Ondersteuning topsportverenigingen

Topsportverenigingen
De gemeente Utrecht kent een groot aantal verenigingen die op de hoogste niveau actief zijn. Sommige verenigingen leveren zelfs Olympische atleten en medaillewinnaars. Eén van de kerntaken van VSU Topsport is het bevorderen van het topsportklimaat in de stad. Dit gebeurt onder andere door een intensieve ondersteuning van de top- en kernsportverenigingen en het netwerk van het topsportplatform.