07-05-2018

Aanvraag indienen nieuwe Buurtsportcoachregeling (Combinatiefunctionaris)

De nieuwe buurtsportcoachregeling wordt per 7 mei 2018 geopend. Sportaanbieders kunnen t/m 8 juni 2018 een aanvraag indienen.

De buurtsportcoachregeling stond voorheen bekend als de Stimuleringssubsidie Combinatiefuncties Jeugd van de gemeente Utrecht. Dit heet nu ‘De Buurtsportcoachregeling’. Met de buurtsportcoachregeling kunnen sportaanbieders een buurtsportcoach inzetten die enerzijds voor de sportaanbieder aan de slag gaat, en anderzijds clinics geeft op scholen om de brug te leggen tussen sportaanbieders en kinderen of jongeren. Voorheen werd de aanvraag beoordeeld door de gemeente Utrecht. Dat is nu niet meer het geval; de aanvraag wordt nu beoordeeld door de VSU en Harten voor Sport.

Harten voor Sport en de VSU worden samen één organisatie. Lees daarover meer op deze pagina.

Indienen aanvraag
Alle benodigde informatie over het indienen van een aanvraag is vanaf 7 mei beschikbaar op sportutrecht.nl/buurtsportcoachregeling2018. Denk hierbij aan een handleiding en stappenplan voor het schrijven van de aanvraag, de beoordelingsprocedure en -criteria en informatie over de wijken en werkgebieden. 

Kort dag
De VSU en Harten voor Sport vinden het belangrijk om de Buurtsportcoach-regeling per 1 augustus operationeel te hebben. Enerzijds om hiermee de aansluiting te behouden met het onderwijs als belangrijke partner (start per september). Anderzijds om zoveel mogelijk continuïteit te kunnen waarborgen voor sportaanbieders en buurtsportcoaches uit de huidige CF-tranche 2017. Wij beseffen dat de deadline voor het insturen van een aanvraag van 8 juni, hoewel noodzakelijk, al erg dichtbij is en vinden het jammer dat we potentiële aanvragers hierover niet eerder hebben kunnen informeren. De aanstaande samengang tussen de VSU en Harten voor Sport en politieke omstandigheden hebben hierin een rol gespeeld. 

Overige vragen
Wij hopen geïnteresseerde sportaanbieders ondanks de relatief korte aanvraagperiode toch goed voor te bereiden op het schrijven van een (nieuwe) aanvraag. Met vragen, naast het afstemmen over een aanvraag, kan contact opgenomen worden met de VSU en/of Harten voor Sport:

© foto: Eric Roeske

 

Lees ook:
Sportpedagoog actief in Utrecht
JongGras groot succes!
EK Vrouwenvoetbal 2017: belangstelling overtreft verwachtingen