NieuwsberichtBubbels bij kick-off

10/12/2019
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/12/vvacover.png

VvA Kick-off Meeting

Bubbels bij kick-off van Utrechtse sportcommunity Sportclubs krijgen stem in ‘Vergadering van Aangesloten’

Een toost met ruim vijftig glaasjes prosecco in de Leo van Veenzaal van stadion Galgenwaard markeerde op maandag 25 november een belangrijk moment voor het nog jonge SportUtrecht. Met de bubbels werd de kick-off gevierd van de Vergadering van Aangeslotenen (VvA), onderdeel van de nieuwe sportorganisatie, waarin de verenigingen en andere sportaanbieders (zonder winstoogmerk) hun stem kunnen laten horen.

Die ruim vijftig glaasjes stonden al klaar voor de vertegenwoordigers van clubs die daarmee lieten zien het belang van die VvA te onderschrijven. En Elliott Thijssen van de Raad van Toezicht van SportUtrecht sprak de wens uit dat dat aantal nog flink en snel zal groeien. ‘Kunnen we opschalen naar tweehonderd, maken we ook een nog stevigere vuist.’ Dan kan de gemeente ons niet negeren.’

Bergen werk verzet

Ruim een jaar bestaat SportUtrecht nu (formeel sinds 1 augustus 2018) en er zijn bij de samenvoeging van de Vereniging Sport Utrecht en Harten voor Sport bergen werk verzet op het nieuwe bureau in Galgenwaard. De nieuwe organisatie telt inmiddels meer dan negentig medewerkers en directeur Ronald Hennekes verklapte zelfs een beetje te zijn geschrokken van dat aantal. ‘In positieve zin dan.’ Van topsport tot buurtsport, SportUtrecht is overal. De ondersteuning van de clubs – wat nu sportclubadvies heet – is volgens Hennekes zelfs ‘in een hogere versnelling doorgegaan’. De vertegenwoordiging van de verenigingen en andere sportaanbieders was in dat eerste jaar wat op de achtergrond geraakt, maar na de zomer echt opgepakt.

Nieuw begin

De bijeenkomst van 25 november in de Leo van Veenzaal luidde een nieuwe begin in. Een begin met een verleden, al gaat dat niet zo ver terug in de tijd dat Mister FC Utrecht zijn laatste van 367 wedstrijden voor FC Utrecht speelde in 1982. Het was eind jaren ’80 dat de Utrechtse sportclubs in verzet kwamen tegen de verhoging van de gemeentelijke tarieven en zich organiseerden in de VSU (1987). Jarenlang was de Vereniging Sportbelang Utrecht dé behartiger van de belangen van de sportverenigingen, veelal als gesprekspartner van de gemeente en als het moest als felle opposant. Toen zo’n drie jaar geleden een begin werd gemaakt met gesprekken over samenvoeging van VSU met Harten voor Sport, was de vraag hoe belangenbehartiging in de nieuwe organisatie kon worden ingebed. Dat was niet alleen een eis van Jan Boessenkool, de laatste voorzitter van de VSU, ook de Utrechtse politiek onderstreepte het belang van zo’n ‘tegenspeler’.

Samen sterk

In zijn verhaal voor de clubvertegenwoordigers zei Thijssen weliswaar dat de nieuwe VvA anders is dan de oude VSU, maar dat ook nu het belang van veel ‘aangeslotenen’ groot is. Hoe meer hoe sterker, immers. ‘Want de gemeente werkt niet altijd mee.’ De Raad van Toezicht van SportUtrecht speelt echter niet dezelfde rol als voorheen het bestuur van de VSU, dat rechtstreeks kon worden benaderd. ‘Ook nu,’ zei Thijssen, ‘is direct contact mogelijk, maar dan met medewerkers van het bureau die er speciaal voor belangenbehartiging zitten. En mocht het echt nodig zijn, kunnen we opschalen naar het niveau van de Raad van Toezicht.’

Dat hangt uiteraard ook samen om welk belang het gaat. Het kan een enkele club zijn die in de knel is gekomen, om een cluster van clubs die samen een sportpark bevolken, om één tak van sport of wellicht om het belang van gehele Utrechtse sport. Zo’n belang diende zich recent aan toen de atletiekbaan in het Amaliapark dreigde te worden wegbezuinigd. De drie Utrechtse atletiekclubs hebben met steun van SportUtrecht de raad kunnen overtuigen dat dit geen goed voornemen was. Uiteindelijk is deze maatregel van de baan en blijft de atletiekbaan behouden voor de clubs en voor de stad.

Community

Thijssen gaf en passant nog een argument voor een grote vertegenwoordiging van clubs en andere sportaanbieders in de VvA. De taak van de Raad van Toezicht is namelijk toe te zien op het werk van SportUtrecht en de vraag of het allemaal gaat zoals het is bedoeld. De VvA kan vervolgens weer laten weten of die RvT die taak wel goed uitvoert.

In de maanden vooraf aan de kick-off zochten RvT en bureau uit hoe de binding van de Utrechtse sportclubs het beste vorm kan worden gegeven. Thijssen sprak over ‘een community’ die weliswaar in naam ‘een vergadering’ is, maar liever niet te veel vergadert. ‘We willen juist leuke bijeenkomsten houden, die de sport en de clubs verder brengen’. Waar de VSU in het verleden nog een (kleine) contributie vroeg, is ook die hobbel verdwenen. ‘Maar het is niet vrijblijvend om aangesloten te zijn. Praat mee, doe mee,’ zei Thijssen. De eerste suggestie kreeg hij al snel binnen, zo bleek. Misschien is het goed om voortaan van ‘Verbond’ te spreken. Nog niet bubbelend en bruisend als de prosecco, maar allicht beter dan ‘Vergadering’.

Tekst: Pim van Esschoten

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/12/vva1.png
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/12/vva2.png
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/12/vva3.png

Foto’s: RedGreenBlue

@copyright SportUtrecht 2022

Top