NieuwsberichtVragen en antwoorden herstart sportactiviteiten

01/01/2020
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2020/04/VragenAntwoorden.png

Vraag & antwoord
herstart sportactiviteiten

Vragen en antwoorden m.b.t. sporten

Waarom mag de jeugd wel weer sporten en volwassenen niet?

De jeugd mag weer trainen omdat de experts aannemen dat de jeugd een geringe rol speelt bij de verspreiding van het virus. Voor de andere doelgroepen geldt; houd nog even vol. Blijf fit door te wandelen, fietsen of hardlopen in de openbare ruimte of via een online trainingsprogramma thuis te werken aan de conditie. 

Mag je trainen in kleine groepen?

Groepsvorming (al dan niet toevallig) in de publieke ruimte is t/m 19 mei verboden. 

Ongeorganiseerd sporten is in de openbare ruimte toegestaan in een groepje van maximaal 2 personen waarbij de 1,5 meter afstand in acht genomen dient te worden. Sporten door volwassenen op sportaccommodaties is niet toegestaan. 

Voor de jeugd t/m 18 jaar is het toegestaan om vanaf 29 april trainingen op de sportaccommodatie te hervatten. Dit geldt alleen om begeleide trainingen op buitensport accommodaties. 

Sporthallen, squashbanen en andere indoor sportaccommodaties blijven gesloten. Voor de jeugd in de leeftijd 13 t/m 18 jaar geldt dat zij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moeten houden. Voor de jeugd t/m 12 jaar geldt dat niet. 

Kan op een openbare ruimte een sportsessie gehouden worden als iedereen voldoende afstand houdt?

Onder openbare ruimten wordt verstaan: parken, pleinen e.d. Hier mogen vooralsnog geen georganiseerde sportactiviteiten plaatsvinden. De bedoeling is dat er gesport wordt op de buitensportaccommodaties.

Daarbij geldt dat alleen trainingen voor de jeugd t/m 18 jaar vanaf 29 april weer mogen plaatsvinden op de buitensportaccommodaties. Trainingssessies voor volwassenen zijn nog niet toegestaan. 

Voor de niet-georganiseerde sporten gelden dezelfde gezondheidsadviezen als voor al het andere sociale contact: houd minimaal 1,5 meter afstand en blijf binnen wanneer u last heeft van neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn en hoesten of verhoging of koorts. Laat de groep bovendien uit niet meer dan 2 personen bestaan. Dus met één vriend of bekende kan, maar met meer personen niet. 

Vragen en antwoorden m.b.t. topsport

Waarom mogen topsporters wel weer trainen en de rest niet?

Voor topsporters is het voor hun eigen gezondheid van belang dat zij weer kunnen trainen en in vorm blijven om hun vak te kunnen blijven uitoefenen. Het gaat hierbij ook om een zeer selecte groep die traint onder zwaar gereguleerde omstandigheden in een beperkt aantal aangewezen sportaccommodaties. Hun rol is bij de verspreiding van het virus gering. Daarom is het voor deze groep toegestaan om met inachtneming van de 1,5 meter afstand hun trainingen te hervatten. 

Hoe wordt bepaald of iemand een topsporter is?

NOC*NSF en de sportbonden stellen een lijst op met de namen van de sporters die als topsporter aangemerkt worden. Alleen de mensen op die lijst hebben toegang tot de accommodatie. 

Hoe wordt bepaald welke topsportlocaties open mogen?

Voor het aanwijzen van topsportlocaties gelden de onderstaande richtlijnen:

 • Voor het aanwijzen van topsportlocaties zal de betreffende sportbond of instantie een protocol moeten inleveren bij de medische staf NOC*NSF, die de eerste screening doen. 
 • Goedkeuring moet vervolgens komen van een expertpanel dat bestaat uit virologen en infectiologen, 
 • Na goedkeuring zal de betreffende sportbond de desbetreffende gemeente vragen om een ontheffing voor de locatie. 
 • Voor vragen met betrekking tot het openen van topsportlocatie of het aanwijzen daarvan ligt de actie dus bij de sportbond/instantie. 
 • Als de gemeente Utrecht een verzoek ontvangt, zal dit in afstemming met SportUtrecht worden behandeld. 

