NieuwsberichtRecordaantal leerlingen praktisch verkeersexamen!

30/03/2021
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/03/2021-Fotostudio-Red-Green-Blue-Fietsmeesters-Verkeersexamen-006-e1617227917510-1280x697.jpg

Recordaantal leerlingen voor praktisch verkeersexamen

Dit jaar gaan, als alles meezit, 3.616 kinderen op voor het praktisch verkeersexamen. Dat is ruim 30% hoger (bijna 900 kinderen) ten opzichte van 2019. Deze forse stijging laat zien dat scholen en ouders het belang van veilig en vol vertrouwen fietsen meer dan ooit inzien.
Het startschot werd 30 maart gegeven door Sietse van Berkel, meervoudig NL-kampioen BMX freestyle flatland. Het examen startte in het Wilhelminapark en voerde langs negen posten waar de examinatoren goed letten op de juiste toepassing van de verkeersregels door de kinderen.    

De leerlingen van de Agatha Snellenschool gingen als eerste van start. Om 9.00 uur in het Wilhelminapark gaf Sietse van Berkel het startsein aan de eerste deelnemers. Hij draaide het stoplicht op groen en met bemoedigende woorden van Van Berkel op zak gingen de leerlingen van start.

Van Berkel, meervoudig NL-kampioen BMX freestyle flatland, starter bij verkeersexamen
De leerlingen gaan één voor één van start waardoor ze ook even moeten wachten. Dat wachten werd iedere keer opgevuld door een supergave en toffe stunt van Van Berkel. Ook werden door de leerlingen vragen op hem afgevuurd zoals de vraag of hij wel eens viel, waar Van Berkel bevestigend op moest antwoorden. Sporters zoals Van Berkel zijn een stimulans voor jongeren om ook na het veilig en vertrouwd leren fietsen eens andere vormen van sportief fietsen te proberen.

Vanwege corona beperkende maatregelen is gekozen om Van Berkel ‘low-profile’ en op de achtergrond zijn tricks te laten doen. Zo werd voldoende rekening gehouden met het in zogenaamde cohorten houden van de deelnemende groepen waar Van Berkel anders een toffe clinic had gegeven.

De start van het praktisch verkeersexamen 2021
In totaal leggen, verspreid over 14 examendagen, 3.616 leerlingen het verkeersexamen af tegen 2.770 leerlingen in 2019 (een vergelijking met 2020 is lastig te maken vanwege alle corona-hectiek). Docent: ‘Ik grapte nog tegen de leerlingen vorig jaar toen het niet door kan gaan voor onze groep 8: Eigenlijk mogen jullie nu niet fietsen naar de middelbare school’.

Gelukkig kunnen we dit jaar wel weer het praktisch verkeersexamen afnemen mede omdat we dit nu rekening houdend met corona het goed hebben kunnen voorbereiden en organiseren. Want het is altijd een hele organisatie, maar dankzij de 130 hulpouders en vrijwilligers is het ook dit jaar weer gelukt en kunnen de leerlingen het examen afleggen.

Langs iedere route zijn negen posten ingericht waar hulpouders letten op de juiste toepassing van de regels met betrekking tot het veilig fietsen door de leerlingen. Hulpouders: ‘’Ze fietsen zo keurig, ik ben benieuwd of ze dit normaal ook zo doen’.

De Fietsmeesters van SportUtrecht, samen met Veilig Verkeer Nederland (VVN) de organiserende partij, zijn heel blij met deze toename van examenkandidaten. Laurens Hitman: ‘We zien ieder jaar weer een stijging en dat doet ons goed. Deze stijging van ongeveer 30% kunnen wij verklaren doordat er weer meer klassen meedoen (164 klassen in 2021 t.o.v. 133 klassen in 2019). We maken daarnaast een inhaalslag met kinderen die in 2020 niet konden meedoen. Ook doen een aantal nieuwe scholen voor het eerst dit jaar mee aan het praktisch verkeersexamen. We hopen uiteindelijk tot een 100% deelname te komen in de stad!’

Het belang van het praktisch verkeersexamen
Dat de kinderen van groepen 7 en 8 het examen doen is essentieel, aangezien veel van hen straks met de fiets naar hun middelbare school gaan. Soms is de middelbare school dichtbij, soms moeten kinderen ook een behoorlijk stuk fietsen door de steeds drukker wordende stad en regio. Dan is inzicht in verkeerssituaties en veilig kunnen fietsen van essentieel belang. In Utrecht fietst ca 35% van de basisscholieren naar school tegen 85% van de leerlingen in het voortgezet onderwijs. Deze getallen onderstrepen het belang van een robuust educatief fietsstimuleringsprogramma met uiteindelijk een examen nog maar eens.

De leerlingen zijn, ondanks de coronacrisis, door de Fietsmeesters goed voorbereid op het praktisch examen. De afgelopen maanden hebben de Fietsmeesters online en wanneer dat even kon op het schoolplein hun lessen gegeven op de verschillende scholen. Op die manier kon het educatieve programma toch doorgang vinden; werden zo de vaardigheden aangescherpt, vragen beantwoord en een quiz gedaan. Ook konden de leerlingen de route met hun ouders alvast een keertje oefenen dankzij een uitgebreide beschrijving en filmpje van de acht examenroutes door de verschillende Utrechtse wijken op de website van de Fietsmeesters.

Laurens Hitman: ‘We hebben gezocht naar alternatieve oplossingen om de voorbereidingen voor het examen toch door te kunnen laten gaan. Wij vinden het enorm belangrijk dat kinderen zo vroeg mogelijk beginnen met veilig leren fietsen en dat het zelfvertrouwen groeit. Daar hebben ze eenmaal naar school en de sportclub heel veel aan. Fietsen is naast lopen de beste en meest duurzame manier om je te verplaatsen in onze drukke stad. Het is leuk, je krijgt er energie van en de kinderen worden zich er spelenderwijs bewust van wat regelmatig bewegen met je doet.’

Hoeveel kinderen er vandaag geslaagd zijn weten we nog niet. De informatie van de hulpouders op de posten moet eerst worden verzameld. Naar alle verwachting wordt morgen de uitslag bekend gemaakt. Voor de kinderen blijft het dus nog even spannend!

Utrecht scoort hoger bij praktisch verkeersexamen
Utrecht doet het goed bij het verkeersexamen. Vooral het deelnamepercentage is relatief hoog ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Het aantal scholen dat meedoet aan het examen ligt in de stad Utrecht op 85%! Het past ook volledig bij het beeld en de titel ‘Utrecht, beste fietsstad ter wereld’ die de gemeente sinds vorig jaar juli toegekend heeft gekregen van het World Economic Forum. Maar liefst 51 procent van de Utrechters gebruikt de fiets als dagelijks transportmiddel. Daarmee heeft de stad het hoogste fietsgebruik van alle landen.

 

@copyright SportUtrecht 2022

Top