NieuwsberichtWeek van Goed Sportbestuur

02/03/2020
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2020/03/NOCNSF-Samenwerken-bestuurders.png

van 21 t/m 27 maart Week van Goed Sportbestuur

Een goed sportbestuur is onmisbaar om er voor te zorgen dat sporten leuk is en leuk blijft. Dat weet iedereen, maar toch is het goed daar eens wat langer en intensiever bij stil te staan.
Daarom organiseert NOC*NSF samen met talloze maatschappelijke partners zoals het Kennis Centrum Sport, BMC Advies,  Supervisie Sportbestuur, Academie voor Sportkader en Centrum Veilige Sport in de eerste week van de lente de Week van Goed Sportbestuur.

In deze Week van Goed Sportbestuur wordt extra aandacht gegeven aan de sportbestuurders. Met de kennis die de sportkoepel en de sportbestuurders samen hebben en de ontwikkeling van de nieuwe Code Goed Sportbestuur geeft NOC*NSF graag meer inzicht in hoe besturen in de sport leuker en gemakkelijker wordt. Dit feest wordt voor zowel bondsbestuurders, verenigingsbestuurders of andere geïnteresseerden die met de nieuwe code willen gaan werken georganiseerd. Ook ondersteuners van verenigingen, gemeenten en lokale sportservice bureaus kunnen elkaar ontmoeten en nieuwe kennis opdoen. De inhoud van de nieuwe Code Goed Sportbestuur en bijbehorende tools en mogelijkheden komen op verschillende manieren voor de verschillende doelgroepen aan bod.

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/07/NOCNSF-Logo.jpg
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2020/03/21maart2020.png
Startconferentie

De conferentie met uitgebreide informatiemarkt vindt plaats in Omnisport Apeldoorn. Er zijn interessante sprekers zoals advocaat Marry de Gaay-Fortman, verenigingsadviseur Marike Kuperus, Algemeen Directeur van NOC*NSF Gerard Dielessen en NOC*NSF voorzitter  Anneke van Zanen-Nieberg. Iedereen is van harte welkom om op een interactieve manier meer te leren over de Code Goed Sportbestuur.

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2020/03/week-van-goed-sportbestuur-programma-23-maart.png
Programma Week van Goed Sportbestuur 2020

Op maandag 23, dinsdag 24 en woensdag 25 maart vinden op de locatie in Apeldoorn tal van verschillende sessies plaats waarin inhoudelijk dieper wordt ingegaan gaan op een aantal voor sportbestuurders belangrijke ontwikkelingen. Zo wordt er onder meer een workshop gegeven door het Centrum Veilige Sport over hoe om te gaan met incidenten bij je sportvereniging, worden er praktische tips gegeven voor goed verenigingsbestuur, vindt er een sessie plaats over presteren met communiceren en/of krijg je advies over hoe de wendbaarheid van je club duurzaam te versterken.

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2020/03/Sport-Governance-Filmfestival-Lantaren-Venster-Rotterdam.png
Sport Governance Filmfestival

Op donderdag 26 en vrijdag 27 maart wordt er een Sport Governance Filmfestival georganiseerd met de mogelijkheid om de discussie aan te gaan met een aantal gastsprekers om de opgedane kennis toe te passen in de praktijk aan de hand van verschillende films en documentaires. Een greep uit de titels van de sessies en films geeft aan dat alle hedendaagse uitdagingen die sportbestuurders tegenkomen deze week aan de orde worden gesteld: Fixed – Karel van den Berg (Ned.), 75 min. 2020 | ‘Dirty Games : The Dirty side of sports’  – Benjamin Best (D), 90 min., 2016 | Playground addiction’ (short) – (Italië), 12 min., 2019 | Vrouwen met een missie’ – Jamillah van der Hulst (Ned.) & Leo Wery (Zuid-Afrika), 3x 22 min., JaJa Film Producties, 2019 | ‘Turn!’ – Esther Pardijs (Ned.), 56 min. 2019.

Aan deelname aan de sessies op 23 t/m 25 maart en het Filmfestival op 26 en 27 maart zijn kosten verbonden. Inschrijven kan tot 14 dagen voor de sessies.
Ga voor alle informatie over de Week van Goed Sportbestuur, het programma, de wijze van inschrijven en de kosten naar:

@copyright SportUtrecht 2022

Top