12-07-2018

Eindsignaal van Jan Boessenkool: VAN VSU NAAR SPORT UTRECHT

De allerlaatste VSU-nieuwsbrief. Nog heel even en dan houdt - na ruim dertig jaar - de Vereniging Sport Utrecht op. Maar daarover zo dadelijk nog meer.

Eerst wil ik graag wat kwijt over de WK in Rusland. Eerder maakte ik samen met vrienden de eindronden in Zuid-Afrika, Polen/Oekraïne en Brazilië mee. Telkens weer prachtige ervaringen en uitgelezen mogelijkheden deze landen een beetje te leren kennen. Zo ook deze keer: met z’n vieren in de auto naar Moskou. Als je een beetje doorrijdt, is het in een etmaal te doen. Goeie wegen, met alleen wat oponthoud om Wit-Rusland binnen te komen. In totaal zeven wedstrijden in vijf verschillende fraaie stadions (twee in Moskou, Niszji-Novgorod, Kazan, Samara). Wedstrijden die op zich een belevenis waren met tienduizenden Zuid-Amerikanen, uitbundige Senegalezen en teleurgestelde Duitsers. Maar altijd supporters die vriendschappelijk met elkaar omgaan. En Rusland? Het blijkt een heel gewoon land, met doorgaans aardige mensen en jongeren die meestal prima Engels spreken. Net als hier heeft iedereen een mobieltje in de hand en zie je meisjes met scheuren in de broek. Eten en drinken: geen enkel probleem en als je dat zou willen, overal McDonalds, KFC, en hoe al die snelle hap ketens ook mogen heten. Waar ook ter wereld, het begint overal op elkaar te lijken. Een mooie ervaring rijker. Tot nu toe dacht ik, Qatar, nee, dat sla ik maar over. Inmiddels denk ik, misschien moet ik daar toch ook maar naar toe.

Ik weet gelukkig wel waar de VSU naartoe gaat. Zodra de Rechtbank de overgang van VSU in Sport Utrecht (van vereniging naar stichting) heeft goedgekeurd, en dat zal naar verwachting nog deze maand gebeuren, bestaat de VSU niet meer. De krachten van de VSU en Harten voor Sport worden dan ook formeel gebundeld en de nieuwe organisatie SportUtrecht is dan een feit. De samenwerking is de laatste tijd al redelijk geïntensiveerd en verloopt volledig naar wens. Het personeel van beide organisaties gaat voltallig mee. En nog voor het eind van dit jaar wordt de samenvoeging volledig afgerond met de verhuizing naar het nieuwe onderkomen in Stadion Galgenwaard.

Alle VSU-leden hebben via de recente ALV’s het samengaan met HvS en de omzetting naar een stichting goedgekeurd, waardoor de afstemming van het werk van beide organisaties een stuk soepeler kan verlopen. We zijn er dan ook van overtuigd dat de sport in Utrecht baat zal hebben bij deze veranderingen. We zorgen ervoor dat alle sterke punten van de VSU ook in SportUtrecht een volwaardige plek zullen behouden. Dat geldt zeker voor de belangenbehartiging van de georganiseerde sport, in het bijzonder de sportverenigingen. Zij zullen binnenkort benaderd worden om zich aan te sluiten bij de nieuwe stichting – in de vorm van een Vergadering van Aangeslotenen (VvA). In het najaar (waarschijnlijk november) zullen de aangeslotenen opgeroepen worden voor een eerste vergadering, om belangwekkende zaken met elkaar te bespreken en ook om vast te stellen wie hen zal vertegenwoordigen in de Raad van Toezicht.

Voor mijzelf betekent dit ook het eind van negen jaar voorzitterschap van de VSU. Ik ben zeer vereerd tot erelid benoemd te zijn. En daarmee zal ik ook toetreden tot het ‘gilde’ van ambassadeurs van de nieuwe stichting. Op deze wijze hoop ik de komende jaren mijn steentje te kunnen blijven bijdragen. Want een leven zonder sport? Ik moet er nog lang niet aan denken.

Jan Boessenkool