NieuwsberichtIn beweging met de wijksportbijeenkomsten 2020

11/03/2020
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2020/03/Wijksportbijeenkomst.png

In beweging met de wijksportbijeenkomsten 2020

In de maanden maart en april hebben de wijksportteams van SportUtrecht wijksportbijeenkomsten georganiseerd om te bespreken hoe de Utrechters met behulp van het Utrechts Sportakkoord meer in beweging gebracht en gehouden kunnen worden.

Deze wijksportbijeenkomsten werden goed bezocht. Gemiddeld waren er 30-35 deelnemers uit verschillende domeinen – onderwijs, sport, welzijn en zorg – aanwezig op deze bijeenkomsten. Veel deelnemers lieten na afloop positieve geluiden horen en ook de organiserende wijksportteams waren tevreden met de opbrengsten van de avonden. Ilse Rietdijk (Vitaliteits- en beweegmakelaar in Overvecht): “Het was weer goed om met de wijkpartners rondom het thema ‘bewegen’ tot uitwisseling te komen, aandacht te hebben voor elkaars vragen en uitdagingen en daarbij een link te kunnen leggen met de speerpunten van het Utrechts Sportakkoord.” In Noordwest ontstonden, evenals in de andere wijken, grotere en kleinere samenwerkingen met als mooi voorbeeld een gezamenlijke aanvraag door een onderwijsinstelling en een sportclub voor de Challenge Alliantie. In Leidsche Rijn & Vleuten – De Meern werden in een energieke bijeenkomst vraagstukken behandeld en matches gemaakt rond de thema’s jongeren, vrijwilligers en kwetsbare kinderen. In de wijk Zuid bogen de 40 deelnemers zich over de thema’s jeugd/jongeren en volwassenen/ouderen. In Zuidwest werd, passend bij het onderwerp sport en bewegen, gekozen voor een actieve werkvorm en discussieerden niet zittend maar staand met elkaar.

SportUtrecht blijft uiteraard de tot stand gekomen samenwerkingen en ingediende challenges  volgen en sluit daarbij aan waar wenselijk of nodig.

Meer weten over de wijksportbijeenkomsten of sportstimulering in het algemeen?

Neem dan contact op met één van de beweegmakelaars of buurtsportcoaches van de betreffende wijk:

@copyright SportUtrecht 2022

Top