NieuwsberichtMaarschalkerweerd krijgt vorm

26/04/2020
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2020/04/Kampong.png

Sportcampus Maarschalkerweerd krijgt vorm

Utrecht maakt concept ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd bekend

Utrecht wil in Maarschalkerweerd meer aandacht geven aan groen, recreatie, sport en cultuurhistorie. Het is onderdeel van de groene long aan de oostkant van de stad en wordt gevormd door twee parkgebieden: het Lunettenpark en het Kromme Rijn Oeverpark. Ertussen ligt de Sportcampus met vitale sportverenigingen en levendige maatschappelijke en recreatieve voorzieningen. De sportcampus bestaat in de visie uit de sportparken Koningsweg, Maarschalkerweerd en Zoudenbalch, Stadion Galgenwaard, Zwembad De Krommerijn en de atletiekbaan, inclusief de openbare routes (sportboulevards). Een gebied waar Utrechters en bezoekers kunnen sporten en ontspannen in een parklandschap. Dit staat in het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd. Het college heeft op 7 april ingestemd met het Ontwikkelperspectief. De gemeenteraad moet er nog een besluit over nemen. Het Ontwikkelperspectief moet richting geven aan toekomstige ontwikkelingen en vormt – na vaststelling in de raad – integraal onderdeel van de Omgevingsvisie Utrecht.

Hoofdlijn van het Ontwikkelperspectief

Utrecht krijgt meer inwoners die willen sporten en ontspannen in een groene omgeving. De gemeente vindt het belangrijk dat hier goede en voldoende mogelijkheden voor zijn. Om de kwaliteiten van Maarschalkerweerd te versterken is er een ruimtelijke visie voor het gebied opgesteld. Het gebied heeft een belangrijke rol voor de stad op het gebied van sport, maar het gebied kan nog meer en beter benut worden – ook voor recreatie, erfgoed, natuur en nieuwe vormen van sport. De gemeente wil daarom de waarden van het gebied versterken, zoals de sportvoorzieningen, het groen, het landschap van de Kromme Rijn en het militair erfgoed van de Vier Lunetten, onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Stadion Galgenwaard en de omgeving van station Lunetten worden aantrekkelijke – levendige – stedelijke plekken voor wonen, werken en ontmoeten.

Sportcampus Maarschalkerweerd

In dit ontwikkelperspectief is een apart hoofdstuk gewijd aan de sportcampus Maarschalkerweerd: een ‘open sportgebied’ ingebed in de parkachtige omgeving gelegen tussen het Lunettenpark, het Kromme Rijn Oeverpark en Landgoed Nieuw Amelisweerd. De gemeente wil Maarschalkerweerd doorontwikkelen tot een sportcampus waar topsport, talentontwikkeling, breedtesport en onderwijs en kennisontwikkeling naast elkaar bestaan, elkaar versterken en kruisbestuiving ontstaat. De Sportcampus vormt met Zwembad De Krommerijn en Stadion Galgenwaard hét (top)sportgebied van stad en regio. Het is één samenhangend, (semi)publiek toegan­kelijke campus die ruimtelijk en functioneel verbonden is met de omgeving en een aantrekkelijke groene inrichting heeft. Stadion Galgenwaard is als centrumpunt doorontwikkeld tot ‘High Performance Center’ voor Midden Nederland. Het nieuwe Galgenwaard is het programmatische middelpunt van Maarschalkerweerd. Het herbergt een mix van functies: wonen, werken, leren, sport, gezondheid, recreatie en leisure. Het geeft een levendig en gemengd milieu dat veel doelgroepen aanspreekt. Hierdoor is er levendigheid door de dag heen. Het stadion, in combinatie met Sportcentrum Galgenwaard is dé plek waar de topsportomgeving tot uiting komt en het icoon van de sportcampus. Het stadion wordt daarvoor uitgebreid met een divers programma van sport gerelateerde functies, bijvoorbeeld (para)medische functies, trainingsfaciliteiten, onderwijs en coachingsruimte, kantoren voor sportbonden, -verenigingen en –wetenschap, etc. tot (top)sportbeleving door toeschouwers. Deze ontwikkeling sluit naadloos aan bij de ambitie van het Utrecht Talent Center om in dit gebied te focussen op talentontwikkeling. En dan met name voor sterke topsportprogramma’s gericht op sporten die passen bij de stad (waterpolo, wielrennen, basketbal, judo, hoc­key) en topsportverenigingen die samenwerken binnen het Utrecht Talent Center en projecten ondersteunend aan de ambities van sportief talent. Het idee is dat de sportterreinen in dit gebied onderling verbonden en publiek toegankelijk worden door sportboulevards. Deze boulevards verbinden ook het icoon van de sport in dit gebied; Stadion Galgenwaard. Tussen de sportvelden liggen zoveel mogelijk groene voegen, soms gecombineerd met een wandelpad, die weer aansluiten op de sportboulevards.

Met de groei van de stad neemt ook de behoefte aan sportterreinen voor breedtesport toe. Gezien de positionering van Maarschalkerweerd als sportcampus en het al hoge aandeel sportvelden wordt sterk ingezet op het intensiever gebruik van bestaande veldcapaciteit, in ruimte én tijd. De verdeling van de velden over de sportverenigingen volgt hieruit. Er wordt dus niet voorzien in grote uitbreiding van velden, maar vooral de bestaande capaciteit wordt beter benut. Openbare ruimte wordt geschikt om te sporten, waardoor die gebruikt kan worden voor warming-up en dergelijke.

Plan naar de raad

De raad moet nog een besluit nemen over het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd. Door het coronavirus is het nog niet duidelijk wanneer de raad het Ontwikkelperspectief bespreekt. De verwachting is dat dit net voor of na de zomer zal zijn. Op deze website  kunt u de agenda van de gemeenteraad volgen. Als de raad het Ontwikkelperspectief heeft vastgesteld, vormt het een onderdeel van de Omgevingsvisie Utrecht.

Meer info

Kijk voor meer informatie op de webpagina Maarschalkerweerd  of download via deze link het Ontwikkelperspectief Maarschalkerweerd.

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2020/04/thumbnail_image005.png

@copyright SportUtrecht 2022

Top