04-07-2018

Subsidieregeling sportaccommodaties

Subsidieregeling in plaats van BTW regeling voor sportclubs

De ministeries hebben het voornemen om per 1 januari 2019 een subsidieregeling in te laten gaan. De regeling is nog niet definitief, op Prinsjesdag is de publicatie te verwachten, maar de contouren zijn veelbelovend voor alle sportclubs, met kantine.

De BTW regeling voor sport, zoals die op grote schaal in Nederland is toegepast, is verboden door de EU. Per januari 2019 wordt voor sportverenigingen en sportstichtingen zonder winstoogmerk, verbonden met NOC*NSF, een subsidieregeling geopend. Hierbij mogen BTW belaste uitgaven, voor 20% als subsidie worden ingediend. Horeca is uitgezonderd van die regeling, en directe exploitatiekosten ook. Maar investeringen in de eigen accommodatie, zoals een blaashal, vervanging van de cv-ketel, verbouwing kantine en zelfs aanschaf van sportbenodigheden zoals ballen en netten vallen onder de nieuwe regeling.

Voor energiemaatregelen en aanpassingen ten behoeve van toegankelijkheid voor minder validen, is bovenop de 20% nog 15% extra beschikbaar. Drempelbedrag is een investeringsbedrag van 25.000 euro, maar zo nodig kunnen meerdere clubs samen een aanvraag indienen. De maatregelenlijst voor duurzaamheid en toegankelijkheid zijn nog niet gepubliceerd. Er is landelijk 87 miljoen euro per jaar beschikbaar, maar op is op. De regeling is meerjarig, met indexering. Onze verwachting is dat als je de eerste helft van het jaar indient, je een goede kans maakt. Indiening zal een vergelijkbare wijze zijn als bij de EDS, via online portal van RVO met facturen of ondertekende offertes, met ontbindende voorwaarden. Het gaat waarschijnlijk om investeringen in eenzelfde jaar, dus slim is om grote uitgaven uit te stellen tot na 2 januari 2019.

Lees ook
VSU Energie
Subsidiemogelijkheden duurzaamheid
- SportUtrecht komt eraan!