NieuwsberichtCompensatieregelingen en de coronacalculator

01/01/2020
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2020/03/vraagteken-e1585859122414.jpg

Lokale en landelijke compensatieregelingen

Lokaal: Gemeente Utrecht    

Uitstel van betaling
De gemeente verleent uitstel van betaling naar 180 dagen (i.p.v. 30 dagen). www.utrecht.nl/verhuur.

Huur accommodaties:
De gemeente heeft alle huur voor de verenigingen in deze periode bij de gemeentelijke binnensportaccommodaties (sporthallen en zwembaden) gratis geannuleerd en gecrediteerd. Heb je als vereniging nog uren staan in de periode t/m 18 april dan kan dat ook zonder kosten geannuleerd worden via het vastgoedloket.  

De buitensportlocaties van de zogenoemde seizoenhuurders, denk hierbij aan de veldsporten voetbal en hockey, atletiek en in sommige gevallen de tennis kunnen helaas hun huur t/m 28 april (of later) NIET gratis annuleren. Zij betalen hun veldhuur op twee momenten in het jaar. De eerste factuur aan het begin van het seizoen is reeds voldaan. De tweede factuur voor de tweede seizoenshelft (januari – juni) is begin maart op de deurmat gevallen. Voor deze factuur geldt dat je een uitstel van betaling hebt van 180 dagen (half jaar) gerekend vanaf de factuurdatum. De gemeente volgt hiermee het advies van VSG op die hierbij de volgende toelichting geeft: “Wij zien dat in de meeste gevallen ervoor wordt gekozen de huur door te laten lopen met de mogelijkheid tot uitstel van betaling. Dit geldt ook voor OZB-heffingen en andere gemeentelijke belastingen. Op een later moment wordt gekeken waar en hoe gecompenseerd moet worden. Met deze handelwijze krijgen sportaanbieders voor het moment wat lucht en creëert de gemeente tijd voor zichzelf om een beter beeld te krijgen van de uiteindelijke coronaschade die in de sportsector optreedt en waar uiteindelijk compensatie het hardste nodig is. 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)
De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is de versoepelde regeling voor de BBZ. ZZP’ers of zelfstandig ondernemers die door het coronavirus niet meer kunnen voorzien in hun levensonderhoud kunnen gebruik maken van deze regeling. Een gezin kan maximaal €1.500,- krijgen en een alleenstaande €1.050,-. Als u aan de voorwaarden voldoet, is de uitkering een gift. U hoeft deze dus niet terug te betalen. De aanvraag wordt binnen 4 weken behandeld in plaats van 13 weken. Bekijk de versoepelde regeling.

Tijdelijke lening voor bedrijfskapitaal sportaanbieders (zelfstandig ondernemer)
Deze nieuwe regeling voor sportaanbieders als zelfstandig ondernemer die tekorten hebben gekregen door de coronacrisis kunnen een tijdelijke lening voor bedrijfskapitaal met een maximum van € 10.157 met een rente van 2% aanvragen. Deze is binnen 4 weken beschikbaar. De maximale looptijd van de lening is 3 jaar. Tot januari 2021 hoeft u niet af te lossen.  

Gesubsidieerde events
Evenementen die vanwege de corona afgelast zijn en (deels of volledig) met behulp van subsidie tot stand zijn gekomen geldt:  

  • Neem contact op met accounthouder van de gemeente 
  • Bespreek hetgeen dat wel is gerealiseerd en wat komt te vervallen.  
  • In samenspraak worden dan de vervolgstappen bepaald.   

In de basis ervaren we coulance van uit de gemeente. Check hier de informatie.   

Landelijke compensatieregelingen  

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (voorheen Noodloket)
De Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) is voor o.a. zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en –verenigingen en sportevenementen die door de maatregelen van het kabinet om het coronavirus te bestrijden directe gevolgen ondervinden. Bedrijven, clubs en verenigingen ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 om de vaste lasten te kunnen betalen. Aan de regeling zijn wel criteria verbonden, die u hier  kunt lezen. U kunt tot en met vrijdag 26 juni 2020 een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).    

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)
Nu de verenigingen gesloten zijn, worden er veel minder werkzaamheden uitgevoerd. Als vereniging heb je wellicht personeelskosten die doorbetaald moeten worden omdat dit contractueel is afgesproken. Hiervoor heeft de overheid ook een compensatieregeling getroffen: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid.

