Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; WP_Categories_to_Tags has a deprecated constructor in /home/sportutre/domains/sportutrecht.nl/public_html/wp-content/plugins/wpcat2tag-importer/wpcat2tag-importer.php on line 31
SportUtrecht scan – www.sportutrecht.nl
 

28-01-2019

Utrechtse sportverenigingen: stabiele trend

Uit de tweejaarlijkse SportUtrecht Scan (voorheen VSU Verenigingsscan) blijkt dat de Utrechtse sportverenigingen de afgelopen twee jaar een stabiele trend laten zien. Het aantal verenigingen met een jeugdafdeling is gelijk gebleven, de ledenaantallen blijven op hetzelfde niveau en verenigingen blijven onverminderd op zoek naar vrijwilligers. Een punt van aandacht blijven de wachtlijsten, bij voornamelijk het voetbal en volleybal. In dit artikel wordt ingezoomd op hoe het er bij verenigingen voor staat met betrekking tot de vijf pijlers van vitaliteit: leden, financiën, kader, accommodatie en beleid. SportUtrecht gebruikt de gegevens om haar ondersteuningsaanbod voor de komende twee jaar op in te richten. Welke wensen en behoeften hebben vereniging om zich voor te bereiden op de toekomst? In totaal hebben 176 sportverenigingen de scan ingevuld. Dit komt neer op een respons van 56%.

Ledenaantallen blijven gelijk
Dat de Utrechtse verenigingen stabiel zijn, blijkt uit de ontwikkeling van de ledenaantallen. Bij de helft van de Utrechtse verenigingen is het ledenaantal in de afgelopen twee jaar gelijk gebleven. 39% van de verenigingen geven aan dat het ledenaantal is gegroeid. In 2016 waren deze cijfers precies hetzelfde. Slechts enkele verenigingen geven aan dat zij met een dalend ledenaantal kampen. Maar over het algemeen kan geconcludeerd worden dat verenigingen er meer leden bij hebben gekregen.

Meer verenigingen met een ledenstop
De wachtlijsten blijven daarom wel groeien. In 2012 waren er 32 verenigingen met een ledenstop. In 2018 is dit aantal gegroeid naar 51. De belangrijkste reden voor een ledenstop is het tekort aan accommodatie. Zowel bij de buitensport (voetbal) als de binnensport (volleybal) lopen de wachtlijsten op.  Er is voor deze sporten dringend behoefte aan meer capaciteit. Door efficiënter gebruik te maken van velden en zalen kan ervoor gezorgd worden dat meer Utrechters kunnen sporten.

Utrechtse verenigingen zijn financieel gezond
Het percentage verenigingen met een gezonde financiële positie is gelijk gebleven ten opzichte van 2016. Er zijn wel meer verenigingen met een positief resultaat (+10%), ook het aantal verenigingen met financiële reserves is toegenomen ten opzichte van 2016 (+12%).

Verenigingen zetten in op technisch (jeugd)beleid
Verenigingen beschikken voornamelijk over een technisch (jeugd)beleidsplan. In totaal hebben 62% van de verenigingen een algemeen beleidsplan opgesteld. Hierin hebben zij in veel gevallen een duidelijke missie en visie opgenomen. Er zijn ook een aantal verenigingen die geen algemeen beleidsplan hebben.

Blijvende roep om vrijwilligers
Ook in 2018 is er een blijvende vraag naar vrijwilligers. Meer verenigingen geven aan dat ze een tekort aan vrijwilligers ervaren: 23% in 2018 ten opzichte van 19% in 2016. 45% van de verenigingen geven aan dat zij voldoende vrijwilligers hebben, maar wel op zoek zijn naar meer vrijwilligers. Opvallend is dat vrijwel alle verenigingen (90%) aangeven te beschikken over voldoende technisch kader. In 2016 was dit minder dan de helft van de verenigingen. In 2018 geven 46% van de verenigingen aan dat zij nog wel op zoek zijn naar meer technisch kader. Slechts 5% beschikt niet over voldoende kader.

Gemengde tevredenheid over accommodaties
Het aantal velden, banen of beschikbare uren in zalen of zwembaden voldoet voor lang niet elke vereniging. Net als in 2016 geeft 40% van de verenigingen aan dat zij hierover niet tevreden zijn. Daarentegen sluit deze behoefte bij de helft van de verenigingen wel aan bij de wens. De kwaliteit van de sportcapaciteit sluit bij ruim twee derde van de verenigingen aan bij de door de sport gestelde eisen. Dit is iets verbeterd ten opzichte van 2016 (61%). Duurzame aanpassingen zoals LED-verlichting, zonnepanelen en zonneboilers zijn bij een vijfde van de verenigingen geïmplementeerd. 10% geeft aan dat zij nog duurzame aanpassingen aan de accommodatie wil doorvoeren.

Maatschappelijke activiteiten bij sportverenigingen
37% van de verenigingen geven aan dat zij hun accommodatie inzetten voor multifunctioneel gebruik. De accommodatie wordt, naast het opvangen van sporters, gebruikt voor buitenschoolse opvang, een kinderdagverblijf, een buurtsportvereniging of andere activiteiten. Ongeveer een derde van de sportverenigingen heeft aanbod voor sporters met een beperking. Daarnaast is er aandacht voor maatschappelijke gezond- en veiligheidsthema’s. Vertrouwenscontactpersoon, seksueel grensoverschrijdend gedrag en rookvrije sportterreinen zijn de meest voorkomende thema’s waar verenigingen actief mee bezig zijn. Thema’s waar verenigingen minder aandacht aan besteden zijn de gezonde sportkantine, verantwoord alcoholbeleid en LHBT-acceptatie.

Vooruitkijken
Met in het achterhoofd dat de stad Utrecht met zo’n 70.000 inwoners groeit richting 2030 is het nodig dat sportverenigingen stabiel en vitaal zijn. Uit dit onderzoek blijkt dat de verenigingen op de goede weg zijn om ook in de toekomst voor voldoende en kwalitatief sportaanbod te kunnen zorgen.

Deelname en waardering
Sinds 1 augustus 2018 is SportUtrecht dé nieuwe sportorganisatie voor de Utrechtse sport. Voorheen werd de verenigingsscan uitgevoerd door de Vereniging Sport Utrecht (VSU). 83% van de verenigingen die de scan hebben ingevuld zijn (enigszins) bekend met het aanbod van SportUtrecht/VSU. De werkzaamheden van SportUtrecht worden door de verenigingen gewaardeerd met een 7,5.

https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/01/Ledenaantal-1.png
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/01/Vrijwilligers-1.png
https://www.sportutrecht.nl/wp-content/uploads/2019/01/Bas-Vriens-320x320.jpg

BAS VRIENS

bas.vriens@sportutrecht.nl
030 – 284 0770

@copyright SportUtrecht 2018

Top