UncategorizedUpdate sport en corona

30/03/2021
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/02/corona-update-e1617227958262.jpg

Update Coronamaatregelen n.a.v. persconferentie 23 maart

Op 23 maart heeft het demissionaire kabinet tijdens de persconferentie aangekondigd dat er slechts een kleine stap gezet wordt in de versoepeling van de maatregelen. Deze versoepeling is ook positief voor de sport. De overige regels van de lockdown blijven in ieder geval geldig tot en met 23 april.

Belangrijkste aanpassing geldig vanaf 1 april:

 • De avondklok wordt met 1 uur opgeschoven en geldt dus van 22.00 uur ‘s avonds tot 4.30 uur ‘s morgens.
 • Naast zwemles (mogelijk voor kinderen tot en met 12 jaar, zodat zij hun A-, B- of C-diploma kunnen halen) is ook het schoolzwemmen weer toegstaan.
 • Voor het sporten in openbare ruimten gelden dezelfde regels als voor de buitensportaccommodaties met dien verstande dat er wel extra stappen verricht moeten worden door de vereniging/club (zie hieronder). Dit heeft ermee te maken dat de Gemeente het belang van sport en bewegen onderschrijft en dit zo goed mogelijk wil faciliteren: juist in deze tijd is het belangrijk dat mensen voldoende beweging krijgen en in de buitenlucht kunnen we dat mogelijk maken. Tegelijkertijd wil de Gemeente voorkomen dat er in de parken vrij kan worden gesport, terwijl we mensen die daar zitten, erop aangesproken worden als zij zich niet aan de 1,5 meter houden. Daarom heeft de afdeling sport (MO) een aantal locaties verspreid over de stad, geselecteerd waar buitensporten is toegestaan.

Verzoek m.b.t. sportactiviteiten/training in openbare ruimten door verenigingen of clubs!

Indien je in de openbare ruimte wilt sporten conform de regels die gelden tijdens deze coronaperiode (in ieder geval tot en met 23 april) dien je dit aan te geven bij SportUtrecht via het mailadres: inlichtingen@sportutrecht.nl. In  dit korte bericht graag aangeven:

 • dat je graag wilt sporten in een openbare ruimte;
 • de locatie waar je wilt gaan sporten;
 • de datum waarop je wilt gaan sporten.

SportUtrecht zal z.s.m. reageren op je verzoek met de melding of je toestemming hebt om daar met jong volwassenen (18 t/m 26 jaar) in teamverband te sporten, zonder de 1,5 meter afstand in acht te nemen, of met volwassenen (27+) in viertallen met 1,5 meter afstand. Uiteraard met inachtneming van alle overige maatregelen.

Uitzonderingen:

 • Dansen, toneelspelen en muziek maken in de openbare ruimte is toegestaan (met 1,5 meter afstand), zonder beperkingen aan de groepsgrootte.
 • Het Voortgezet Onderwijs mag gebruik maken van externe locaties voor zover dat binnen hun reguliere curriculum valt (d.w.z. zoals ze dat altijd al deden).
 • Het MBO heeft nog geen toestemming om uit te wijken naar externe locaties.

Geldig blijven verder de volgende regels m.b.t. sporten:  

De algemene sportregels

 • Sporten mag alleen buiten; alle binnensportlocaties zoals sportscholen, zwembaden, sporthallen etc zijn dicht.
 • Op sportlocaties (buiten) mag maximaal met vier personen (vanaf 27 jaar) gesport worden (exclusief instructeur), zolang er minimaal 1,5 meter afstand tussen de sporters is.
 • Jeugd, jongeren en jong volwassenen tot en met 26 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden wanneer de activiteit op een buiten sportaccommodatie (sportvereniging, door de gemeente aangewezen sportvelden) plaatsvindt.
 • Groepslessen buiten zijn niet toegestaan.
 • Voor gezinnen/huishoudens geldt geen maximum van 2 personen. Als huishouden mag je dus met alle personen, behorend tot het gezin/huishouden, buiten sporten.