Ondernemers en verenigingen kunnen tot 31 mei 2020 de regeling aanvragen bij het UWV. Hiermee kun je, voor in ieder geval drie maanden, een voorschot (tot 90%) van het UWV ontvangen op loonkosten voor personeel in vaste dienst, maar ook voor mensen met een flexibel contract.

Uiteraard zijn aan deze aanvraag voorwaarden verbonden . De meest voorkomende vragen gaan over de omzetdaling van 20% en de hoogte van de tegemoetkoming. Als ondernemer of vereniging moet je (achteraf) kunnen aantonen dat de omzet met minimaal 20% is verlaagd door het coronavirus. Het is daarom van belang dat je goed inzichtelijk hebt wat de verwacht omzet is en wat je daadwerkelijk hebt omgezet. 

CoronanoodfondsSport
NOC*NSF  zet 4 a 5 miljoen euro opzij als begin van een groter fonds om de financiële gevolgen van de noodzakelijke maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk op te vangen. Het Coronanoodfonds Sport vormt een aanvulling op de regelingen van de overheid. 

Vereniging Sport en Gemeenten (VSG ) 
De VSG zijn als samen met NOC*NSF en het ministerie van VWS directie sport volop bezig met het onderzoeken van mogelijke compensatievraagstukken:  

  • Voor sportverenigingen vanwege o.a. het mislopen van inkomsten uit horeca en met betrekking tot aflossingsverplichtingen aan bijvoorbeeld een bank;  
  • Voor (internationale) evenementen waar nu al sprake is/was van een combinatie met de subsidieregeling van VWS Sport voor evenementen;  
  • Voor gemeenten met betrekking tot derving van huurinkomsten, zwembaden, sportbedrijven en dergelijke. Voor gemeenten trekken wij samen op met VNG. Hieruit zou een brede compensatieregeling kunnen voortkomen in samenwerking met Binnenlandse Zaken eventueel in combinatie met cultuur en welzijn. 

Coronacalculator,snel inzicht in landelijke compensatiemaatregelen.
MKB Nederland, VNO-NCW en de KvK hebben een coronacalculator ontwikkeld die ook toepasbaar is voor de sportverenigingen. Door simpelweg de naam van je sportvereniging of het KvK nummer in te vullen word je door een menu geleid en kun je zien voor welke landelijke steunmaatregelen je in aanmerking kunt komen.

Andere mogelijkheden
Naast deze landelijke regelingen zijn er acties die je als vereniging zelf kunt uitvoeren om de uitgaven (tijdelijk) te stoppen of uit te stellen. 

Uitstel aflossingsverplichtingen banken en Stichting Waarborgfonds Sport.
Verenigingen die een lening hebben bij de ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank of Triodos Bank kunnen tijdelijk een deel van de betalingen bevriezen. Het aanbod verschilt per bank. Bij de meeste banken gaat het om een uitstel van 3-6 maanden van de aflossing (dus niet de rente) op een lening tot 2,5 miljoen euro. SWS heeft de banken toegezegd om de afbouw van de borgstelling op te schorten voor die periode. Belangrijk: alle clubs dienen zelf de situatie in kaart te brengen en afspraken af te stemmen met de eigen bank. Voor meer informatie over de mogelijkheden adviseren wij om contact op te nemen met de betreffende bank. 

Vrijwilligerskosten
Als vereniging steun je vaak op het vele werk dat de vrijwilligers verzetten. Sommige verenigingen maken gebruik van de vrijwilligersvergoeding om zo de vrijwilligers te bedanken/stimuleren. Een vrijwilligersvergoeding kan alleen worden toegekend als er daadwerkelijk werkzaamheden op vrijwillige basis zijn verricht. Het is een gunst en geen recht. Als vrijwilligers op dit moment geen werkzaamheden doen, mag de vrijwilliger dus niet worden doorbetaald. 

Belastingdienst
Ook de belastingdienst denkt in deze tijden mee. Zo heeft deze instantie een aantal regelingen in het leven geroepen. De belangrijkste is ‘bijzonder uitstel van betaling’. Dit kan voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen. Klik hier voor alle belastingmaatregelen en hoe je als vereniging een aanvraag kunt indienen.

@copyright SportUtrecht 2022

Top