Ondernemersfonds Utrecht

Een Ondernemersfonds is een fonds gevuld door alle bedrijven en organisaties die OZB niet-woningen betalen, met als doel collectieve voorzieningen ook collectief te financieren. Onder het fonds hangen ongeveer zeventig gebieden. Deze gebieden kunnen de in het betreffende gebied opgebrachte extra OZB besteden voor collectieve doeleinden. Per gebied is er sprake van één Trekkingsgerechtigde, die bij de stichting Ondernemersfonds Utrecht een bestedingsvoorstel kan indienen.

Het fonds bevat circa 5,8 miljoen euro.

Het fonds kan interessant zijn voor sportverenigingen die met partners in de wijk (winkels, musea, welzijnsgebouwen, scholen, ziekenhuizen, stadions, zwembaden, universiteiten of andere verenigingen) een collectief doeleinde wil realiseren.

Voorbeelden van projecten zijn:

  • collectieve beveiliging door plaatsing camera’s of surveillance en alarmopvolging,
  • organiseren van gebundelde inkoop voor bedrijfsdiensten (energie, aanleg glasvezel, schoonmaak en glasbewassing, bedrijfshulpverlening, groenonderhoud private kavels, enzovoort),
  • gemeenschappelijke campagne (jaarlijkse campagne sport- en gezondheidssector) voor bewustzijn over gezondheid met clinics over sporten en gezond eten op scholen, kijkje in keuken van ziekenhuis, open dagen sportverenigingen en sportclinics/demo’s, presentatie allerlei gezondheidsberoepen (fysio etc),
  • tot stand brengen van contacten en dagbestedingtrajecten tussen cliënten Altrecht, ondernemers en sportverenigingen,
  • plaatsen extra fietsenrekken boven de gemeentelijke norm,
  • organiseren van Masterclass op wijkniveau voor alle ondernemers waarin goed ondernemerschap centraal staat,
  • aanschaf AED’s op centrale plekken in gebied en cursus voor personeel voor gebruik AED’s.

Meer informatie: www.ondernemersfondsutrecht.nl

Wilt u een aanvraag doen en kunt u hier wat hulp bij gebruiken dan horen wij dat graag. Neem contact op met Irene Mobach via i.mobach@sportutrecht.nl of 030-284 07 70.