Sporten op de buitensportaccommodaties

 • Jeugd, jongeren en jong volwassenen tot en met 26 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden wanneer de activiteit op een sportaccommodatie/dan wel openbare ruimte plaatsvindt.
 • Wedstrijden dan wel competities tegen andere verenigingen zijn niet toegestaan. Onderlinge trainingswedstrijdjes tusse teams van dezelfde vereniging mogen wel. Kinderen met klachten blijven thuis.
 • Verenigingen (breedtesport) dienen hun programmering voor trainingen aan te passen zodat sporters, trainers en vrijwilligers om 21:00 uur thuis kunnen zijn. Avondtrainingen verplaatsen naar overdag in het weekeinde kunnen hiervoor een oplossing bieden.
 • Kleedkamers en douches zijn dicht.
 • Er mag geen publiek komen kijken, uitgezonderd ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking.

Betaald voetbal en topclubs

 • Het betaalde voetbal gaat door tijdens de ‘lockdown’; in de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en de Vrouwen Eredivisie wordt de komende weken doorgespeeld.
 • Topclubs uit de hoogste landelijke competities en individuele topsporters dienen zich ook zoveel mogelijk aan de avondklok te houden en hun tijden van trainingen en wedstrijden aan te passen aan de avondklok. Indien dit niet lukt, zorg dan voor een “eigenverklaring” en een “werkgeversverklaring” (via de vereniging) nodig die via www.rijksoverheid.nl is te downloaden. Dit geldt natuurlijk ook voor de hierbij betrokken vrijwilligers en het begeleidend kader (juryleden, arbiters etc.).

Enkele vragen & antwoorden
Heb je een andere vraag? Mail ons dan gerust op inlichtingen@sportutrecht.nl.

 1. Geldt de avondklok ook voor de sport?
  De avondklok geldt ook voor de sport, uitgezonderd de sporters die deelnemen aan trainingen en wedstrijden die al eerder zijn uitgezonderd voor zover de activiteiten in de avond moeten plaatsvinden. Naast de sporters zijn eveneens de noodzakelijke personen om de training en of wedstrijd mogelijk te maken uitgezonderd. Iedereen dient wel de juiste papieren bij zich te hebben. Overigens is het streven zondermeer om ook in de uitzonderingssituaties zoveel mogelijk de uren van de avondklok in acht te nemen.
 2. Zijn er specifieke regels voor viertallen?
  Ja, maar tijdens het buiten sporten zijn die alleen van toepassing voor senioren van 27 jaar en ouder:De tweetallen mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen. De onderlinge afstand tussen de sporters van een tweetal is tenminste 1,5 meter. De afstand tussen de verschillende viertallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming. Om instructie te geven aan een viertal mag een trainer van viertal naar viertal, mits tenminste 1,5 afstand van ieder viertal wordt gehouden. Personen tot en met 26 jaar zijn uitgezonderd van groepjes van vier.
 3. Mogen ouders naar de trainingen van kinderen komen kijken?
  Nee. Dat mag niet. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken.Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking, mogen wel worden toegelaten.Een ouder/begeleider die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een sporter met een beperking, mogen aanwezig zijn bij de sportactiviteit.
 4. Mag er bij sporters met een beperking wel een ouder/begeleider aanwezig zijn?
  Een ouder/begeleider die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een sporter met een beperking, mogen aanwezig zijn bij de sportactiviteit.

Financiële compensatie
Er zijn verschillende overheidsregelingen beschikbaar die sportclubs steun kunnen bieden om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. NOC*NSF heeft een mooi overzicht gemaakt waardoor je snel ontdekt voor welke regeling(en) jouw club in aanmerking komt door te klikken op de begroting of de loketten en vraag financiële compensatie aan voor jouw sportclub! Klik hier voor het overzicht.

Je kunt ook kijken voor een overzicht van (financiële) maatregelen op onze speciaal daarvoor ingerichte pagina sport- en-coronavirus.

@copyright SportUtrecht 2018

Top