NieuwsberichtNoodsteun Utrechtse sportclubs

20/11/2020
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2020/11/subsidie.jpg

Steunpakket Utrechtse sportclubs

 De maatregelen om het de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan zijn ingrijpend voor de sport. Meerdere sportaanbieders hebben het financieel moeilijk door het missen van inkomsten omdat de sportkantines gesloten zijn, vaste lasten doorlopen en tegelijk kosten gemaakt moeten worden om het sporten veilig en verantwoord doorgang te laten vinden.  

Noodsteun voor sportaanbieders
Om te voorkomen dat belangrijke sportvoorzieningen met een grote maatschappelijke waarde voor de stad, sporters en inwoners om gaan vallen, kunnen sportaanbieders vanaf vandaag tot en met 30 juni 2021 een beroep doen op de drie onderdelen. Deze drie onderdelen bestaan uit:  

  1. Het aanvragen van een subsidie voor clubs die in financiële nood zitten en zonder gemeentelijke steun dreigen om te vallen;

    Subsidie kan worden aangevraagd door een vereniging, stichting of andere rechtspersoon, of een natuurlijk persoon die sportactiviteiten aanbiedt gericht op groepsactiviteiten die behalve gezondheidsbevordering ook ontmoeting stimuleert, en voornamelijk wordt georganiseerd op vrijwillige basis. Kijk voor meer informatie, de subsidievoorwaarden en het aanvragen van de subsidie op de website van de gemeente Utrecht.

  2. Het aanvragen van de bestaande subsidie uit het challenge Sportakkoord voor aanvragen om sportactiviteiten veilig en verantwoord doorgang te kunnen laten vinden;

    Je kunt als sportaanbieder een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten om veilig en verantwoord te kunnen sporten. Denk hierbij aan kosten voor bewegwijzering i.v.m. looproutes, desinfectiemiddelen etc. Kijk hier voor meer informatie.

  3. De coulance-regeling rondom de huur voor de gebruikers van de gemeentelijke  sportaccommodaties door middel van het afstellen van annuleringstermijnen en kosteloos crediteren van gemist gebruik.


Vragen of hulp nodig?
De sportclubadviseurs van SportUtrecht staan klaar om je te ondersteuning bij het opstellen van de aanvraag. Bel of mail met je sportclubadviseur of mal naar inlichtingen@sportutrecht.nl. De hulpvraag komt dan terecht bij het team dat zich bezighoudt met alle vragen rondom corona. Zij zullen er dan voor zorgen dat de vraag bij de juiste persoon terecht komt.

@copyright SportUtrecht 2022

Top