Duurzaamheid

Sportverenigingen met een eigen accommodatie hebben over het algemeen hoge energienota's. Verlichting op de sportvelden, verwarming van de kleedkamer en kantine; het energieverbruik is hoog. Veel Utrechtse sportverenigingen staan daarom open voor het verduurzamen van  hun accommodatie. Geld en tijd om te investeren in energiebesparende maatregelen is echter niet altijd voor handen, waardoor kansen vaak niet benut worden. Terwijl die er wel degelijk zijn, zeker ook vanwege verschillende mogelijkheden op het gebied van subsidie en financiering. VSU Energie biedt u de mogelijkheid om duurzame kansen te benutten!

Het doel van VSU Energie is implementatie van energiebesparende maatregelen bij sportverenigingen. Dit levert verenigingen besparing op en draagt bij aan de klimaatdoelstellingen van de gemeente Utrecht.

Drie uitgangspunten staan hierbij centraal:

  • Het stimuleren van sportverenigingen om over te gaan tot duurzame energiemaatregelen;
  • Het realiseren van besparing voor de sportvereniging;
  • Het ontzorgen van sportverenigingen in uitzoekwerk en het maken van keuzes, onder andere op het gebied van financiering.

Meer weten? Lees verder over: 

Of neem contact op met Irene Mobach via i.mobach@sportutrecht.nl of (030) 284 07 70.