NieuwsberichtToekomstige invulling Sportpark Papendorp

12/10/2020
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2020/10/voetbalveld.png

Toekomstige invulling Sportpark Papendorp

Sportpark Papendorp komt, door het stoppen van SVA Papendorp als gebruiker, beschikbaar. Vanwege de groei van de stad wil de gemeente sportpark Papendorp behouden voor breedtesport en beweegactiviteiten.

De gemeente heeft over de toekomstige invulling c.q. gebruik van het sportpark recent gesproken met SportUtrecht, Stichting JoU en de KNVB. Met elkaar zijn enkele uitgangspunten geformuleerd. Diverse partijen zijn op de hoogte gesteld om te bekijken of zij mogelijkheden zien om invulling te geven aan de uitgangspunten. Wanneer er interesse is, kan er een plan ingediend worden.

De plannen worden beoordeeld door de gemeente en SportUtrecht. Geïnteresseerden kunnen uiterlijk 15 november 2020 hun plan/voorstel per mail indienen bij de gemeente Utrecht.

Zie voor meer informatie de Notitie Toekomst Sportpark Papendorp.

@copyright SportUtrecht 2022

Top