01-10-2018

Subsidieregeling sportaccommodatie voor sportclubs

Sportverenigingen kunnen vanaf 1 januari 2019  gebruik maken van een nieuwe subsidieregeling. De subsidie wordt verstrekt ter zake van de bouw en onderhoud van sportaccommodaties en de aanschaf en onderhoud van sportmaterialen. De subsidie bedraagt 20% over het investeringsbedrag voor de accommodatie of de sportmaterialen. Wordt geïnvesteerd in energiebesparing en/of toegankelijkheid dan wordt een aanvullende subsidie verstrekt.

Deze subsidieregeling betekent een aanzienlijke financiële impuls voor sportverenigingen (met eigen accommodatie). De regeling dient ter compensatie van de btw-regeling (o.m. gebruikt door sportstichtingen, vaak in combinatie met een vereniging).

Voor wie

De regeling geldt voor sportverenigingen en sportstichtingen zonder winstoogmerk, verbonden met NOC*NSF, en de denksportclubs. Voor uitgaven voor accommodatie en sportbenodigdheden, die met BTW belast zijn, mag 20% subsidie aangevraagd worden. Horeca is in principe uitgezonderd van die regeling. Maar investeringen in de eigen accommodatie, zoals een blaashal, vervanging van de cv-ketel, en zelfs aanschaf van sportbenodigdheden zoals ballen en netten vallen onder de nieuwe regeling. Drempelbedrag is een subsidiebedrag van 5.000 euro. Waarschijnlijk kunnen meerdere clubs samen een aanvraag indienen. Er is landelijk 87 miljoen euro per jaar beschikbaar, maar op is op. De regeling is meerjarig, met indexering. De portal moet nog ingericht worden. Zodra hier meer over bekend is, zal SportUtrecht de clubs hier over informeren.

Energie en of toegankelijkheid

Voor energiemaatregelen en aanpassingen ten behoeve van toegankelijkheid voor mensen met een lichamelijke beperking, is bovenop de 20% nog 15% extra beschikbaar. De energiemaatregelen omvatten o.m. isolatie, led sportverlichting, zonnepanelen, warmtepompen voor warm water en of verwarming. Maatregelen voor toegankelijkheid omvatten o.m. een automatisch te openen toegangsdeur, aangepast toilet, lift, toegankelijkheid kleedkamers ect.

Rekenvoorbeeld

In 2019 gaat een hockeyvereniging een blaashal realiseren, met ledverlichting. Tevens past de club de toegang tot de kleedkamers aan en realiseert een invalidetoilet. De club vraagt subsidie aan voor de investeringen aan de sportaccommodatie. Omdat het drempelbedrag van 5.000 subsidie ruimschoots behaald is, kunnen de kosten voor sportbenodigdheden, zoals ballen en beschermingsmateriaal ook ingediend worden voor subsidie.

Als de vereniging deze investering in 2018 had gedaan, was er maximaal 2.400 euro subsidie beschikbaar geweest (voor isolatie); in 2019 kan de club 17.400 euro subsidie aanvragen.

 

Kosten incl btw

%

Subsidie

Blaashal              

€ 350.000

20%

€ 70.000

Ledverlichting blaashal

€ 10.000

35%

€ 3.500

Invalidetoilet en aanpassen toegang kleedkamers

€ 10.000

35%

€ 3.500

ballen en andere sportbenodigdheden

€ 2.000

20%

€ 400

Totaal

€ 372.000

 

€ 77.400

 

Link naar regeling

Maatregelenlijst aanvullende subsidie

Meer weten? Kom naar de themabijeenkomst op 10 oktober, meld je aan via deze link.

Neem contact op met Irene Mobach, via irene.mobach@sportutrecht.nl of 030-2840778

Lees ook

VSU Energie
Subsidiemogelijkheden duurzaamheid
- SportUtrecht komt eraan!