NieuwsberichtSubsidie toegankelijkheid tijdelijk 100%

29/05/2020
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2020/05/Rolstoel.png

Subsidie toegankelijkheid tijdelijk 100%

Is jouw sportvereniging al toegankelijk voor iedereen?

Utrechtse bedrijven en (sport)organisaties die werken aan toegankelijkheid kunnen per 20 mei 2020 100% subsidie ontvangen met een maximum van €20.000 per aanvraag. De subsidie kan gebruikt worden voor zowel fysieke als sociale maatregelen om de toegankelijkheid te verbeteren. Bijvoorbeeld het verwijderen van een drempel of plaatsen van een automatische deur, maar ook om het organiseren van een training voor personeel om gasten met een beperking te verwelkomen. Alle inwoners van Utrecht moeten zich welkom voelen, juist ook straks wanneer bezoek aan bedrijven en (sport)organisaties weer mogelijk is.

Subsidieaanvraag Aanvragen kunnen worden ingediend voor 15 juni en 1 november 2020. Alleen in 2020 kan je voor 100% van de totale kosten subsidie aanvragen met een maximum van €20.000,-. Deze wijziging geldt voor aanvragen die zijn ingediend na 20 mei 2020.

De subsidie in 2021 en 2022 zal maximaal 50% van de kosten zijn met een maximum van € 20.000 per aanvraag. In 2021 en 2022 zijn er elk jaar in totaal drie subsidierondes.

Meer informatie of het aanvragen van deze subsidie kan bij de gemeente. Achtergrond informatie over toegankelijkheid in Utrecht vind je hier.

@copyright SportUtrecht 2022

Top