Vragen en antwoorden m.b.t. de spelregels ‘buiten sporten’.

Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Hoe kan dit in goede banen worden geleid?

Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of trainers/coaches van sportaanbieders.

Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging. Richtingslijnen en aandachtspunten voor de herstart zijn te vinden in het protocol.

Tevens is op onze website een aantal downloads te vinden die je kunt gebruiken voor de communicatie op de accommodatie.

Op mijn sportaccommodatie worden normaal contactsporten gedaan. Hoe moet ik de nieuwe maatregelen voor jeugd toepassen?

Kinderen t/m 12 jaar hoeven tijdens het spelen en sporten onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren. Kinderen moeten wel zo veel mogelijk 1,5 meter afstand bewaren ten opzichte van hun begeleider. 

Voor jongeren van 13 tot en met 18 jaar geldt dat zij tijdens het sporten 1,5 meter afstand moeten houden en dus geen contactsport kunnen doen. De training zal in een andere vorm plaats moten vinden. Vaak hebben de bonden al suggesties op hun sites staan.

Is er een maximale groepsgrootte voor de sportactiviteiten?

Nee er is geen maximale groepsgrootte bepaald. Wel doen we een beroep op ieders gezonde verstand. zodat daadwerkelijk de 1,5 meter afstand in acht genomen kan worden en kinderen die deelnemen ook aandacht van de trainer kunnen krijgen.

Mogen ouders kinderen brengen en halen?

Het heeft sterk de voorkeur dat kinderen zelf naar de training toe gaan. Als het echt niet anders kan, mogen ouders brengen en halen. Het is echter niet de bedoeling dat ouders/verzorgers bij de training blijven kijken. 

Er is sprake van een meldingsplicht voor het geven van trainingen voor de jeugd en jongeren. Waarom is dat en waarom moet iedereen dat doen?

Iedereen heeft een meldingsplicht. Dat kan bij vastgoed@utrecht.nl of inlichtingen@sportutrecht.nl. De redenen dat er gevraagd wordt om dit te melden zijn:

 • Gemeente Utrecht geeft dit door aan Toezicht en Handhaving. Op deze wijze zijn zij op de hoogte en worden jullie niet lastig gevallen met vragen of iets dergelijks. Graag doorgeven de dagen en tijden waarop getraind wordt en voor welke groep: jeugd t/m 12 jaar of jongeren 13 t/m 18 jaar.
 • Op deze wijze krijgen we inzicht in de sportactiviteiten in Utrecht die wij zullen gaan delen op Sportstad-Utrecht.nl.
 • Gemeente Utrecht krijgt inzicht in het gebruik van de buitensportaccommodaties en kan op basis hiervan kijken of er ook mogelijkheden zijn voor binnensportclubs die graag buiten aan de slag willen met de jeugd/jongeren.

Algemeen

Waar kan ik de noodverordening, de brief van 29 april van de gemeente aan de sportclubs en het protocol inzien?

Hieronder de drie documenten die je kunt downloaden:

 • Noodverordening, geldig vanaf 29 april
 • Brief Gemeente aan de sportclubs 29 april
 • Het  protocol met handvatten en spelregels voor de herstart van de georganiseerde sportactiviteiten voor jongeren t/m 18 jaar op buitensportaccommodaties.
Wat wordt verstaan onder buitensport?

Alle georganiseerde sportactiviteiten die in de buitenlucht plaats kunnen vinden. 

Waarom mag alleen in de buitenlucht getraind worden en niet in sporthallen?

Omdat de 1,5 meter afstand eenvoudiger te waarborgen is op buitensportaccommodaties. Tevens verdunt en verwaait het virus in de buitenlucht makkelijker dan in een binnensport accommodatie. 

Wanneer wordt verwacht dat iedereen weer gewoon naar zijn sportclub kan?

Vanaf 11 mei is buiten sporten in groepen voor alle leeftijden toegestaan met 1,5 m afstand ertussen. Vermijd drukte en geef elkaar de ruimte. Dan is het veilig voor de sporters, de begeleiders én veilig voor de kwetsbare mensen.

Hierbij een overzicht van hetgeen de overheid heeft aangekondigd met betrekking tot stap voor stap en wat kan wanneer.

