11-10-2018

SportUtrecht Scan

Op maandag 8 oktober is de tweejaarlijkse SportUtrecht Scan verstuurd.

De scan is een belangrijk hulpmiddel voor SportUtrecht om haar ondersteuning voor sportverenigingen in te richten. Op basis van de uitkomsten kan er gerichte ondersteuning worden geboden aan verenigingen. Ook kan er bij veel voorkomende vraagstukken gekozen worden om een cursus of thematraject aan te bieden. Daarnaast worden de resultaten vergeleken met de voorgaande scans, om te kijken hoe de sport in Utrecht is veranderd, of juist niet. Ook kan er door middel van deze scan uitspraak gedaan worden over hoe vitaal een vereniging is, op basis van de gegevens die worden ingevuld omtrent leden, vrijwilligers, kader, financiën en accommodatie. Er wordt een uitgebreide rapportage en een infographic gemaakt waarin de belangrijkste resultaten opgesomd zullen worden.

Mocht je de scan nog niet ontvangen hebben, maar hem wel wilt invullen? Neem dan even contact op met Bas Vriens via bas.vriens@sportutrecht.nl