NieuwsberichtContributie terug willen?

31/03/2020
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2020/04/contributie.png

Donderdag 3 april 2020 Hoe ga ik om met leden die contributie terug willen?

Door het coronavirus liggen verenigingen stil. Er vinden geen activiteiten, trainingen of vergaderingen meer plaats. Nu is de vraag: kunnen leden een gedeelte van hun contributie terugkrijgen? Het antwoord op deze vraag is dat inning van de contributie bij de leden gewoon mag doorgaan. Ook al is de sportclub dicht voor sporten of trainingen. De uitleg van het antwoord lees je hieronder.

Bij een lidmaatschap is geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten. Als een training of activiteit niet door kan gaan, blijven de leden de contributie verschuldigd. De training/activiteit staat namelijk los van de contributie. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan tegen het einde van het verenigingsjaar (boekjaar) met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. De statuten kunnen anders bepalen, maar dit komt in de praktijk weinig voor, dus het lijkt voor de meeste verenigingen geen groot risico te zijn. Advies is om, als je de tweede termijn nog moet incasseren, een brief mee te sturen of op een andere manier transparant zijn over dat je als club de contributies hard nodig hebt momenteel.

Een vereniging kan wel zelf beslissen of ze stoppen met het innen van de contributie, uit coulance of omdat er geen activiteiten plaatsvinden. Het kan ook zo zijn dat de club in overleg met de leden stopt met het innen van de contributie. Dat is mogelijk, maar dit besluit zal meestal door de ALV genomen moeten worden. De ALV dient daarbij de belangen van de club in het oog te houden. Strikt genomen is verlaging van de contributie in het belang van de leden maar waarschijnlijk niet in het belang van de club. De continuïteit van de vereniging kan in groot gevaar komen als veel leden hun contributie willen terugvorderen. Dit heeft ook tot gevolg dat de vereniging haar verplichtingen naar alle andere leden, de bond en andere partijen niet meer kan nakomen. Dit zou een domino-effect veroorzaken binnen de hele sportketen.

Volgens de wet zijn er uitzondering op grond waarvan onmiddellijke opzegging door een lid in sommige gevallen toch mogelijk is. Onder de gegeven omstandigheden is het echter niet redelijk om gebruik te willen maken van de directe opzeggingsmogelijkheid van het lidmaatschap. Mocht het lidmaatschap wel onmiddellijk beëindigd kunnen worden, dan nog geldt volgens de wet dat de contributieverplichting voor het hele jaar blijft gelden.

In deze crisistijd zijn de gevolgen voor veel mensen, bedrijven en ook verenigingen groot. Het is in onze ogen goed om oog te hebben voor het grote geheel en elkaar te blijven ondersteunen. Door de handen ineen te slaan en solidariteit te tonen komt de sport het beste door deze moeilijke periode heen. Een manier om de betrokkenheid en solidariteit in stand te houden of te vergroten kan bijvoorbeeld door het geven van online lessen, het informeren van de leden en het betrekken van leden bij de acties die je tijdens de coronacrisis als bestuur onderneemt. Op deze manier blijven leden zich onderdeel van de vereniging voelen en zullen ze eerder het clubgevoel vooropstellen.

 Sportschool en stichting
Bij een sportschool en een stichting ligt dit anders. Zij werken niet met een lidmaatschap, hoewel zij vaak (onterecht) menen dat daar wel sprake van is. Sportscholen en stichtingen werken met een overeenkomst waarbij wel wederkerige rechten en plichten bestaan. Het is zaak om deze overeenkomsten duidelijk op schrift te hebben en overmachtssituaties uit te sluiten. Doorlopende abonnementen bij sportscholen of andere commerciële aanbieders kunnen door de sporter direct worden beëindigd, waarbij maximaal één maand opzegtermijn kan gelden. Bij het eerste abonnement, met bepaalde tijd (bijvoorbeeld een jaar), geldt deze opzegmogelijkheid niet. In deze situatie geldt wel een recht op compensatie of opschorting van betalingsverplichting voor de tijd dat niet kan worden gesport. Ditzelfde geldt ook bij doorlopende abonnementen of reeks van afgesproken lessen.

Bron: Legal letters en SportknowhowXL   (Arthur van der Hoeff)

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2020/04/Upas-Paulverweel.png

U-pas en Paul Verweel Sportfonds
Mochten leden het door de coronacrisis financieel minder krijgen, dan komen zij mogelijk in aanmerking voor eenU-pas  Kinderen met een U-pas kunnen vervolgens bij het Paul Verweel Sportfonds  een aanvraag doen om sportmateriaal en sportkleding aan te schaffen.

Vragen of wil je meer informatie? Neem gerust contact met ons op.

Lucas Bosch(06) 43107478 |
lucas.bosch@sportutrecht.nl

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2020/04/arrow3.png

@copyright SportUtrecht 2022

Top