NieuwsberichtGoed gesprek belangrijker dan nieuwe Messi

11/07/2019
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/07/projecten-archive-jonggrassportbuddiesdenhaag.jpg

Goed gesprek belangrijker dan nieuwe Messi

foto: website JongGras Sportbuddies

Sport verbindt als weinig andere bezigheden. Voor statushouders die aarzelend hun weg zoeken in een wereld die hen volkomen vreemd is, brengt sporten de noodzakelijke verbinding. Het project JongGras Sportbuddies helpt statushouders bij het zetten van de vaak moeilijke stap naar een vereniging. Tafeltennisclub SVE en voetbalclub PVC zijn twee van de ongeveer 25 Utrechtse clubs die de deuren voor statushouders wijd openzetten.  

Deuren open zetten
De sportbudd
y van een jonge statushouder uit Gambia neemt in december contact op met PVC. De jongen komt graag een kijkje nemen en staat niet veel later op het trainingsveld bij het team van Mohamed Akanni, cultuurcoördinator bij PVC. “Het was ijskoud en precies op dat moment begint het enorm te sneeuwen. Die jongen had zijn hele leven nog geen sneeuw gezien.” 

Hij wil maar zeggen: voor vluchtelingen kan de overgang van hun vertrouwde wereld naar een nieuwe bizar groot zijn. Om die overgang te vergemakkelijken, zet PVC de poorten van sportpark Marco van Basten graag open. Mohamed wijst op een groot spandoek aan de gevel van het clubgebouw: ‘Van iedereen, met iedereen, voor iedereen’. “Hoe doe je dat? Door halalvlees in de keuken te gebruiken en door Marokkaanse moeders als vrijwilligers achter de alcoholvrije bar te laten staan. Maar ook door statushouders een plek te gunnen. Het is toch prachtig wanneer iemand uit Syrië via een asielzoekerscentrum in Groningen hier terecht komt en twee keer per week meetraint.” 

Gewoon meedoen
PVC verwelkomde afgelopen jaar meerdere statushouders, niet alleen via JongGras Sportbuddies, maar ook via de gemeente Utrecht en het AZC dat zowat om de hoek is gevestigd. Op een vraag van het Centraal Orgaan Asielzoekers om een groep van 18 statushouders een gezamenlijke plek te geven antwoordde Mohamed nee. “Dat voelde niet goed. Als je een groep apart houdt binnen je club, integreren ze niet. We willen dat statushouders gewoon meedoen in onze teams en zo de taal beter onder de knie krijgen en kennismaken met de cultuur van de vereniging.” 

Dat laatste is ook het streven van tafeltennisvereniging SVE. Daar speelt al langere tijd een groep van ongeveer 15 statushouders en sinds afgelopen najaar klopten er nog eens drie nieuwe aan via JongGras Sportbuddies. “Ze zijn niet bekend met het verenigingsleven en bijvoorbeeld het doen van vrijwilligerswerk dat daarbij hoort. Gezellig napraten met de tegenstanders na een wedstrijd zijn ze evenmin gewend, zegt voorzitter Jasper Graaf. 

Kloof dichten
Met wederzijdse inzet is het mogelijk de kloof te dichten. “Soms botst het wat, maar meestal gaat het goed. Communiceren is heel belangrijk en als club kunnen we daar nog wel meer werk van maken, bijvoorbeeld door het voeren van een kennismakingsgesprek. En we laten de trainers ook scherper opletten hoe de integratie verloopt.” 

SVE levert de extra inspanningen graag. “Zodra we het nieuwsbericht van SportUtrecht over dit project zagen, hebben we ons aangemeld. We vinden het onze maatschappelijke verantwoordelijkheid dat iedereen hier moet kunnen spelen, of het nu mensen met een beperking of statushouders zijn. Dit project helpt hen een handje op weg in onze samenleving en dat is hartstikke waardevol. Statushouders hebben vaak ook de tijd om te sporten en het helpt ze om hun hoofd leeg te maken.  

Plekken openhouden
SVE heeft nog voldoende ruimte voor extra aanwas, bij PVC is de spoeling dunner. Er is geen wachtlijst, maar snel aanmelden is noodzaak om niet achter het net te vissen. “We proberen wel wat plekken open te houden voor statushouders. Soms ontstaat er bijvoorbeeld ruimte omdat een trainer vergeet door te geven dat een speler is afgehaakt of langdurig geblesseerd is. 

De cultuurcoördinator denkt hard na over mogelijke samenwerking met andere verenigingen om nog meer statushouders aan het sporten te krijgen. Er bestaat al een plan om de tennisafdeling van PVC via een open dag breder onder de aandacht te brengen. “We zouden dat kunnen uitbreiden met meer verenigingen uit de stad en dan in samenwerking met JongGras Sportbuddies ook statushouders uitnodigen.” 

Kijkje nemen
Gewoon een kijkje komen nemen kan altijd, zowel bij SVE als PVC. Mohamed: “Dat werkt ook beter dan een mailtje sturen. Vrijwilligers zijn vaak druk en hebben geen tijd om mailtjes te beantwoorden. Even langskomen en een praatje maken met een trainer werkt veel beter.” Jasper: “Wij hebben op dinsdag en donderdag een groep beginners en iedereen kan binnenlopen. De trainer op dinsdag geeft grotendeels les in het Engels, en als een statushouder die taal niet spreekt kom je met improviseren ook een eind. Op onze site kunnen mensen zich eventueel aanmelden voor een proefles, ook in het Engels.”  

Geen nieuwe Messi
Ze vinden het beide een goede zaak dat het succesvolle eerste jaar van het buddieproject vanaf komend schooljaar een vervolg krijgt. Mohamed. “Statushouders maken via de sport spelenderwijs kennis met onze samenleving. Wie talentvol is, komt er toch wel. Je komt hier geen nieuwe Messi tegen. Een gesprek tussen een statushouder en iemand die een sigaretje rookt terwijl we een rookvrije vereniging zijn, vind ik veel waardevoller dan voetbalkwaliteiten. En hun aanwezigheid levert ons ook een bredere blik op. In het team van mijn zoontje zit een jochie uit Syrië dat hem vertelde over wat hij heeft daar allemaal heeft meegemaakt. Mijn zoon kon het bijna niet geloven.” 

Jasper: “Een paar jaar geleden zijn we bij elkaar gaan zitten om een antwoord te krijgen op de vraag wat we als vereniging willen. We hebben een mooie ruimte en zitten op een mooie plek, daar wil je zoveel mogelijk mensen plezier van laten hebben. Als je de blije gezichten van statushouders ziet, geeft dat geweldig veel voldoening.” 

Over JongGras Sportbuddies
JongGras Sportbuddies is een initiatief van Academie van de Stad. SportUtrecht was betrokken bij de totstandkoming en speelt een verbindende en ondersteunende rol. Het project koppelt sport, vluchtelingen en het hoger onderwijs. Studenten begeleiden jonge statushouders bij het zoeken naar een passende sport in Utrecht. Het doel: de Nederlandse taal leren, een netwerk opbouwen en plezier hebben. Afgelopen jaar gingen tien stagiaires van verschillende opleidingen ongeveer één dag per week als buddy aan de slag. Op hun beurt kregen de buddies begeleiding van twee ouderejaarsstudenten. In totaal kwamen er vijftig aanmeldingen van statushouders binnen en leverden zo’n 25 sportclubs een bijdrage. Het succesvolle project krijgt komend schooljaar een vervolg.  

Meer weten?
Project Jong Gras (website)
Contact: projectjonggras@academievandestad.nl  

@copyright SportUtrecht 2021

Top