NieuwsberichtBezuinigingen Amaliapark teruggedraaid

14/11/2019
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/11/atletiekbaan-Amaliapark_ErikRoeske-Telegraaf-Utrecht.jpg

Bezuinigingen Amaliapark teruggedraaid

Foto: Eric Roeske #Telegraaf_Utrecht

De atletiekclubs en loopgroepen die trainen op de atletiekbaan van het Amaliapark, hebben effectief actie gevoerd voor het behoud van de atletiekbaan. Er lag een bezuinigingsvoorstel om de toplaag te verwijderen het park om te bouwen tot urban sportspark.

SportUtrecht heeft de atletiekclubs ondersteund bij de gesprekken met de gemeente en het zoeken naar alternatieven. Het CDA dient donderdag 14 november, tijdens de begrotingsbehandeling, een motie in, dat gesteund wordt door PvdA en door Groenlinks, D66 en Christenunie. Het voorstel zorgt ervoor dat de bezuiniging van €65.000 per jaar niet nodig is.

Wel zullen de sportclubs, SportUtrecht en omwonenden samen met de gemeente Utrecht kijken naar manieren om de benutting van het terrein en de toegankelijkheid te verhogen. Een slimme en veilige combinatie van atletiek met andere en nieuwe vormen van sport en bewegen is daarbij goed mogelijk.

De plannen voor de herinrichting deden flink wat stof opwaaien bij de gebruikers en andere sportliefhebbers in de omgeving. De petitie om de atletiekbaan in het Amaliapark te behouden werd ruim 3.000 keer ondertekend. Nu het stof gedaald is, kunnen de betrokkenen de handen ineenslaan en samenwerken aan een succesvolle sportvoorziening in Leidsche Rijn.

De bezuiniging kan geschrapt worden omdat er meer efficiëntie in het gemeentelijke verzekeringsbeleid te brengen is. Uit onderzoek dat de CDA-fractie deed blijkt namelijk dat hier besparingen mogelijk zijn. De partijen zijn ervan overtuigd dat de gemeente bepaalde risico’s best zelf kan dragen, zodat een aantal verzekeringen kan worden opgezegd. De partijen verwachten dat de financiële ruimte die hierdoor ontstaat, voldoende is om de bezuiniging op het Amaliapark terug te draaien.

Meer informatie:
· Website CDA Utrecht – Een nieuw startschot voor atletiekbaan Amaliapark (lees hier)
· Artikel AD UN – Protesten lopers helpen: atletiekbaan Leidsche Rijn blijft en wordt vernieuwd (lees hier)

@copyright SportUtrecht 2022

Top