NieuwsberichtPolitiek Sportcafé anno 2020, digitaal en zonder derde helft

16/10/2020
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2020/10/PoliCafeSU.png

Politiek Sportcafé anno 2020, digitaal en zonder derde helft

Woensdagavond 14 oktober was het dan zover: de jaarlijkse ontmoeting tussen de politiek en de sport. Terug van (even) weggeweest. En anders, want volledig online en dus ook zonder de traditionele derde helft. Het gezellige napraten met een glas in de hand die in de afgelopen jaren dikwijls haar waarde bewees. Want het Politiek Sportcafé werd in de jaren ’90 van de vorige eeuw immers opgezet om de lokale politiek en de Utrechtse sport met elkaar in debat te laten gaan. Wat in de zaal al werd besproken, kreeg aan de bar een vervolg.

De laatste editie was in het voorjaar van 2018, toen de Utrechtse politiek aan de vooravond van nieuwe raadsverkiezingen een akkoord sloot waarin de partijen hun handtekening plaatsten onder een oproep méér te investeren in sport. Dat akkoord kwam er na vier karige jaren, het geld ook, al bleven bepaalde thema’s even prangend als voorheen. Tarieven, wachtlijsten, de achterblijvende sportparticipatie in wijken als met name Kanaleneiland en Overvecht, roeibaan, zwemwater, om enkele van die thema’s te noemen. En daar is Covid-19 dus bijgekomen.

Groundhog Day
Het gevoel van Groundhog Day, zo omschreef debatleider Jesper Rijpma de dag van deze editie van het Politiek Sportcafé waarop een nieuwe lockdown in zou gaan (14 oktober). De tweede coronagolf lijkt immers in alles op de eerste. Nu die gevreesde tweede golf een feit is, vroeg Pity Jongens van de kerngezonde, bloeiende hockeyclub MHC Fletiomare zich in een inleidend filmpje af of de club gaat overleven. Niet veel later onderstreepte Frank Beemer van het al even vitale USV Hercules de nood. Hij schat de derving van inkomsten voor 2020 op €100.000 en de ondersteuning van de overheid compenseren dat slechts voor een klein deel: ‘Dat komt een keer terug in de contributie.’ Even alarmerend klonken de woorden van Petra Pluimers van PM-Dance over de situatie in de ‘niet-georganiseerde’ sport: die sportaanbieders krijgen bijna geen ondersteuning en veel staan nu op omvallen.

Pandemie leidt tot multiproblematiek
Ondertussen blijkt uit een trendrapportage (juni 2020) dat ‘we’ aanzienlijk minder bewegen en gezond eten, meer roken en alcohol nuttigen. De pandemie leidt tot multiproblematiek (eenzaamheid, huiselijk geweld, leerachterstanden) en na alle vooruitgang bij de gezonde leefstijl lijkt de samenleving terug bij af. Zoals Tessa Sturkenboom van Student en Starter het zei: ‘De coronakilo’s vliegen er aan.’ En Jan Wijmenga (ChristenUnie) vreest zelfs dat ‘de gezondheidseffecten van niet-bewegen misschien wel groter zijn dan corona zelf.’

.

‘De gezondheidseffecten van niet-bewegen zijn misschien wel groter dan corona zelf’
Jan Wijmenga, ChristenUnie

.

.

Verdeeldheid onder politici
Op de stelling dat de gemeente genoeg aan doet om Utrechters aan het sporten en bewegen te houden, reageerden de (negen) politieke partijen verdeeld. Zo ook de vertegenwoordigers uit de Utrechtse sport, die via de zogenoemde mentimeter konden stemmen. De gemeente Utrecht stond dit voorjaar weliswaar klaar met geld om clubs tegemoet te komen, maar volgens Bert van Steeg (CDA) had het college sneller moeten inzetten op initiatieven om mensen in de buitenlucht aan het sporten en bewegen te houden.
Die mening is ook Has Bakker (D66) toegedaan. ‘Tandje erbij,’ zei hij. En vroeg om een aanvalsplan voor de zomer van volgend jaar om het verloren gegane terrein te heroveren en mensen weer snel aan het sporten te krijgen. Zijn pitch leverde hem overigens een sneer op van Lau Bosse (PvdA) die er bij het woord ‘aanvalsplan’ aan herinnerde dat zoveel jaren D66 in het college ‘geen druppel’ roeiwater heeft opgeleverd.

