18-12-2018

Update subsidieregeling sportaccommodatie voor sportclubs

Lees hier het laatste nieuws over Bouw en onderhoud van sportaccommodaties en de aanschaf en onderhoud van sportmaterialen. De nieuwe informatie is cursief weergegeven.

De subsidie bedraagt 20% over het investeringsbedrag en onderhoudsuitgaven voor de accommodatie of de sportmaterialen. Wordt geïnvesteerd in energiebesparing en/of toegankelijkheid dan wordt een aanvullende subsidie verstrekt.

De regeling geldt voor sportverenigingen en sportstichtingen zonder winstoogmerk. Voor uitgaven vanaf 1 januari 2019, voor accommodatie, onderhoud en sportbenodigdheden, die met BTW belast zijn, mag 20% subsidie aangevraagd worden. Horeca is in principe uitgezonderd van die regeling. Maar investeringen in de eigen accommodatie, zoals een blaashal, vervanging van de cv-ketel, onderhoud aan de sportaccommodatie en zelfs aanschaf van sportbenodigdheden zoals ballen en netten vallen onder de nieuwe regeling. Drempelbedrag is een subsidiebedrag van 5.000 euro.

Subsidie tussen de 5.000 en 25.000 euro kan alleen m.b.v. facturen en een betalingsbewijs, na afloop van de verbouwing/aanschaf worden aangevraagd.

Een subsidiebedrag van meer dan 25.000 euro, kan met een offerte aangevraagd worden. Dit gaat dus om een investering van circa 100.000 euro of meer. Na realisatie wordt wel getoetst of het bedrag terecht is toegekend.

Voor de aanvraag is geen e-herkenning nodig. In de portal moeten naw-gegevens, kvk nummer, worden ingevuld en een machtiging van het bestuur worden bijgevoegd.

Meerdere clubs samen kunnen een aanvraag indienen, op voorwaarde dat de facturen gericht zijn aan de aanvrager, en de aanvrager de factuur heeft betaald. Er is landelijk 87 miljoen euro per jaar beschikbaar, maar op is op. De regeling is meerjarig. Er mogen facturen verzameld worden van 12 kalendermaanden. Voor uitgaven in het najaar 2019, kan het dus zinvol zijn om die in te dienen op 2 januari 2020, omdat er dan weer nieuw budget is. 

Voor energiemaatregelen en aanpassingen ten behoeve van toegankelijkheid voor mensen met een lichamelijke beperking, is bovenop de 20% nog 15% extra beschikbaar. De energiemaatregelen omvatten o.m. isolatie, led sportverlichting, zonnepanelen, warmtepompen voor warm water en of verwarming. Maatregelen voor toegankelijkheid omvatten o.m. een automatisch te openen toegangsdeur, aangepast toilet, lift, toegankelijkheid kleedkamers ect.

Rekenvoorbeeld

In 2019 gaat een hockeyvereniging een blaashal realiseren, met ledverlichting. Tevens past de club de toegang tot de kleedkamers aan en realiseert een invalidetoilet. De club vraagt subsidie aan voor de investeringen aan de sportaccommodatie. Omdat het drempelbedrag van 5.000 subsidie ruimschoots behaald is, kunnen de kosten voor sportbenodigdheden, zoals ballen en beschermingsmateriaal ook ingediend worden voor subsidie.

 

Kosten incl btw

%

Subsidie

Blaashal              

€ 350.000

20%

€ 70.000

Ledverlichting blaashal

€ 10.000

35%

€ 3.500

Invalidetoilet en aanpassen toegang kleedkamers

€ 10.000

35%

€ 3.500

ballen en andere sportbenodigdheden

€ 2.000

20%

€ 400

Totaal

€ 372.000

 

€ 77.400

Link naar regeling

Maatregelenlijst aanvullende subsidie

Eisen aan offertes en facturen

Q&A BOSA

Neem contact op met Irene Mobach, via irene.mobach@sportutrecht.nl of 030-2840778

Lees ook

VSU Energie
Subsidiemogelijkheden duurzaamheid
- SportUtrecht komt eraan!