NieuwsberichtOnderzoek capaciteitsbehoefte Utrechtse sport afgerond

04/03/2020
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2020/03/Onderzoek-capaciteitsbehoefte-Utrechtse-sport-afgerond.png

Onderzoek capaciteitsbehoefte Utrechtse sport afgerond

In opdracht van de gemeente Utrecht heeft het Mulier Instituut onderzoek naar de ruimtelijke behoefte voor binnen- en buitensport tot 2040 in de gemeente Utrecht uitgevoerd. In oktober en november 2019 zijn bijeenkomsten georganiseerd om de conceptresultaten aan de sportclubs te presenteren en toe te lichten. Daarnaast is aan de sportclubbestuurders gevraagd of zij zich herkennen in de concept uitkomsten. Na deze bijeenkomsten heeft het Mulier Instituut de resultaten verwerkt in hetonderzoeksrapport capaciteitsbehoefte Utrechtse sport. Dit rapport is tezamen met een raadsbrief  ter informatie aan de raad aangeboden.

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2020/03/mulier2.2.png
Wat is het vervolg?

Het rapport bevat de resultaten van het uitgevoerde onderzoek naar capaciteitsbehoefte Utrechtse sport. Deze resultaten vormen input voor het bijstellen van het meerjarenprogramma van sport Groei van de stad. In het meerjarenprogramma sport streeft de gemeente Utrecht naar voldoende sportfaciliteiten in de sterk groeiende stad Utrecht. De vertaling van de capaciteitsbehoefte naar concrete capaciteitsuitbreiding – extra benodigde velden en binnensporthallen – en de reservering van de benodigde gelden volgt in de voorjaarsnota (mei/juni 2020).

Betrokkenheid SportUtrecht

SportUtrecht maakt zich sterk voor het meegroeien van de sportfaciliteiten met de daadwerkelijke groei van de stad en blijft hierover in gesprek met de gemeente Utrecht en de sportclubs. Het intensiveren van het onderzoek capaciteitsbehoefte Utrechtse sport van elke vier jaar naar elke twee jaar wordt daarbij gezien als een positieve ontwikkeling. Dit geldt eveneens voor het besluit dat de binnensport norm over twee jaar bij het volgende onderzoek onder de loep wordt genomen.

@copyright SportUtrecht 2022

Top