder vanzelfsprekend is, door geldzorgen, een beperking of een andere reden. Door sportaanbieders te ondersteunen bij het werken aan een inclusief aanbod en een positieve sportcultuur en door de rol van sport in het netwerk van maatschappelijke organisaties in de wijk te versterken, zorgen we dat inwoners kunnen blijven kiezen uit een breed sportaanbod en sporten in een veilige en fijne sportomgeving, waar ook ruimte is voor ieder op zijn eigen niveau talent te ontwikkelen. Daarnaast maken we ruimte voor sport in de stad, zowel op onze sportaccommodaties, als in de openbare ruimte. Daarbij hebben we oog voor nieuwe sporten, zoals calisthenics, freerunning, 3×3-basketbal en padel, maar ook voor nieuwe organisatievormen zoals Kicks en Footy.

Samenwerking en corona
Om tot de sportagenda te komen is samengewerkt met sporters, verenigingsbestuurders, trainers/coaches, professionals in de wijk en met SportUtrecht. De sportnota, het Utrechts Sportakkoord, het Koersdocument Leefbare Stad en Maatschappelijke Voorzieningen en de meest recente raming van de capaciteitsbehoefte voor sportaccommodaties door het Mulier Instituut vormen de basis van de sportagenda. In de gesprekken kwam ook de Coronacrisis regelmatig ter sprake. De waarde van sport en bewegen, niet alleen voor een goede fysieke gezondheid maar ook voor het versterken van sociale contacten en een sterke mentale gezondheid wordt door Corona extra onderstreept. Tegelijkertijd maken veel sportaanbieders zich zorgen over de toekomst. Met de sportagenda wordt geïnvesteerd in een divers netwerk van sportaanbieders dat ook na de Coronacrisis vitaal genoeg is om Utrechters te voorzien van goed en bereikbaar sportaanbod.

Joscha de Vries, directeur SportUtrecht: “Met de Sportagenda heeft de gemeente gekozen voor een aanpak die, anders dan een beleidsnota, nog veel ruimte laat om inhoud, toekomst en visie op het toekomstig sportlandschap gezamenlijk verder vorm te geven. En dat is ook nodig, want het sportlandschap is sterk in beweging. Wij onderschrijven de intentie om met deze agenda samen met sporters, coaches, bestuurders, sportaanbieders en andere betrokkenen partners in de stad verder bouwen aan die optimale en vitale sport- en beweeginfrastructuur voor álle Utrechters. Met aandacht voor de toegankelijkheid voor de meest kwetsbare en waarin iedereen kan sporten- en bewegen als onderdeel van een gezonde leefstijl. Daarbij hebben we alle kracht en creativiteit nodig om op lange én korte termijn, in de verdichtende stad, steeds meer Utrechters op korte afstand van hun woning te laten sporten en bewegen. Wij denken en doen daar heel graag in mee.”

Download hier de Utrechtse Sportagenda

Lees hier het advies van SportUtrecht over de sportagenda.

 

@copyright SportUtrecht 2022

Top