UncategorizedUpdate sport en corona

03/03/2021
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/02/corona-update.jpg

Kleine versoepeling voor het sporten

Op 23 februari heeft het demissionaire kabinet tijdens de persconferentie aangekondigd dat nu de fase gekomen is om, beperkt en weloverwogen, een kleine stap te zetten in de versoepeling van de maatregelen. En gelukkig betekent dat ook een kleine versoepeling voor de sport. De overige regels van de lockdown inclusief de avondklok (van 21.00 uur ‘s avonds tot 4.30 uur ‘s morgens) blijven in ieder geval geldig tot en met 15 maart. De avondklok  blijft geldig tot en met 15 maart.

Belangrijkste wijziging:

 • Mensen tot en met 26 jaar mogen vanaf 3 maart met meer dan twee personen samen buiten sporten op sportaccommodaties. Niet in competitieverband maar wel met het eigen team binnen de eigen club. Voorheen was dit alleen mogelijk voor jongeren tot en met 17 jaar.
 • Wel geldt

Verder geldt vanaf 3 maart  

De algemene sportregels

 • Sporten mag alleen buiten; alle binnensportlocaties zoals sportscholen, zwembaden, sporthallen etc zijn dicht.
 • Jeugd, jongeren en jong volwassenen tot en met 26 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden wanneer de activiteit op een buiten sportaccommodatie (sportvereniging, door de gemeente aangewezen sportvelden) plaatsvindt.
 • Buiten mag maximaal met twee personen (vanaf 27 jaar) gesport worden (exclusief instructeur), zolang er minimaal 1,5 meter afstand tussen de sporters is.
 • Groepslessen buiten zijn niet toegestaan.
 • Voor gezinnen/huishoudens geldt geen maximum van 2 personen. Als huishouden mag je dus met alle personen, behorend tot het gezin/huishouden, buiten sporten.

Sporten op de buitensportaccommodaties

 • Jeugd, jongeren en jong volwassenen tot en met 26 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden wanneer de activiteit op een sportaccommodatie plaatsvindt.
 • Wedstrijden dan wel competities tegen andere verenigingen zijn niet toegestaan. Onderlinge trainingswedstrijdjes tusse teams van dezelfde vereniging mogen wel. Kinderen met klachten blijven thuis.
 • Verenigingen (breedtesport) dienen hun programmering voor trainingen aan te passen zodat sporters, trainers en vrijwilligers om 21:00 uur thuis kunnen zijn. Avondtrainingen verplaatsen naar overdag in het weekeinde kunnen hiervoor een oplossing bieden.
 • Kleedkamers en douches zijn dicht.
 • Er mag geen publiek komen kijken, uitgezonderd ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking.

Betaald voetbal en topclubs

 • Het betaalde voetbal gaat door tijdens de ‘lockdown’; in de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en de Vrouwen Eredivisie wordt de komende weken doorgespeeld.
 • Topclubs uit de hoogste landelijke competities en individuele topsporters dienen zich ook zoveel mogelijk aan de avondklok te houden en hun tijden van trainingen en wedstrijden aan te passen aan de avondklok. Indien dit niet lukt, zorg dan voor een “eigenverklaring” en een “werkgeversverklaring” (via de vereniging) nodig die via www.rijksoverheid.nl is te downloaden. Dit geldt natuurlijk ook voor de hierbij betrokken vrijwilligers en het begeleidend kader (juryleden, arbiters etc.).

Enkele vragen antwoorden
Heb je een andere vraag? Mail ons dan gerust op inlichtingen@sportutrecht.nl.

 1. Geldt de avondklok ook voor de sport?
  De avondklok geldt ook voor de sport, uitgezonderd de sporters die deelnemen aan trainingen en wedstrijden die al eerder zijn uitgezonderd voor zover de activiteiten in de avond moeten plaatsvinden. Naast de sporters zijn eveneens de noodzakelijke personen om de training en of wedstrijd mogelijk te maken uitgezonderd. Iedereen dient wel de juiste papieren bij zich te hebben. Overigens is het streven zondermeer om ook in de uitzonderingssituaties zoveel mogelijk de uren van de avondklok in acht te nemen.
 2. Geldt de maximale gezelschapsgrootte van twee personen ook voor de sport?
  Ja, je mag in tweetallen elke sport beoefenen. Dit geldt bij het sporten voor senioren vanaf 27 jaar. Het is mogelijk om met meerdere tweetallen tegelijk op 1 sportveld te trainen.Het is wel de bedoeling dat je na afloop van de training en sportactiviteit de buitensportaccommodatie zo snel mogelijk verlaat.
 3. Zijn er specifieke regels voor tweetallen?
  Ja, maar tijdens het buiten sporten zijn die alleen van toepassing voor senioren van 27 jaar en ouder:De tweetallen mogen gedurende de training niet van samenstelling wisselen. De onderlinge afstand tussen de sporters van een tweetal is tenminste 1,5 meter. De afstand tussen de verschillende tweetallen dient meer dan 1,5 meter te zijn zodat er geen sprake is van groepsvorming. Om instructie te geven aan een tweetal mag een trainer van tweetal naar tweetal, mits tenminste 1,5 afstand van ieder tweetal wordt gehouden. Groepsinstructie aan meerdere tweetallen in één keer mag niet.Personen tot en met 26 jaar zijn uitgezonderd van groepjes van twee.
 4. Mogen ouders naar de trainingen van kinderen komen kijken?
  Nee. Dat mag niet. Het doel is om de sportbeoefening zoveel mogelijk door te laten gaan, zonder grote groepen mensen bij elkaar te brengen. Daarom zijn toeschouwers niet meer toegestaan. Dat geldt ook voor ouders die naar hun sportende kind willen kijken.Ouders/verzorgers die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een kind/jongere, bijvoorbeeld voor kinderen/jongeren met een beperking, mogen wel worden toegelaten.Een ouder/begeleider die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een sporter met een beperking, mogen aanwezig zijn bij de sportactiviteit.
 5. Mag er bij sporters met een beperking wel een ouder/begeleider aanwezig zijn?
  Een ouder/begeleider die noodzakelijk zijn voor het kunnen laten sporten van een sporter met een beperking, mogen aanwezig zijn bij de sportactiviteit.

Financiële compensatie
Er zijn verschillende overheidsregelingen beschikbaar die sportclubs steun kunnen bieden om de financiële gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen. NOC*NSF heeft een mooi overzicht gemaakt waardoor je snel ontdekt voor welke regeling(en) jouw club in aanmerking komt door te klikken op de begroting of de loketten en vraag financiële compensatie aan voor jouw sportclub! Klik hier voor het overzicht.

Je kunt ook kijken voor een overzicht van (financiële) maatregelen op onze speciaal daarvoor ingerichte pagina sport- en-coronavirus.

@copyright SportUtrecht 2018

Top