Betekent deze versoepeling dat buitensport accommodaties weer open mogen?

Ja buitensport accommodaties mogen onder restricties gedeeltelijk weer open 

 • De buitensport accommodaties mogen alleen open om georganiseerde activiteiten voor de jeugd onder 18 jaar mogelijk te maken. Kleedkamers en kantines blijven gesloten. Toiletten bij voorkeur alleen openstellen voor trainers, coaches.
 • Op de Cruijff Courts en Play Grounds worden alleen de reguliere activiteiten door SportUtrecht aangeboden.
 • Buiten zwembaden en binnensport accommodaties blijven echter vooralsnog gesloten.
Betekent de versoepeling dat ook samenkomsten van jongeren zijn toegestaan?

Samenkomsten van jongeren zijn alleen toegestaan gedurende de sportactiviteit. Daarbij dient de 1,5 meter afstand in acht te worden genomen. De trainer, instructeur of buurtsportcoach ziet daar op toe. Buiten de sportactiviteit om blijft de regel gelden dat maximaal 3 personen mogen samenkomen waarbij ook zij de 1,5 meter afstand in acht dienen te nemen. 

Bij golfen of fitness is 1,5m afstand vanzelfsprekend. Waarom mag dat dan niet?

Deze sportlocaties lokken verplaatsingen van mensen uit. Om het virus in te blijven dammen, dienen we het aantal verplaatsingen tot een minimum te beperken. Dat is de reden dat deze sportaccommodaties voorlopig gesloten blijven. 

Mogen competities en toernooien voor de jeugd ook weer georganiseerd worden?

Nee dat mag niet, alleen georganiseerde trainingen zijn toegestaan. Dit om verplaatsingen van mensen te voorkomen. Wedstrijden, uit en thuis en mogelijk ook met publiek, lokken verplaatsingen uit van (grote groepen van) mensen. Als het virus onder controle blijft is de verwachting dat sportwedstrijden zonder publiek weer kunnen  plaatsvinden vanaf 1 september. 

Juridisch

Bij wie ligt de verantwoordelijkheid op naleving van de regels om veilig te kunnen sporten als ik als binnensportvereniging gebruik maak van een buitensportaccommodatie?

De verantwoordelijkheid voor toezicht op naleving van de regels om veilig te kunnen sporten ligt bij de organisator van de activiteit.

Zijn hoofdgebruikers van buitensportaccommodaties verantwoordelijk voor momenten dat anderen gebruik maken van de accommodatie?

Nee, de gebruikers/organisatoren van de activiteiten zijn verantwoordelijk. 

Hoe gaan we ervoor zorgen dat de hygiëne maatregelen ook echt worden nageleefd??

De gemeente en SportUtrecht zullen sportclubs informeren over de spelregels, het protocol en ondersteunen in de communicatie. Stel op de accommodatie een coördinator aan die aanspreekpunt is voor de locatie en de gemeente en toe kan zien op naleving. Vervolgens kan Toezicht & Handhaving optreden als de regels niet in acht worden genomen middels waarschuwingen en boetes. 

Is de sportclub na het sluiten van de accommodatie nog verantwoordelijk voor mensen die het terrein betreden om te sporten?

Van de beheerder/eigenaar/exploitant wordt in principe verwacht dat zij de sportinrichting en de daarbij horende hekken en deuren op slot doen. Het kan zinvol zijn (in overleg met de beheerder/eigenaar/exploitant van de sportinrichting) om een waarschuwingsbord op te hangen bij de toegangspoort met de mededeling dat de sportinrichting is gesloten buiten de trainingstijden i.v.m. het coronavirus. 

Het aan te raden om attributen zoals doelen, netten of korven op te bergen en eigen leden te informeren over het verbod om de sportinrichting te betreden buiten de trainingstijden. Bij het zien van betreders kan de club Toezicht en Handhaving informeren, maar normaliter hoeft een sportvereniging dit zelf niet actief te controleren. 

Als mensen daarna – ondanks de sluiting – alsnog gebruikmaken van de sportinrichting kan Toezicht en Handhaving optreden. Tegen iedereen die handelt in strijd met de maatregelen kan handhavend worden opgetreden. 

@copyright SportUtrecht 2022

Top