NieuwsberichtInformatieplicht energiebesparing

18/07/2019
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/07/ashes-sitoula-UfEyDdXlRp8-unsplash.jpg

Informatieplicht energiebesparing

Vanaf januari 2019 is iedere sportclub (en bedrijven) met een elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh, verplicht om hierover voor 1 juli te rapporteren bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). In Utrecht gaat het om 20 sportclubs die een dergelijk hoog verbruik hebben. SportUtrecht heeft de clubs geholpen met het beantwoorden van de vragen over het energiegebruik en de zogenaamde erkende maatregelen. Het gaat daarbij om maatregelen die zich in 5 jaar terugverdienen, bijvoorbeeld vervangen van binnenverlichting door ledverlichting en het aanbrengen van waterbesparende douchekoppen, en of knoppen.

Van de 20 clubs hebben er nu 15 voldaan aan de informatieplicht. De gemeente Utrecht zal de rapportages bekijken en eventueel overleggen over vervolgstappen. De clubs lopen hiermee voorop in het voldoen aan de informatieplicht.

Voor wie geldt de informatieplicht?
De informatieplicht geldt zoals gezegd voor verenigingen die minimaal 50.000 kWh aan elektriciteit of 25.000 m3 gas verbruiken. Over het algemeen zijn dat grote sportclubs met een aanzienlijke buitenaccommodatie. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) heeft een overzichtelijk stappenplan gemaakt om vast te stellen of ook jouw club aan de informatieplicht moet voldoen. Bij stap 1 vul je bij de eerste vijf controlevragen ‘nee’ in.

Wat zijn erkende maatregelen?
Blijkt uit het stappenplan dat jouw club een informatieplicht en energiebesparingsplicht heeft? Dan moeten de genomen maatregelen worden doorgegeven aan de RvO. Maar wat zijn die erkende maatregelen dan eigenlijk precies? De overheid heeft per bedrijfstak een lijst opgesteld met erkende maatregelen. Sportverenigingen vallen onder de lijst Sport en Recreatie. Hier is per thema te zien welke erkende maatregelen er zijn. Voor sportclubs gaat het vooral om verlichting, bijvoorbeeld het plaatsen van bewegingssensoren en tijdschakelaars.

Sportclubs in Utrecht kunnen op 3 manieren aan de informatieplicht voldoen:

 1. Zelf rapporteren
  Is het duidelijk welke erkende maatregelen genomen zijn? Dan is het tijd om te gaan rapporteren. Dat doe je in eLoket. Om in te loggen in eLoket heb je een eHerkenningsmiddel niveau 1 nodig. Vraag dit op tijd aan bij een leverancier, want het duurt ongeveer vijf werkdagen voor dit geregeld is. De kosten van het eHerkenningsmiddel liggen tussen de 5 en 22 euro per jaar. Bekijk hier het leveranciersoverzicht.

Rapporteren
Heb je het eHerkenninsmiddel binnen? Ga dan naar het eLoket om het te rapporteren. Goed om bij de hand te houden:

 • KvK-nummer van de club
 • NAW-gegevens van jezelf
 • Contactinformatie van de club
 • Gegevens van de energieleverancier (facturen of eindafrekening) over 2017 en 2018

Geef vervolgens voor elke erkende maatregel aan of jouw vereniging de maatregel wel (en in hoeverre) of niet heeft uitgevoerd, of dat jouw vereniging een alternatieve maatregel heeft genomen.

Belangrijk
Moet jouw vereniging voldoen aan de informatieplicht, zorg er dan voor dat de informatie over jouw vereniging uiterlijk 30 september 2019 binnen is bij de RvO. De gemeente Utrecht heeft de plicht om te controleren of de Informatieplicht energiebesparing wordt nageleefd. Wacht dus niet te lang met invullen of actie te ondernemen.

 1. Klimaatroute inhuren
  Klimaatroute is een samenwerkingspartner van SportUtrecht en kan de informatieplicht voor de club uitvoeren, en helpen bij de implementatie van de maatregelen. Kosten: 500 euro ex btw, in een deel van de gevallen betaalt SportUtrecht de helft mee. Zie www.klimaatroute.nl voor werkwijze en contactgegevens.
 2. Adviseur SportUtrecht assisteert bij rapportage
  Als er inmiddels een klimaatscan is gemaakt en de accommodatie beperkt van omvang en complexiteit is, kan Irene Mobach je sportclub assisteren voor het uitvoeren van de informatieplicht. Neem contact op via mobach@sportutrecht.nl.

@copyright SportUtrecht 2022

Top