Subsidiemogelijkheden

Op dit moment zijn voor duurzame investeringen onderstaande subsidiemogelijkheden beschikbaar. Klik op de titel voor meer informatie.

Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties
Sportverenigingen en sportstichtingen, aangesloten bij NOC*NSF, met een eigen sportaccommodatie kunnen voor investeringen in energiebesparing of duurzame energie gebruikmaken van deze subsidieregeling. Aanvragen kunnen gedaan worden vanaf 2 januari 2018. De hoogte van de subsidie is een bepaald percentage van de subsidiabele kosten (kosten voor de aanschaf van een installatie of apparatuur, geen arbeidskosten). Het subsidiepercentage voor sportverenigingen bedraagt 30% en voor sportstichtingen 15%. Er kan maximaal € 125.000 subsidie per aanvrager per jaar worden aangevraagd. Subsidieaanvragen waar de subsidiabele kosten minder bedragen dan € 3.000 komen niet in aanmerking.

Energiemaatregelen maatschappelijk vastgoed
Voor fysieke maatregelen aan clubgebouwen kunnen verenigingen gebruik maken van de subsidie energiemaatregelen maatschappelijke vastgoed. Met deze regeling ondersteunt de gemeente Utrecht huurders, gebruikers en eigenaren van sportaccommodaties die willen investeren in duurzaamheid. Daarmee wordt de energierekening voor de gebruikers lager en vermindert de CO2-uitstoot.

SDE+
De SDE+ subsidie is een landelijke stimuleringsmaatregel voor de opwekking van duurzame elektriciteit. Voor sportverenigingen met een grootverbruikeraansluiting is deze subsidie interessant in het kader van de realisatie van zonnepanelen. Per opgewekte eenheid energie wordt namelijk – gedurende 15 jaar – een vastgesteld bedrag uitgekeerd. Het aanvragen van SDE+ is relatief eenvoudig en verplicht tot niets: na toekenning is er nog een jaar de tijd om te starten met de daadwerkelijke realisatie. Daarna daalt de energierekening en wordt de financiële positie van verenigingen versterkt.

ISDE
De ISDE subsidie is een bijdrage ineens voor investeringen in zonneboilers, warmtepompen,  pelletkachels of biomassaketels. Let op dat het toestel dat wordt aangeschaft op de lijst van RVO moet staan en/of in elk geval aan bepaalde kenmerken moet voldoen.

Groene daken en gevels
De subsidie voor groene daken en gevels is in het leven geroepen om het dak of de gevel van uw accommodatie te laten bedekken met planten. Het is mogelijk om op één dak zowel groen aan te leggen als zonnepanelen te plaatsen. Groene daken en zonnepanelen versterken zelfs elkaars werking. De schaduw van de panelen zorgt voor meer verschillende diersoorten op het dak. Daarnaast werken de zonnepanelen beter door het koe­lende effect van een groen dak.

Energie-investeringsaftrek (EIA) 
Met de EIA kunt u 55,5% van de investeringskosten voor energiebesparende technieken of duurzame energie aftrekken van de fiscale winst. Sportverenigingen kunnen de investeringsaftrek niet zelf aanvragen. Een vereniging kan wel indirect van de aftrek gebruik maken in samenwerking met een bedrijf. Dit betekent dat een ondernemer de EIA aanvraagt voor een installatie en die vervolgens verhuurt of via sponsoring overdraagt aan een sportvereniging. Gebruik maken van de EIA kan niet in combinatie met de SDE+ subsidie.

 

VSU Energie kan sportverenigingen helpen met het aanvragen van bovenstaande subsidies.

Neem contact op met Irene Mobach via i.mobach@sportutrecht.nl of 030-2840778.