NieuwsberichtDe visie van SportUtrecht op sport en bewegen in de stad

16/03/2021
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/03/TennisbalinHek2.jpg

De visie van SportUtrecht op sport en bewegen in de stad

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart vroeg de Utrechtse Sportkrant naar de visie van SportUtrecht op sport en bewegen.

Sport in de stad Utrecht

SportUtrecht wil álle Utrechters in beweging brengen en hoopt sporten en bewegen terug te vinden in meerdere paragrafen van de verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Veel mensen in alle leeftijden genieten wekelijks van sporten en bewegen. Alleen en vooral ook met anderen. In Nederland kan iedereen sporten in teamverband. De organisaties en de competities zijn er in elk geval en dat is een groot goed. Tegelijk sluit niet iedereen aan. En dat ligt lang niet altijd aan het feit dat mensen niet willen sporten of bewegen.

Covid-19 heeft ons meer gebracht dan verdriet, beperkingen en zorgen. Het heeft er ook voor gezorgd dat het belang van sporten en bewegen meer dan ooit op de kaart staat. Vooruitkijkend naar de korte en lange termijn, moeten we de aankomende periode aangrijpen om de infrastructuur, de organisaties en het sportklimaat zo in te richten dat íedereen gaat sporten en bewegen. Elk vanuit zijn eigen behoefte, op zijn of haar eigen niveau.

Dit vraagt in onze ogen aandacht voor de infrastructuur. Is er in de stad voldoende ruimte voor sport en bewegen? Het gaat dan niet alleen om velden, banen en hallen. Maar ook in de openbare ruimte, in buurten en op pleintjes. Sporten, genieten van groen en natuur in de stad en recreëren gaan geweldig samen. En dat is ook nodig in onze verdichtende stad. Of het nu gaat om tennis, voetbal, skaten, dansen, calisthenics, klimmen, wandelen of fietsen: het is niet de vraag óf iedereen dat moet kunnen doen. Het is de vraag hóe en waar!

Daarnaast is aandacht nodig voor het sport- en beweegaanbod. De coronacrisis zet de aanbieders, verenigingen en andere aanbieders, enorm onder druk. Bovendien verandert de behoefte van de sporter en dit vraagt iets van bestaande aanbieders. Aandacht hebben voor bestaande en nieuwe aanbieders, en waar nodig helpen om hun organisatie vitaal te maken of op te zetten. Een vitaal aanbod is noodzakelijk om te zorgen dat iedereen ook echt kán sporten. Drempelloos, voor iedereen. Toegankelijkheid voor mindervaliden, inclusief en financieel haalbaar. Laten we onderzoeken of we de positieve effecten op mentale en fysieke gezondheid mee kunnen wegen bij de berekeningen over de exploitatie-opbrengsten van sportgrond. Dan weten we zeker dat sport winst oplevert; óók in de boeken.

En last but not least het sportklimaat. Sport is bij uitstek een plek en activiteit voor energie, saamhorigheid en integratie. Maar in de huidige praktijk voelt nog lang niet iedereen zich welkom of uitgenodigd om mee te doen of lid te worden. Investeren in een positief, veilig en inclusief sportklimaat is essentieel. Daarnaast zouden wij graag bij alle jonge kinderen aandacht hebben voor hun beweegvaardigheid. Het is bekend dat kinderen met lage motorische vaardigheden in combinatie met weinig beweging als jong kind, later vrijwel niet meer ‘aan het bewegen te krijgen zijn’. Het is dus zaak op jonge leeftijd al zicht te krijgen op mogelijkheden en plezier: wat past motorisch het beste bij een kind als het gaat om bewegen en wat vinden ze het leukst. Een sportaanbod dat beide dingen combineert biedt de basis voor een leven lang bewegen en toekomstig (top)sportsucces.

Kortom: als je het ons vraagt moet er in de periode 2022 – 2026 aandacht en energie zijn voor anders kijken naar de inrichting van de openbare ruimte en sport en bewegen op elke plek ‘mee’ in te tekenen. We moeten inzetten op 100% bereik. Álle Utrechters in beweging! Van laagdrempelig aanbod tot topsportaanbod. En niet alleen innovatie in de fysieke stad, maar ook ruimte voor innovatie in het aanbod. Benutten van ons prachtig cultureel erfgoed van de sportverenigingen en omarmen van nieuwkomers. En niet alleen benutten door ze te helpen vitaal te worden en blijven. Maar ook door sport in te zetten als middel, als een van de instrumenten in de sociale basis om de opgaven in onderwijs, zorg en welzijn aan te gaan.

Ten slotte staan gelukkig nog meerdere mooie sportevenementen op het programma. Startend in 2022 met de Vuelta, die de ambities van Utrecht als dé fietsstad (en regio) voor gezond stedelijk leven zichtbaar maakt in binnen- en buitenland.

Sport in de verkiezingsprogramma’s

Uit de analyse die de Utrecht Sportkrant heeft gemaakt van de verkiezingsprogramma’s blijkt er redelijk veel aandacht te zijn voor sport en bewegen. Juist in deze coronatijd wordt het belang van investeren in gezonde leefstijl van links tot rechts onderschreven. Bij de analyse heeft de Utrechtse Sportkrant gebruik gemaakt van de Stemhulp Sport en Bewegen van Kenniscentrum Sport en Bewegen. Via dit interactieve overzicht kan iedereen zien welke politieke partij wat belooft, gegroepeerd in relevante themagebieden uit het Nationaal Sportakkoord en aanverwante domeinen. Ook wordt duidelijk welke partijen in absolute en relatieve zin meer of minder aandacht aan deze thema’s besteden.

@copyright SportUtrecht 2022

Top