NieuwsberichtRuimtelijke strategie Utrecht 2040 en sport

26/02/2021
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/02/VR_Owl_Juri_Hiensch.png

Ruimtelijke strategie Utrecht 2040 en sport

Utrecht is de snelst groeiende grote stad van Nederland. De Utrechtse bevolking groeit de komende twintig jaar met 100.000 inwoners; van 350.000 nu, naar 455.000 in 2040. En al deze mensen willen ook gezond kunnen leven en lekker sporten en bewegen.

De gemeente Utrecht heeft De Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040 ontwikkeld, waarin de integrale samenhang te zien is van grote opgaven waar onze stad voor gesteld staat, waaronder het inpassen van extra sportaccommodaties en het vormgeven van een stad waarin gezond stedelijk leven voor iedereen mogelijk is.

De concept RSU 2040 is nu openbaar en bewoners, sportclubs, organisaties en bedrijven mogen reageren op dit koersdocument tot en met 10 maart. Ook SportUtrecht dient een reactie in.

Op 23 februari heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden over de RSU 2040. Tijdens deze avond werd ook specifiek ingezoomd op wat dit betekent voor de sport. Saskia van Meerkerk en Dion Koens zijn betrokken geweest bij de gemeentelijke strategie en hebben een toelichting gegeven op de visie, de stadsprofielen, opgaven en ambities en de uitwerkingen in gebieden en fasering.

Na de toelichtende presentatie is met een dertigtal betrokkenen uit de sport, van gedachten gewisseld over de inpassing van extra sportaccommodaties in de groeiende stad. Uiteraard kwam het sporten en bewegen in de openbare ruimte nadrukkelijk aan bod. “Met welke input kunnen sportaanbieders de gemeente helpen om de RSU 2040 verder te ontwikkelen?”, was één van de gestelde vragen. Daarnaast werden ook uitdagingen benoemd, zoals de toenemende drukte in de openbare ruimte die naast het sporten en bewegen ook voor recreatie of woon-werkverkeer wordt gebruikt. De 10 minutenstad, de groene stad, de verbonden stad, de inclusieve stad – het is een mooi en tegelijkertijd uitdagend streven voor het inpassen van de diverse functies.

SportUtrecht gaf in een eerste reactie aan in algemene zin de Ruimtelijke visie passend te vinden voor de stad Utrecht. “Het ‘gezond stedelijk leven voor iedereen’ en het behoud van menselijke maat zijn uitgangspunten die wij omarmen. We hebben geconstateerd dat sport steviger in de RSU2040 is opgenomen dan in zijn voorganger. Het blijft in de aankomende jaren een uitdaging om slimme combinaties van functies samen te brengen en het passende sportaanbod echt dichtbij de Utrechter te houden, zodat voor iedereen gezond stedelijk leven toegankelijk blijft,” aldus Judith de Keijzer.

Voor 10 maart aanstaande mogen onder andere sportaanbieders hun reactie indienen. Wil je meer weten over het proces van participatie, de inhoud van de RSU of een reactie geven, bekijk dan de website: omgevingsvisie.utrecht.nl.

Ben je geïnteresseerd in de presentatie van 23 februari of wil je SportUtrecht input geven voor haar reactie? Neem dan contact op met:

Wat is de RSU 2040?

•        Koersdocument voor de omgevingsvisie voor de fysieke
………..leefomgeving van de gemeente Utrecht
•        Waarden en principes die onlosmakelijk verbonden zijn met Utrecht
•        Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen, in wat voor een
………..economisch/demografische tijd we ook zitten
•        Handelingsperspectief voor korte, middellange en lange termijn
•        Bijbehorende investeringsstrategie en fasering

Wat is het niet:

•        Geen plattegrond waarin alle functies van de stad tot in detail is ingetekend
•        Geen kant-en-klare oplossingen voor alle uitdagingen

@copyright SportUtrecht 2022

Top