NieuwsKick-off Traiectum: workshop Studiecoaching

06/03/2021
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2020/10/SportUtrecht-partner-van-Traiectumde-sportcampus.png

Kick-off Traiectum: workshop Studiecoaching

SportUtrecht organiseert samen met FC Utrecht eerste gezamenlijke activiteit

Woensdag 3 maart vond de workshop ‘Learning by doing’ plaats, een workshop waarbij de combinatie van intensief sporten en onderwijs bij talenten centraal stond. Ruim 25 deelnemers van sportverenigingen en topsportscholen en onderwijs maakten kennis met studiecoaching en hebben aan de hand van good practices van topsporters handvatten gekregen voor het begeleiden van (top)sporttalenten. Deze workshop is de eerste gezamenlijke activiteit vanuit de partners van Traiectum. De organisatie ligt in handen van  SportUtrecht en FC Utrecht.

De kick-off: workshop studiecoaching
FC Utrecht, Hellas, UZSC, VVU,SV Kampong en SportUtrecht willen hun kennis en ervaring delen in de begeleiding, huisvesting, en scholing van de topsporters en talentvolle sporters. Want een talentvolle sporter die intensief sport in combinatie met school is qua begeleiding een extra uitdaging. Maar wat werkt goed?

‘Leerlingen krijgen vaak te horen dat ze harder moeten werken. Voor leerlingen die fanatiek ernaast sporten is dit nóg belangrijker, ze hebben immers minder tijd en moeten meer zelfstandig doen.

Het probleem is niet dat ze dit niet willen, het probleem is dat ze niet weten hoe. En we moeten juist ondersteunen in het aanleren van vaardigheden om efficiënter en beter te leren.’ – Martine Korpel –

Tijdens deze workshop, gegeven door expert Martine Korpel, maken  sportaanbieders en topsportscholen kennis met studiecoaching. Studiecoaching is ontstaan vanuit de behoefte om leerlingen zo concreet mogelijk te leren hoe ze “harder moeten werken” en hoe ze “beter hun best kunnen doen”. Want vaak wil een leerling dit wel graag, maar heeft geen idee hoe je dit het best aanpakt. Het doel van deze manier van begeleiding is dan ook om leerlingen zelf grip te laten krijgen op hun schoolwerk, op hun tijd en daarmee op hun leven omdat leerlingen die hun schoolzaken onder controle hebben positiever zijn en beter in hun vel zitten.

Iets aanleren is een ingewikkeld proces, dikwijls is een combinatie van vaardigheden nodig. Iets nieuws leren gaat dus niet zomaar. In de sport zijn we daar al veel meer mee bekend: blijven oefenen, blijven oefenen, blijven oefenen. In het onderwijs wordt nog vaak gedacht: ik probeer het een keer, en als het niet meteen werkt dan stop ik er mee. Maar juist dan moet je net als in de sport iets blijven proberen en een kans geven om echt verandering te weeg te brengen.’ – Martine –

SportUtrecht en Traiectum

SportUtrecht zet zich al lange tijd in voor Topsport en Talentontwikkeling. Naast de ondersteuning van talentcentra en sporters met een status in de regio, biedt SportUtrecht ook ondersteuning bij alle andere aspecten die een rol spelen in talentontwikkeling. Daarbij kan gedacht worden aan kwalitatieve voorzieningen zoals onderwijs, voeding, training, huisvesting, sponsoring of faciliteiten. Samen met de partners wil SportUtrecht dit gebied van Utrecht verder ontwikkelen. Niet alleen vanuit topsport & talentontwikkeling, maar voor sporters en sport in de breedste zin van het woord vanuit de overtuiging van mede aanjagen, het delen van kennis en het gezamenlijk doen voor de bredere verbinding met de stad.

Amarens Genee is vanuit SportUtrecht degene die samen met de 5 partners dit aandachtsgebied goed wil organiseren en faciliteren, zeker ook voor aankomende talenten zodat er aandacht is voor goede doorstroom van recreatieve naar competitieve en talentvolle sporter in combinatie met onderwijs en andere vraagstukken.

Topsportscholen en topsportverenigingen samen aan de slag
Het doel van deze aftrap was om sportverenigingen en onderwijs kennis te laten maken met het thema, te prikkelen om hier gezamenlijk over na te denken en uiteindelijk met enkele partijen samen dit vraagstuk op te pakken. Alleen dan is het mogelijk om de begeleiding van talenten slimmer te organiseren, talenten van elkaar te laten leren, de begeleiding te versterken bij de sportaanbieders, de individuele sportaanbieders en scholen te ontlasten en wellicht kosten te besparen.

Voor deze kick-off was er in ieder geval veel animo. Er waren vertegenwoordigers van de sportverenigingen (spelbegeleiders, commissieleden), begeleiders, mentoren, topsportcoördinatoren en directeuren vanuit het onderwijs (MBO, LRC (VO) en Oosterlicht, Mavo Doorn) en 4 topsporters Jurriaan Wouters, Malou Pheninckx, Mark van de Maarel en Sarah Buis.

“De verantwoordelijk lag bij mijzelf”,
geeft Jurriaan aan.
“Ik moest mijn zaken goed op orde hebben en goed communiceren met mijn docenten”.
Malou herkent dit en voegt toe:
“Mijn discipline en vaardigheden zoals doorzetten en plannen hebben mij zeker geholpen om me goed te ontwikkelen in zowel in mijn sport als tijdens mijn school en later ook studie geneeskunde”.
Discipline is ook belangrijk voor Sarah:
“vanwege mijn strakke trainingsschema heb ik elke dag tussen 15 en 17 tijd voor mijn studie. Die tijd gebruik ik dan ook bijna altijd effectief. Momenten om het in te halen heb ik namelijk niet.”

Na de zomer willen SportUtrecht en de partners een eerste stap zetten en daarvoor moet de onderwijsbegeleiding voor talentvolle sporters al eerder vorm krijgen. Met een aantal partijen zal het programma ontwikkeld worden binnen Traiectum om na de zomer in het Van Lanschotgebouw een topsportvleugel in te richten waar sportende scholieren kunnen komen voor onderwijsondersteuning op vaste uren en waar ze zelfstandig hun schoolwerk kunnen doen tussen trainingen door of na afloop.

Ferdi ten Ham, een van de trekkers van de projectgroep sloot af met grote ambities.
“We hopen met de verenigingen in de toekomst onderwijs te gaan faciliteren op een academie in Utrecht Oost. Als eerste stap gaan we kijken hoe we na de zomer een start kunnen maken met onderwijsondersteuning voor de Utrechtse talentvolle sporters van de verschillende verenigingen.”

In maart zal er ook een sessie met 10 sporters plaatsvinden. Die sessie ie bedoeld om een goed beeld te krijgen waar talenten en topsporters behoefte aan hebben als het gaat om studie en sport.

Meer informatie?
Zie website sportcampusutrecht.nl of neem contact op met:

@copyright SportUtrecht 2022

Top