Sport doet Meer!

De VSU nodigt sportclubs uit om aan te sluiten bij het Sport doet Meer netwerk. De VSU ondersteunt verenigingen die iets extra’s willen doen op maatschappelijk gebied, de zogenaamde Sport doet Meer verenigingen. Samenwerken en verbinden met lokale organisaties maakt Sport doet Meer verenigingen sterker en duurzamer en zo dragen ze bij aan de leefbaarheid van de samenleving. Deze verenigingen werken vraaggericht, zetten  zich in voor speciale doelgroepen, hanteren een verantwoord kantinebeleid en zoeken de samenwerking op met externe partijen.

Heeft uw vereniging interesse om deel te nemen aan het Sport doet Meer netwerk of heeft u behoefte aan ondersteuning met betrekking tot het opzetten van een maatschappelijk initiatief? Mail dan naar de Floor Kok via f.kok@sportutrecht.nl

 

Lees meer:
- Sport doet meer
- Verhalen Sport doet Meer
- Beweegmaatjes