Pikant was ook dat Jan Wijmenga vindt dat zijn ‘eigen’ wethouder Maarten van Ooijen, ook ChristenUnie dus, te weinig doet (om Utrechters aan het sporten te houden) en dan met name voor ouderen. Volgens de sportwethouder heeft de gemeente echter een ondersteunende rol bij de initiatieven om haar bewoners aan het sporten en bewegen te houden. ’Dat moeten we als gemeente niet zelf doen.’ Bovendien is in de begroting voor 2021 een potje opgenomen van 1,8 miljoen euro om de ‘stevige financiële effecten’ van de corona-maatregelen te dempen.

De gemeente Utrecht doet er in de huidige coronaperiode genoeg aan om Utrechters aan het sporten en bewegen te houden
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2020/10/Visual-diagram-stelling-2.png

Talentontwikkeling
De politiek bleek ook verdeeld bij de stelling dat de gemeente meer aandacht moet hebben voor ‘de kwaliteit van bewegen vanaf jonge leeftijd’. De gekozen formulering leidde overigens wel wat tot verwarring. Bedoeld was om een discussie over talentontwikkeling te prikkelen, wat uiteraard meer is dan ‘kwaliteit van bewegen’. Hoe dan ook, waar vertegenwoordigers van AUSR Orca (roeien), VV Utrecht (volleybal) en Cangeroes (basketbal) vroegen om steun bij talentontwikkeling, bleek de Utrechtse politiek in meerderheid te willen inzetten op sport voor iedereen, voor álle jeugd, voor toegankelijkheid van clubs (het moet dus betaalbaar zijn) en voorzieningen in de openbare ruimte die beter aansluiten bij wat de jeugd wil. Lau Bosse (PvdA): ‘Kinderen groeien op in armoede, hebben te kampen met overgewicht en dat is ons een doorn in het oog. Sport speelt daarin een rol. ‘Meer kinderen laten sporten en bewegen is belangrijker dan talentontwikkeling.’

.

.

‘Meer kinderen laten sporten en bewegen is belangrijker dan talentontwikkeling.’
Lau Bosse, PvdA

.

.

Urban Dance Ground voor meiden
Petra Pluimers van PM-Dance kwam met een schrijnend verschil tussen jongens en meiden. Als onderzoeker verbonden aan de HAN (op Papendal) enquêteerde ze duizend jongeren over hun gebruik van de openbare ruimte. 54 procent van de jongens zei (‘af en toe’) gebruik te maken van de voorzieningen op straat en in de wijk. Onder de meiden was dat slechts zeven procent. Omdat ze ‘niet van voetballen houden…’ Met steun van de Rabobank en de gemeente Utrecht is nu op het Kanaleneiland een Urban Dance Ground aangelegd. Een dansvloer van veertien vierkante meter, bedacht door de meiden zelf. ‘Zitten we,’ vroeg Pluimers zich hardop af, ‘niet te vast aan de verenigingen? Jongeren willen urban sports. Gratis, toegankelijk, ze willen een vernieuwend bewegingsaanbod.’

.

.

“Jongeren willen urban sports. Gratis, toegankelijk, ze willen een vernieuwend bewegingsaanbod.’
Petra Pluimers, PM-Dance

.

.

Ruimte maken voor sport
Eerlijk gezegd was haar filmpje ter inleiding van een andere thema van het Politiek Sportcafé, dat over de groei van de stad ging. En dan vooral de zorg over het meegroeien van de sport. In de plannen voor de nieuwbouwwijk langs het Merwedekanaal staat de ruimte voor de sport onder druk. Ook in de ontwikkeling van het Jaarbeursgebied en de Cartesiusdriehoek is minimaal ruimte voor sport en recreatie. Toch bleken alle partijen tijdens het Politiek Sportcafé die ruimte te willen maken.
Tess Meerding (VVD) sprak over een sportnorm, Julia Kleinrensink (GroenLinks) noemde het een barcode; bij zoveel nieuwe woningen, moeten er zoveel sportvoorzieningen komen. ‘Niet achteraf, als sluitpost bij het maken van de plannen,’ betoogde Meerding. Zoals nu bij de ontwikkeling van het Jaarbeursterrein en de wijk langs het Merwedekanaal. Jan Wijmenga kondigde een voorstel aan dat hij samen met de PvdA gaat indienen om de plannen voor de Merwedekanaalzone zo aan te passen dat er alsnog (voldoende) ruimte voor sport en recreatie komt. Minder woningen dus en daarmee minder opbrengsten, hield debatleider Rijpma aan Lau Bosse (PvdA) voor. Die verwees vervolgens naar het gevaar dat sportvoorzieningen dan naar buitenranden van de stad gaan. Een grote fout uit het verleden van Utrecht. Die voorzieningen horen volgens Bosse thuis in de wijken. Bert van Steeg (CDA) sloot zich bij hem aan: ‘Sport mág wat kosten, mág ten koste gaan van het aantal nieuwbouw woningen.

