Gezondheid & veiligheid

De maatschappelijke aandacht voor het thema gezondheid neemt toe. Sportverenigingen zijn als vanzelfsprekend aan dit thema verbonden, omdat sporten gezondheidsbevorderend werkt. Maar is uw sportvereniging zelf ook gezond?

Vereniging als gezonde en veilige ontmoetingsplaats
De VSU draagt nadrukkelijker uit dat gezonde sportverenigingen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de gezondheid van de stad Utrecht en haar inwoners. Dit kan door als vereniging een veilige ontmoetingsplaats te zijn waarin betrokkenen zichzelf kunnen zijn, ongeacht hun geslacht, leeftijd, afkomst, uiterlijk, seksuele geaardheid, etc. En ook door een gezond aanbod te creëren in de kantine, waar tevens een verantwoord alcoholbeleid wordt gevoerd en bijvoorbeeld een watertappunt aanwezig is. Binnen het thema gezondheid zijn de twee pijlers dus een gezond sportklimaat en een veilig sportklimaat.

Neem voor ondersteuning contact op met Rune Massing via (030) 2840 770 of r.massing@sportutrecht.nl.