MeiDe Derde Helft

28/05/2019
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/05/shutterstock_27256477.jpg

De Derde Helft bij Hercules

Meerdere verenigingen in Nederland zijn geïnteresseerd in het uitrollen van De Derde Helft in de eigen sportkantine. Hierbij vormt de sportkantine de ontmoetingsplaats voor ouderen uit de buurt, waar zij anderen ontmoeten en niet alleen deelnemers maar ook organisator van activiteiten kunnen zijn. Hoewel de activiteiten plaats gaan vinden in de sportkantine, hoeven de activiteiten juist niet sportief van aard te zijn. Van puzzelmiddag tot literatuuractiviteiten en van Oud-Hollandse spellen tot stijldansen, alles is mogelijk. Omni-sportvereniging usv Hercules laat er geen gras over groeien en is al vanaf dag één enthousiast.

Tekentafel
Algemeen voorzitter Fons Visser van Hercules benaderde drie maanden geleden het Nationaal Ouderenfonds met de vraag of zijn vereniging in aanmerking kon komen voor een project van het Ouderenfonds. Gelet op ligging van Hercules en het feit dat bij de club kunstgrasvelden, tennisbanen en een sporthal aanwezig zijn, stelde landelijk projectleider Johan Annema van het Ouderenfonds Visser voor met De Derde Helft aan de slag te gaan. Dat project lag toen nog op de tekentafel.

Hercules wil de primeur
Hercules kwam afgelopen week samen met bewoners en maatschappelijke organisaties uit Utrecht Noord-Oost  (o.a. wijkcomité Noord-Oost, Beter Thuis, SportUtrecht en de Vrijwilligerscentrale) bleek. Dit heeft veel creatieve ideeën opgeleverd voor de invulling van het project De Derde Helft bij de vereniging. Er bleek vooral dat er veel behoefte is aan beweging. Van een aantal culturele activiteiten zonder al te veel beweging zei een buurtbewoonster veelbetekenend: ‘Dat doen we thuis wel.’ Oud-Hollandse spelletjes waren daarentegen wel in trek, evenals themasessies over voeding en zingeving. Een aantal aanwezigen gaf meteen te kennen belangstelling te hebben voor de ouderencommissie bij Hercules, het noodzakelijke groepje mensen dat de uitvoering van De Derde Helft voor haar rekening neemt.

Datum geprikt
Hercules heeft meteen de koe bij de horens gevat en op woensdag 10 juli een grootse aftrapbijeenkomst gepland. De invulling van die dag en de daaropvolgende woensdagen gebeurt op basis van de vandaag aangehoorde wensen. ‘Wij willen graag de eerste zijn in Nederland die De Derde Helft op de kaart zet’, zegt Fons Visser. ‘Gezien de opkomst en het enthousiasme van vandaag heb ik er alle vertrouwen in’.

Bron: Oldstars.nl. Geschreven in samenwerking met Rob de Leede.

@copyright SportUtrecht 2021

Top