02-11-2018

Deelnemen HU Onderzoek Veilig Sporten

De afgelopen twee jaar heeft SportUtrecht/de VSU samengewerkt met Hogeschool Utrecht (HU). Studenten van de opleiding Integrale Veiligheidskunde hebben in de periode februari t/m juni bij 17 Utrechtse sportverenigingen onderzoek gedaan naar ‘veilig sporten’. Thema’s die daarbij aan bod kwamen waren waren onder andere veilig sportklimaat, sportief gedrag, rol van de vertrouwenscontactpersoon en rookvrije sporttereinnen. Maar ook fysieke veiligheidsvraagstukken zoals brandveiligheid van het clubgebouw, verkeersveiligheid rondom het sportcomplex, alcoholconsumptie en hygiëne.

Deelnemen?
Het project met Hogeschool Utrecht is door de deelnemende verenigingen positief geëvalueerd. De eindrapporten van de studenten hebben mooie inzichten geboden in de veiligheid binnen de verenigingen in brede zin. De verenigingen konden zelf aangeven welke veiligheidsonderwerpen zij graag nader onderzocht wilden zien.

Daarom zet SportUtrecht dit jaar de samenwerking met Hogeschool Utrecht voort. Graag vraagt SportUtrecht hiervoor de medewerking van verschillende sportverenigingen.

Wat biedt het een sportvereniging?
Het project van de studenten sluit aan op het actieplan Naar een veiliger Sportklimaat van het ministerie van VWS. Bij aanvang van het onderzoeksproject stemmen de studenten met de vereniging af welk veiligheidsgerelateerde onderwerp de vereniging bestudeerd wil hebben (naast het thema Veilig Sportklimaat). Op basis van uw onderzoeksvraag schrijven zij vervolgens een onderzoeksplan.

Na afloop van het onderzoek ontvangt de vereniging van de studenten een eindrapport waarin de resultaten van het onderzoek worden gedeeld. Het rapport geeft een beeld van het thema veiligheid binnen de vereniging, en biedt daarmee handvatten om het thema ‘veilig sporten’ binnen de vereniging verder te verbeteren (eventueel in samenwerking met de SportUtrecht).

Wat vragen het van een sportvereniging?
Het project gaat begin februari 2019 van start. De studenten werken in projectteams van vijf à zes personen in principe zelfstandig aan het project. Vanuit de vereniging zoeken we een contactpersoon die bij aanvang een intakegesprek met de studenten voert. In dit gesprek stemmen de studenten af welk specifieke veiligheidsonderwerp de vereniging wil laten onderzoeken.

De studenten worden inhoudelijk en procesmatig begeleid en aangestuurd door het docententeam van de HU. De rol (en tijdsinvestering) van de contactpersoon vanuit de vereniging blijft daardoor beperkt. De contactpersoon is voor de studenten het eerste aanspreekpunt, kan vragen beantwoorden en doorverwijzen binnen de vereniging.

Aanmelden of meer informatie?
Doet uw vereniging mee? Aanmelden kan via deze link.

Neem voor vragen of meer informatie contact op met Koen van Es via koen.vanes@sportutrecht.nl of via telefoonnummer (06) 40 02 63 88.

© foto: Bart Weerdenburg

Lees ook:

SportUtrecht Scan
Subsidieregeling Accommodaties voor Sportclubs
Project Leef je Uit!