Sport en alcohol

Sport en alcohol zijn bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden.  Na een sportieve prestatie gaan velen de kantine in om onder het genot van een biertje de wedstrijd na te bespreken, een overwinning te vieren of een nederlaag te verzachten. De derde helft is dan ook een bekend fenomeen en gaat vaak gepaard met een gevoel van saamhorigheid, gezelligheid en ontspanning. Het is echter ook algemeen bekend dat alcohol schadelijk is voor de gezondheid, zeker voor jeugd. 

Verantwoord alcoholbeleid
Aangezien een sportvereniging vaak een ontmoetingsplaats is voor jongeren, is een verantwoord alcoholbeleid bij sportverenigingen essentieel. Volwassenen hebben hierin een voorbeeldrol, bijvoorbeeld als het gaat om verkeersdeelname na het drinken van alcohol. De BobSport-campagne speelt hier op een positieve manier op in. Daarnaast zijn er verschillende materialen voor verenigingen die een bijdrage leveren aan een verantwoord alcoholbeleid. 

Wet- en regelgeving
Verder dienen sportvereniging rondom dit thema te doen aan bepaalde wet- en regelgeving, bijvoorbeeld in het kader van de Drank- en Horecawetvergunning en de Horeca-exploitatievergunning. Ook de handhaving van de alcoholleeftijd is in dit kader een belangrijk onderwerp. Meer informatie hierover is te vinden op deze pagina

Convenant Sport en alcohol
Van 2010 tot 2016 waren VSU, gemeente Utrecht, Victas en zo'n 25 sportverenigingen actief binnen het Convenant Sport en alcohol. Alle informatie over deze periode is hier te vinden.