FebruariSucces in Overvecht

27/02/2019
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/02/Wijksportbijeenkomst-19-febr-2019-klein.jpeg

Wijksportbijeenkomst Overvecht groot succes

Op dinsdag 19 februari vond bij ‘Project O’ (het voormalig sportcollege in Overvecht) de wijksportbijeenkomst van wijksportteam Overvecht plaats. Ongeveer veertig deelnemers uit verschillende sectoren in Overvecht waren aanwezig om met elkaar de vraag te beantwoorden hoe we de bewoners van Overvecht meer en beter in beweging kunnen brengen én houden. Daarvoor moeten we elkaar (beter) leren kennen, informatie ophalen, informatie brengen en niet onbelangrijk … samenwerken 

Uit een inventarisatieronde was gebleken dat de vier in 2018 vastgestelde thema’s nog steeds actueel zijn in de wijk Overvecht: meidensport, laagdrempelig aanbod, ouderbetrokkenheid en beter gebruik van de buitenruimte. Daarom vormden deze onderwerpen ook in 2019 de basis voor de speeddates tijdens de bijeenkomst. Laagdrempelig aanbod werd vanwege de grootte van het onderwerp verdeeld in jeugd, volwassenen/ouderen en kwetsbare bewoners.  Aan de gesprekstafels konden de aanwezigen informatie halen en brengen en werd gestreefd naar het maken van dates (vervolgafspraken). Ondanks de geringe tijd (twee rondes van twintig minuten) werd er veel kennis uitgewisseld en werden de eerste vervolgafspraken gemaakt. Zo waren er bijvoorbeeld ideeën over ouder-kind-activiteiten, inzet van sportcoaches uit groep 8 bij sportclubs en meer deelnemers voor de verschillende wandelgroepjes.  

Na afloop van de bijeenkomst werd nog nagepraat en werden, voor zover dat nodig was, nog enkele contactgegevens uitgewisseld. Het wijksportteam heeft veel positieve reacties ontvangen.  

Komende periode hebben sommige deelnemers al vervolgafspraken met elkaar gepland. Waar wenselijk zal het wijksportteam aansluiten bij deze afspraken. Verder wordt bekeken hoe de bijeenkomst vervolg krijgt, bijvoorbeeld middels bijeenkomsten op specifieke thema’s. En SportUtrecht blijft natuurlijk zoeken naar kansen en samenwerkingsmogelijkheden met de wijkpartners. Dit alles met als doel de bewoners in Overvecht meer en beter in beweging te brengen en te houden.  

@copyright SportUtrecht 2021

Top