.

.

‘Sport mág wat kosten, mág ten koste gaan van het aantal nieuwbouw woningen
Bert van Steeg, CDA

.

.

Groene oase
Has Bakker (D66) wees erop dat momenteel veel accommodaties in ontwikkeling zijn. Niet echter aan weerszijden van het Merwedekanaal en wat dat betreft mikt hij op het ‘slim gebruik van de ruimte’, zoals in de plannen van Zwaluwen Utrecht 1911. De vereniging groeit aan alle kanten uit haar jasje en zit straks ingeklemd tussen alle bebouwing op het Jaarbeursterrein en Merwerwedekanaalzone. Het Sportpark 2.0 moet een oplossing bieden, met een verplaatsing van het clubhuis, dubbel grondgebruik en een combinatie van binnen- en buitensport met Nieuw Welgelegen, dat de club graag bij haar sportpark wil betrekken. ‘Het zou een Central Park Utrecht kunnen worden,’ zei Michel van Wanrooij van Zwaluwen Utrecht. ‘Een groene oase, het is onze droom.’
De buren van Domstad Dodgers vrezen juist die droom. Maurice Baltus: ‘Voor ons is te weinig ruimte in de nieuwe plannen. We worden finaal weggeduwd, naar de rand van de stad.’

.

.

“Sportpark 2.0, onze droom van een Central Park Utrecht, een groene oase.”
Michel van Wanrooij, Zwaluwen Utrecht 1911

.

.

Grote opgave voor wethouder
Die krapte ziet Van Ooijen overal in de stad. De sportwethouder zegt zich te houden aan de norm volgens de Mulier Rapportage, wat niet wil zeggen dat sportvoorzieningen ook altijd op de geschikte plek kunnen worden gebouwd. Dat dilemma, zo zei Van Ooijen, blijft. En hij gaf zijn eigen beleid nog openlijk een tik voor de billen: ‘Bij de inrichting van de openbare ruimte voor de ongeorganiseerde sport lopen we achter. Daar moeten we echt beter worden. Een grote opgave.’

Afscheid Ronald Hennekes
Een grote uitdaging ligt er zowel voor vertrekkend directeur Ronald Hennekes als aankomend directeur Joscha de Vries in het verschiet. Ronald Hennekes nam aan het einde van het Politiek Sportcafé afscheid en gaf daarbij het estafettestokje over aan Joscha de Vries. Als dank voor zijn inzet in drukke tijden – Hennekes leidde ‘zijn’ Harten voor Sport en de VSU naar één organisatie – ontving hij een zeefdruk van de Mont Ventoux van de hand van Utrechtse ontwerper Menno Anker. Een cadeau met een hint, want fietsfanaat Hennekes mag ontelbare kilometers hebben weggetrapt, het monster van de Vaucluse staat nog op zijn bucketlist. Joscha de Vries op haar beurt nam het stokje aan en zei daarbij dat ze vanavond in het debat veel prikkelende dingen voorbij heeft horen komen. “Vooral de oproep om niet alleen te blijven praten, en vooral aan de slag te gaan met elkaar sprak mij aan. Ik heb er zin in.“

Ook daarover zou het tijdens de derde helft van het Politiek Sportcafé in normale tijden zijn gegaan, zoals over heel veel meer. Nu drukten de deelnemers aan het debat en de toehoorders de knop in om de verbinding met de tijdelijke ministudio aan het Herculesplein te verbreken. Een einde, even kaal als die Mont Ventoux.

Tekst: Pim van Esschoten
Videoproductie: Yellow Jersey 

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2020/10/IMG-20201014-WA0043_.jpeg
Bekijk hier de livestream terug van het Politiek Sportcafé 2020

@copyright SportUtrecht 2022

Top